Måtte endring bli en vane

Report
Norsk Ergoterapeutforbund
22. Sept 2011
Magne Lerø
Ukeavisen Ledelse
Personlighetstyper og livsfaser
TRYGGHETSSØKENDE
 Ro
 Hvile
 Stabilitet
 Ettertanke
 Konsolidering
 Realisme
 Stillstand
SPENNINGSSØKENDE
 Uro
 Stress
 Endring
 Risiko
 Fornyelse
 Vekst
Organisasjoners livssyklus
 Man
 Movement
 Maskinery
 Monument
 Endring som livsforlengelse
Nødvendig endring
 ”Vår natur ligger i bevgelsen;komplett ro er død” Blaise
Pascal
 Platon: ”Første beveger”
….om å realisere sitt potensial
 Jesus: Gå ut
 Carl Marx: Skap revolusjonen
 Prinsesse Märtha: Se engelen –og dine egne
muligheter- gjør forandringer i ditt liv
Endring er skummelt
 Endring er som regel forbundet med en viss risiko og
ubehag, derfor er de fleste skeptiske, noen sterke
motstandere og noe få entusiastiske
 La oss vente å se det an. Heller et skippertak
Mislykkede endringer
 Oppskrytt
 Har dårlig rykte på seg
 Oslo Universitetssykehus – Nav
 Over halvparten av omstillingene i arbeidslivet misslykkes (Saksvik, Nytrø &
Tvedt 2007)
 Svært mange fusjoner når ikke målene for fusjonen
•
•
•
•
Undersøkelse av KPMG (n= 700)
53 % negativ verdiskapning
30% verdinøytral
17 % verdiskapende
Minusfaktorene
 Uro og maktkamper (maktforkyvninger)
 Stress og økning i sykemeldinger (stressfaktor)
 Systemer og rutiner svikter – økt forvirring
 Følelse av tap- ”det var bedre før”
 Sårhet og skuffelse over å ha mistet posisjoner
Hvor kommer endringene fra?
 Fra de over- som lyn fra klar himmel
 Som erkjennelse fra de det gjelder
 Sterkere motstand – desto
 Sterkere styring ovenfra,
 Strammere tidsplan,
 Mindre handlingsrom
 Mindre involvering
Endring i spenning
 Rasjonelle begrunnelser
 Emosjonell motstand
Fokus for de det angår?
 What`s in it for me ?
 What`s in it for us?
Styring eller ledelse
 Styring – planer- rapportering –tilsyn
Fra toppen og nedover
 Ledelse – delegering, medarbeiderfokus
Nedenfra og oppover
Toppstyrte endringer
 Demotivasjon
 Sabotasje fra ansatte mellomledere
Hvis ledelsen har ambisjoner om endringer, må en skape
en endringsorientert kultur på laveste trinn i
organisasjonen.
Hvorfor endring?
 Tvingende nødvendig – krise – bare se
 Spare penger
 Ambisjoner om vekst
 Utprøving av nye metoder- trender og ideer
 Demonstrasjon av handlekraft
Motkreftene
 Mellomledere som endringssabotører
 Omkamper
 Bygger motallianser
 Mistolker informasjon- bevisst og ubevisst
 Produserer skrekkscenarier
Slik møter du motstand
• Vær til stede – lytt
• Erkjenn motstanden – få den frem
• Gi rom for reaksjoner
• Legg motargumentene på vent
• Besvar spørsmål
• Innrøm tvil
• Tal åpent om risiko
• Den som ikke umiddelbart er med, er ikke nødvendigvis
mot!
En god start
 Kunnskap
 Erkjennelse
 Smertefulle oppdagelser
 Opptining
Mål: Å erkjenne behovet for endring…….
En god fortsettelse
 Snakk igjen og igjen om hvorfor, muligheter og visjoner, og spre
optimisme forankret i realisme og motarbeid pessimismen
konstruktivt
 Hvordan du møter dine medarbeideres motstand i endringsprosessen
er avgjørende for hvorvidt du blir i stand til å håndtere den.
 Hvis de det gjelder får et eierforhold til prosessen, er sjansen for
nyskaping størst
 Nyskaping er som regel en følge av dristig delegering
 Nyskaping hemmes av sterk toppstyring med planer, rapportering og
avviksfokus
Endringsledelse
 Mot og vilje til risiko
 Ork til å leve med misnøye og kritikk
 Klare tanker om hva du skal oppnå – visjon
 Tett på medarbeiderne
 Resultatfokus i kombinasjon med emosjonell
intelligens
 Styrt av fornuften – påvirket av følelser
Å legge til rette for endring
 Sterk ambisjon og endring = vilje til delegering
 Sørg for at stemmen til Djevelens advokat høres
 Skap kultur for feil.
Feil
 Endring betyr som regel feil under marsjen
 Feil = krise = trussel + mulighet
 Feil – et varsel og en mulighet for læring
 Feil skal regnes med og når de skje skal de erkjennes,
ikke fornektes.
 Blir en for opptatt av ikke å gjøre feil, er stagnasjon
resultatet.
Endring som lykkes
 Klar retning og et tydelig mål
 Involvering og forankring
 Hent fram motstand og risiko
 Toleranse for feil
 Praktisk, ikke prinsipielt fokus
 Aktuelt, ikke for evigheten

similar documents