Info om valet 2014 de olika partierna Hannah

Report
reklam
broschyrer
posters
tidningen
intervjuer
reser i Sverige
delar ut papper i samhället
• Val 14 september 2014
• Svenska medborgare över 18 år får rösta
•



Tre olika val på samma dag
Kommun
Landsting
Riksdag
• Sju partier av dem som sitter i riksdagen
idag.
 Centerpartiet
 Folkpartiet
 Kristdemokraterna
 Miljöpartiet
 Moderaterna
 Socialdemokraterna
 Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna är med i riksdagen men
de har valt att inte vara med i denna broschyr.
Det finns andra partier också som du kan rösta
på. De du får läsa om nu är de största.
- Vill att du själv ska få välja hur du vill leva ditt
liv.
- Vill att alla ska ha bra möjligheter i livet. Skola,
vård och omsorg ska betalas med skatter och
vara för alla.
- Alla människor är lika mycket värda. Mot rasism
och diskriminering.
Feministiskt parti som vill ha ett jämställt samhälle.
Annie Lööf
Viktigast i valet 2014 är:
- Jobben
- Miljön
Jan Björklund
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vill att skolan ska bli ännu bättre. Vill att Sverige ska fortsätta med förändringarna i skolan.
Vill att grundskolan ska vara 10 år.
Staten ska ta över ansvaraet för skolorna.
Små företag ska kunna växa lättare.
Ändra lagen om anställningsskydd, kunskapen ska räknas, inte hur länge någon har varit
anställd.
Försäkring för arbetslöshet ska vara statlig.
Öka jämställdheten mellan kvinnor och män.
Våld mot kvinnor måste stoppas.
Yrken med många kvinnor ex. sjuksköterska och lärare ska kunna få högre löner.
Mannen och kvinnan ska vara hemma tre månader var med sitt barn.
Invandrare ska få komma till Sverige, men Sverige måste bli bättre på att ta emot invandrare.
De som kommer till Sverige ska lära sig språket och få jobb.
För EU
• Människor ska ta ansvar för sig själva och för varandra.
• Vill att livet ska vara så bra som möjligt för barn,
ungdomar och familjer.
• Bra vård och omsorg och många företag.
• Familjer är viktiga
• Varje människa är unik och värdefull
• Tycker att många andra partier har glömt bort viktiga
värderingar.
• Kristdemokraterna är inte ett kristet parti. Du behöver inte
vara kristen för att rösta på dem. Namnet
”Kristdemokraterna” kommer från att partiet har kristna
värderingar.
Göran Hägglund
• Mot rasism
• Mot stora skillnader mellan fattiga och rika.
• Alla kan göra Sverige bättre. Det spelar ingen roll
hur du ser ut, var du kommer ifrån eller vad du har
för kön.
• Sverige måste ha hårdare gränser för farliga utsläpp
för miljön.
• Vill skapa tiotusentals jobb åt människor. Satsa mer
på tågtrafik. Bygga nya bostadshus. Göra förorterna
bättre.
• Det ska inte finnas bra och dåliga skolor. Alla
skolor ska vara bra. Alla lärare ska ha gott om tid
för sina elever. Vill därför anställa fler vuxna i
skolan.
Gustav Fridolin & Åsa Romson
Fredrik Reinfeldt
• Viktigast är jobben . Vill att alla ska ha ett jobb. Om fler arbetar får vi mer pengar till
välfärd, till skolan och sjukvården.
• När man jobbar får man lön. Då kan man bestämma mer själv. Man får vänner och
arbetskamrater.
• Viktigt att ta beslut som gäller lång tid.
• Vi har fått in mycket skattepengar. Vi tar ansvar för att de går dit de ska.
• Mer kunskap i skolan. Elever som behöver mer hjälp ska få det.
• Lärare och elever ska ha mer tid tillsammans.
• Om du blir sjuk eller skadad ska du få hjälp för att bli frisk och komma tillbaka till arbetet
igen.
• Äldreomsorgen ska ha bra kvalitet. Äldre och anhöriga ska känna sig trygga med
äldreomsorgen.
• Ett brott är en kränkning av människans frihet. De som begår brott som unga ska kunna
stoppas tidigt. De ska få tydliga straff och hjälp.
• Det är viktigt att den som begår brott får ett straff.
Stefan Löfven
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Samarbete och solidaritet. Människor ska ställa krav på varandra och hjälpas åt.
Vill inte sänka skatterna.
Viktigast är jobb, skola och välfärd.
Arbetslösheten är hög. Målet är att Sverige ska ha minst antal arbetslösa i EU, år 2020.
Unga som är arbetslösa ska få 90-dagarsgaranti. Ungdomar ska få jobb, praktik eller
jobbutbildning senast 90 dagar efter att de har blivit arbetslösa. Arbetslösa ska få gå
utbildningar så att de lär sig nya jobb.
Färre elever klarar grundskolan. Vill att varje elev ska lyckas och att alla ska klara
gymnasiet. Alla skolor ska vara bra.
Det ska vara lätt att utbilda sig hela livet.
Färre elever i varje klass och bättre lärare. Alla barn ska få hjälp med läxor.
Vi vill att vård och omsorg ska bli bättre och att välfärden ska vara för alla. Vinst inom
välfärden ska inte gå till ägarna.
Jonas Sjöstedt
• Vill att människor ska hjälpa varandra och ta ansvar. Kämpar för rättvisa, jämställdhet och
mot miljöförstöring.
• Vill göra det omöjligt för privata företag att tjäna stora vinster på skola, vård och omsorg.
Privatpersoner ska inte kunna köpa statligt ägda företag m.m.
• Mer vårdplatser och äldre ska få bestämma mer om sin äldreomsorg.
• Staten ska ta över ansvaret för skolorna och göra alla skolor lika bra. Färre barn i varje klass
på förskolor och fritidshem.
• Fler ska arbeta inom skola, vård och omsorg. Vill anställa 3000 fler personer till vården och
6000 nya lärare. Ska skapa fler jobb genom att bygga nya bostäder, framförallt
hyreslägenheter. Vill bygga ut tågtrafik, bredband och mobilnät. Satsa på jordbruk och
ekologisk mat.
• Fler ska få fast anställning. Alla som vill ska få jobba heltid.
• Arbetslösa under 25 år ska få jobb eller utbildning inom 90 dagar.
• Vill höja studiemedlet med 750 kr. Alla ska kunna klara sig på sin sjuklön, pension och
studiemedel.
• Öka rättvisa mellan kvinnor och män. Mannen och kvinnan ska vara hemma tre månader var
med sitt barn. Barnomsorg på kvällar och helger ska finnas. Kvinnors löner ska bli högre.
• Vill ändra lagen så att det blir olagligt att ha sex med någon som inte tydligt har visat att den
vill ha sex.
1. Läs informationen om de olika partierna.
Skriv upp nya ord och översätt dem till ditt
språk.
Skriv ner fem viktiga saker om varje parti.
2. Vad är viktigt för dig? Skriv upp fem saker
som du tycker är viktiga.
3. Sitt i grupper och berätta för dina kompisar
vad du tycker. Försök också att berätta varför.
(Jag tycker att…. är viktigt för att…)

similar documents