Livets former

Report
Livets former
Djur
Biologi
-läran om livet
Allt levande kallas organismer
 Livet på jorden har utvecklats under flera miljarder år.
 För att hålla ordning på alla organismer har biologer delat in
dem i olika grupper.
 Det finns till exempel djur, svampar, växter, alger och
bakterier.
 Skogen har sina organismer och havet har sina.
 Ett liv i luften kräver en helt annan kropp än ett stillsamt liv
på havets botten
Vad är liv?
 Vi kan röra oss
 Vi äter, andas och släpper ut avfallsämnen
 Vi växer
 Vi kan få barn och bli fler
Levande organismer består av celler
 Alla levande organismer består av celler.
 Cellerna utgör kroppens byggstenar.
 En vuxen människa består av mellan 50 000 och 100
000 miljarder celler!
 Celler förökar sig genom delning, och bildar vid delning
en kopia av sig själv.
 Varje sekund bildas tusentals nya celler i våra kroppar,
och ungefär lika många dör. De lever olika länge, från
några dagar (t ex tarmceller) till flera år (muskel- och
nervceller).
 Cellerna har olika uppgifter i kroppen, men
de grundläggande funktionerna, dvs de som behövs för
att de ska överleva är lika för alla celler.
Djurcell och växtcell
 Cellerna kan se lite olika ut , men fungerar ungefär
likadant hos alla organismer
 Människans celler fungerar ungefär likadant som cellerna
i en champinjon
 Men det finns skillnader. En viktig skillnad mellan djurcell
och växtcell är att i växtcellerna finns små gröna korn
med klorofyll.
 Här sker världens allra viktigaste kemiska reaktion.
 Här omvandlar växterna koldioxid och vatten till socker
(och syre). Detta kallas för fotosyntesen och är grunden
för växternas och djurens liv på jorden.
Växtcell
Djurcell
Bakterier och svampar
 Bakterier och svampar är också uppbyggda av celler
 Bakterieceller har cellmembran och cellvätska, men
saknar cellkärna
 Svampceller är mer lika djurceller än växtceller. Till
exempel så saknar de saknar klorofyllkorn
 En viktig skillnad är att det finns mer än en cellkärna i
svampceller.
Levande organismer består av DNA
 bakterier består av en enda cell, medan en människa
består av flera miljarder celler
 I alla våra celler finns ett ”ritning” med instruktioner för
vad cellen ska bli och vilken uppgift den ska ha
 I dina celler finns DNA-molekyler som bär på
instruktionerna för hur du ska se ut och vilka
egenskaper du ska ha
 Instruktionerna kallas gener och du har ärvt dem av
dina föräldrar
 Du har mer än 20 000 gener i varje cell och det finns
ingen med exakt likadana gener som du
Art, släkte och familj
 Det är generna som bestämmer vad vi blir för något
 Vissa djur är olika som elefanten och nyckelpigan
 Andra djur är lika som hunden och vargen
 Hunden kommer från vargen och man säger därför att
de är nära släkt
 Organismer som kan få ungar tillsammans tillhör samma
art
Carl von Linné
 Alla arter har ett vetenskapligt namn på latin
 Sveriges främste vetenskapsman Carl von Linné levde
på 1700-talet och delade in växter och djur efter deras
utseende
 Han gav dem ett dubbelnamn på latin, det första var
släktnamn och det andra var artnamn
 De släkten som liknade varandra sorterades in i familjer
 Linnés system med art, släkte och familj används
fortfarande
Svara på frågorna i ditt häfte
 Vad är alla organismer uppbyggda av?
 Vad är gemensamt för alla levande varelser?
 Var finns dina gener?
 År 1758 gav Linné vargen det latinska namnet Canis
lupus. Vilket är släktnamnet och vilket är artnamnet?

similar documents