PowerPoint-presentasjon

Report
Grunnar til å ikkje drikka alkohol, røyke eller
bruke andre rusmiddel før du er 18 år.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alkohol kan føre til ulykker og skader.
Familien din vil ikkje ha noko meg deg å gjere.
Du kan bli sjuk og i verste fall dø av alkohol.
Du kan bli full og gjer ting som du angre på.
Vennene kan mista tilliten til deg.
Du kan mista jobben din.
Røyk kan øydeleggje lungene dine.
Du kan bli avhengig.
Rusmiddel er skadeleg for kroppen.
Du kan mista kontrollen over deg sjølv.
Du kan gjer ting du ikkje ville gjort vanlegvis.
Alkoholens virkning
• Mange trur at alkoholen berre verkar oppkvikkande, men det
verkar også dempande og døyvande, og ein blir sløva.
• Alkoholrusen kan forandre humøret. Ein kan blir dårlegare til å
konsentrere seg og hugse, og mange tek større sjansar enn
ellers. Dersom ein drikk mykje alkohol, får ein dårlegare
balanse og vanskar med å koordinere rørslene sine. Etter kvart
kan ein bli trøytt og sovne.
Alkohol og bilkøyring
• Det er ikkje lovt til å køyra bil etter du har drukke
alkoholholdig drikka fordi det kan forårsaka ulykker og skader.
• For bilsjåførar i alderen 18-24 år som køyrer med meir enn 0,5
promille alkohol i blodet, er risikoen 900 gonger større for å
bli drepen i ei trafikkulykke enn for sjåførar
i same aldersgruppe utan promille.
• For mykje alkohol gjer at reaksjonsevna din blir dårlegare i
rusa tilstand så då får du kanskje ikkje oppfatta situasjonane
raskt nok.
Ungdomsundersøking 2009
Drikk ungdom på Stord alkohol?
80%
70%
73%
75%
* Har aldri drukket alkohol.
60%
* Har smakt alkohol.
50%
40%
30%
27%
20%
25%
10%
0%
Series1
8.klasse jenter
8. klasse gutar
8.klasse jenter
8.klasse gutar
73%
75%
27%
25%
Klassetrinn
Våre meininger om rus
• Ikkje drikk alkohol før du er fylt 18 år fordi det er
ikkje lov og det er skadeleg for kroppen.
• Alkohol er ikkje for barn.
• Dersom du drikk for mykje
alkohol kan du gjere ting som
du angre på.
Laga av: Nina, Maria, Aléxia og Aslak.

similar documents