Sammenstille Tilgjengeliggjøre Analysere/Tolke Anvende

Report
Business Intelligence og
Big Data i
FINN.no
Corporate IQ
6.September 2012
Anders Skoe
[email protected]
Leder, Business Intelligence, FINN.no
Satsningen på Business Intelligence (BI) er tydelig
forankret i FINNs forretningsstrategi, og høsten
2010 ble det etablert en egen BI-avdeling
Fra FINNs Konsernstrategi:
”FINN skal utvikle innsikt som
kjernekompetanse for å bli best på
innovasjon og salg”
2
Ved å sammenstille, tilgjengeliggjøre og analysere
data muliggjør vi innsiktsdrevet handling
Action!
4
Anvende/Handle
3
Analysere/Tolke
2
Tilgjengeliggjøre
1
Sammenstille
Innsikt
Verktøy for
dypdykk
Standardiserte
rapporter
Data
API
Datavarehus
CRM
Faktura
Rubrikk
Merkevare
3
Webtrafikk
Etc…
Dashboards fra BI blir brukt av ledelsen til å følge med
på salg og bruk på tvers av kanaler (mobil, desktop)
Prestasjonsdashboard for enkeltselgere er
integrert med CRM-løsningen
For FINN ligger det et stort potensial i
dataene vi allerede har.
Men vi ser også at det er utfordringer/
muligheter som ikke kan løses/ utnyttes med
tradisjonelle datasett, og dette driver FINNs
investering i Big Data.
Vi bruker allerede Big Data for å forstå adferden til
brukerne på FINN.no
• I 2011 brukte hver av oss i snitt 19,5 timer på FINN-surfing
og i topp-uker er over 3 millioner unike brukere på besøk.
Økt innsikt rundt aktørene på FINN og deres adferd
gjør at vi kan bekjempe svindelforsøk mer effektivt
Behov for mer målrettet markedsføring og tilpassede
brukeropplevelser motiverer ikke bare investering i Big Data ,
men investering i real-time Big Data systemer
Fremover vil bedre innsikt om brukerne og
kundene bli vel så viktig som annonsene på FINNs
markedsplasser
Takk!
Anders Skoe – [email protected]

similar documents