Pudsja i Hinduismen og Buddhismen

Report
Hinduismen og Buddhismen
Sammenlikning
Av Anja Olsen
Innledning
Mye er likt i hinduismen og buddhismen. Men
også er det en del ulikt. Buddhismen er jo
kommet fra hinduismen, og det har jo mye å
si. Og de områdene der det er mest
buddhister og der det er mest hinduer ligger
jo nære hverandre.
Litt om hinduismen
• De som tilhører hinduismen kalles hinduer. Det er forskjellige
grader av å være hindu, alle er ikke like religiøse.
• Hinduismen oppsto i India
• Dharma – den evige verdensorden – er en viktig tanke i
hinduismen. Alle må hjelpe til for å opprettholde dette. Alt
har sin plass i verden.
• Ku (hellig), Kaste (system du er født inn i), Karma
(konsekvenser av handlinger) er viktige.
• Mange guder, men alle er Brahman
• Brahman, verdensguden 
Litt om buddhismen
•
•
•
•
•
Oppsto også i India.
Ingen guder, bare Buddha, læreren.
De fleste buddhister bor i Asia.
Tilber Buddha.
Vil leve godt og være gode med alle for å
oppnå nirvana og i det minste få en god
gjenfødelse.
• Har hellige skrifter.
Dette er likt
•
•
•
•
•
•
•
•
Oppsto i India
Medtasjon
Pudsja
Templer
Symboler
Karma-regelen
Samsara (gjenfødelse)
Nirvana
•
•
•
•
•
Har 3 hovedretninger
Bruker gudestatuer
Har asketer
Begge vil ”oppnå” noe:
Hinduer vil oppnå å bli
gjenfødt som
menneske i en god
kaste .
• Buddhister vil oppnå
nirvana.
Livets sirkel – viktig i begge religionene.
I hinduismen kan mennesker bli gjenfødt som planter og dyr også, men i buddhismen kun
som mennesker.
Hva du blir gjenfødt som, bestemmes av karmaen fra ditt forrige liv.
Dette er ulikt
Hinduismen
• Har mange millioner guder.
• Ca 1 milliard hinduer.
• Spesielt forhold til dyr.
• De tre K-ene
• Ingen spesiell grunnlegger.
• Sjelen blir gjenfødt.
Buddhismen
• Har ingen guder, bare en
lærer, Buddha.
• Ca 550 millioner buddhister.
• Noen råd om hvordan man
bør leve, men ingen strenge
regler om du ikke er
munk/nonne.
• Buddha – grunnleggeren
• Handlingenes konsekvenser
blir gjenfødt.
Kunst
• I hinduismen bruker de kolam som en type
bønn. Kvinner tegner det foran huset sitt
• I buddhismen bygger de fantastiske templer
som de tilber Buddha i.
Kolam
Buddhistisk tempel
Konklusjon
Mye er likt i de to religionene. Og det er mange
grunner til det. Landene er nære, buddhismen
har sitt utspring i hinduismen, osv.
Men mye er også ulikt, små og store ting, men
selv filleting gjør forskjell, og vi kan trygt si at
disse ikke er så godt som den samme
reigionen!
Slutt
Av Anja Olsen

similar documents