behandling

Report
Gynekologisk smärta
Eva Timerdal
Leg barnmorska
KVINNOHÄLSA GRAVIDITET AKUPUNKTUR
Eva Timerdal Leg.barnmorska
Varför söker man alternativ vård?
•
•
•
•
•
•
•
•
Önskan om hjälp
Blivit rekommenderad
Eget val
Tilltro till alternativa behandlingsmetoder
Vill bli sedd och respekterad
Missnöje med traditionell vård
Få ett personligt bemötande
Ej patient
KVINNOHÄLSA GRAVIDITET AKUPUNKTUR
Eva Timerdal Leg.barnmorska
PERSONCENTRERAD VÅRD
KVINNOHÄLSA GRAVIDITET AKUPUNKTUR
Eva Timerdal Leg.barnmorska
KOMPETENS, ENGAGEMANG OCH HJÄRTA
KVINNOHÄLSA GRAVIDITET AKUPUNKTUR
Eva Timerdal Leg.barnmorska
Bemötande som skapar trygghet
• Ögonkontakt
• Presentera dig
• Använd gärna patientens förnamn, t.ex. ”Hej
Anna, jag heter Eva och är sjuksköterska här”
• Bekräfta patienten, t.ex. ” jag ser att du inte
mår så bra just nu”
• Var tydlig i dina instruktioner, t.ex. ” varsågod
att sitta upp på britsen” etc.
KVINNOHÄLSA GRAVIDITET AKUPUNKTUR
Eva Timerdal Leg.barnmorska
Smärta är som kärlek
den syns inte på
röntgen
KVINNOHÄLSA GRAVIDITET AKUPUNKTUR
Eva Timerdal Leg.barnmorska
SKULDKÄNSLOR
”Guilt always looks for punishment and creates pain”
• Verklig skuld
Till exempel abort, lämna sitt barn, egna brott
eller dåliga handlingar.
• Självpåtagen skuld
Till exempel missfall, oförmåga att bli gravid,
eget barn med oförmågor, olyckor som ej kunde
förhindras, våldtäkt, incest, suicid.
KVINNOHÄLSA GRAVIDITET AKUPUNKTUR
Eva Timerdal Leg.barnmorska
SMÄRTA
FYSISK
PSYKISK
EXISTENTIELL
KVINNOHÄLSA GRAVIDITET AKUPUNKTUR
Eva Timerdal Leg.barnmorska
KVINNOHÄLSA GRAVIDITET AKUPUNKTUR
Eva Timerdal Leg.barnmorska
GYNEKOLOGISK SMÄRTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Förlossningssmärta
Dysmenorré
Samlagssmärta
Ovulationssmärta
Endometrios
Vaginal-/sfinkterbristning
Missfall/abort
Cystor
Myom
Cancer
KVINNOHÄLSA GRAVIDITET AKUPUNKTUR
Eva Timerdal Leg.barnmorska
SAMLAGSSMÄRTA
•
•
•
•
Vestibulit
Vulvodyni
Dyspareuni
VVS= Vulvärt
VestibulitSyndrom
• Vaginism
KVINNOHÄLSA GRAVIDITET AKUPUNKTUR
Eva Timerdal Leg.barnmorska
Behandling samlagssmärta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Samlagsförbud en tid
Avslappning
Samtal - krav, prestation, egen vilja, egen sexualitet
Akupunktur
Information upphetsningsfysiologi
Smörja slidmynningen med olja dagligen
Fokusera på det som fungerar i samlivet
Patient själv föra in (omsluta) sitt finger i slidan
Bäckenbottenträning
Xylocainkräm/gel
Sluta med p-piller?
KVINNOHÄLSA GRAVIDITET AKUPUNKTUR
Eva Timerdal Leg.barnmorska
DYSMENORRÉ
BEHANDLING
•
•
•
•
•
•
•
•
KVINNOHÄLSA GRAVIDITET AKUPUNKTUR
Eva Timerdal Leg.barnmorska
Analgetika
Värme
Avslappning
Akupunktur
TENS
P-piller
Motion
Alkohol?
INFERTILITET
Existentiell kris
Lång reaktionsfas
Paret i olika faser
Nedstämdhet
Skuldkänslor
Påverkat samliv
Isolering
KVINNOHÄLSA GRAVIDITET AKUPUNKTUR
Eva Timerdal Leg.barnmorska
Patientfall Annelie 32 år
Alltid haft dysmenorré och riklig blödning vid mens. I övrigt en väsentligen frisk kvinna.
En graviditet och födde –05 en frisk gosse.
Ny graviditets önskan sedan -08, samma partner, utredning -10, en läkare uttalar sig då lite
svävande om endometrios. Hon tror sedan att detta är orsaken till svårigheten att bli gravid. Stor
oro och än mer smärta i samband med mens, PMS tillkommer, likaså huvudvärk, ledvärk och en
känsla av feber veckan före mens. Sjukskriver sig från jobbet flera dagar varje månad.
Använt Pergotime x flera men blir ej gravid. Avslutar all behandling hösten -11 då hon ej orkar
längre.
Kommer till mig p.g.a. smärtan hösten -13. Tror sig aldrig kunna bli gravid på nytt, svårt med
samlivet. Nästan alltid ont.
Ber henne rekvirera journal från KK, inget sägs där om endometrios. Råder henne att boka tid på
KK för undersökning då det är mer än 2 år sedan. Hon bokar tid till KK, hinner få 6
akupunkturbehandlingar inklusive informerande, stödjande samtal innan hon vid 7e
behandlingstillfället lämnar ett urinprov som visar att hon är gravid!
VAS har från 9,5 första gången gått ner till 4,5 vid tredje behandlingen och till 2,5 den sjätte
gången. Behandlingar givna en gång per vecka.
SEXUALITET
KVINNOHÄLSA GRAVIDITET AKUPUNKTUR
Eva Timerdal Leg.barnmorska
WHO:s DEFINITION AV SEXUALITET
”Sexualiteten är en integrerad del av varje människas personlighet,
och det gäller såväl man som kvinna som barn. Den är ett grundbehov
och en aspekt av att vara mänsklig som inte kan skiljas från andra
livsaspekter.
Sexualiteten är inte synonymt med samlag, den handlar inte om huruvida
vi kan ha orgasmer eller inte, och är inte heller summan av våra erotiska
liv. Dessa kan men behöver inte vara en del av vår sexualitet.
Sexualiteten är mycket mer; den finns i energin som driver oss att söka
kärlek, värme och närhet. Den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka
känslor samt att röra vid varandra.
Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och
därigenom vår psykiska och fysiska hälsa.”
KVINNOHÄLSA GRAVIDITET AKUPUNKTUR
Eva Timerdal Leg.barnmorska
Att samtala om sexualitet kan ge
värdefull information om orsak
till lidande och smärta.
KVINNOHÄLSA GRAVIDITET AKUPUNKTUR
Eva Timerdal Leg.barnmorska
PLISSIT
KVINNOHÄLSA GRAVIDITET AKUPUNKTUR
Eva Timerdal Leg.barnmorska
HUR UNDERLÄTTA OCH UPPMUNTRA
TILL SAMTAL OM SEXUALITET?
• Material om sex/samlevnad i väntrum och
mottagningsrum
• Träna på ett bekvämt språkbruk för dig
• Ställa öppna frågor - var lyhörd
• Bli medveten om dina egna associationer
kring sex
KVINNOHÄLSA GRAVIDITET AKUPUNKTUR
Eva Timerdal Leg.barnmorska
MITT SÄTT ATT ARBETA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lyssna – ifrågasätt inte
Skapa förtroende, visa omtanke
Vara kvar på rummet - trygghet
Våga vara personlig - en medmänniska
50-60 min behandlingstid
Egen tillit till läkande krafter
Planera behandling tillsammans
Fråga om lust och sexualitet
Fråga om familj, nätverk och sammanhang
Stödja
Empowerment
KVINNOHÄLSA GRAVIDITET AKUPUNKTUR
Eva Timerdal Leg.barnmorska
EMPOWERMENT
förmåga, kraft, styrka
IDENTIFIERA
RESURSER HOS
PATIENT
• INRE till exempel egen vilja,
humor, envishet, empati, tro
• YTTRE
till exempel vän,
anhörig, husdjur, tryggt boende,
arbete
KVINNOHÄLSA GRAVIDITET AKUPUNKTUR
Eva Timerdal Leg.barnmorska
MINA METODER
• Det goda samtalet
• Värme – vetevärmare,
filtar
• Beröring
• Akupunktur
• Musik (avslappning)
• Aromaterapi/ dofter
• Medveten närvaro /
andning
• Djupavslappning/hypnos
KVINNOHÄLSA GRAVIDITET AKUPUNKTUR
Eva Timerdal Leg.barnmorska
ETERISKA OLJOR
exempel på användbara oljor
•
•
•
•
•
•
•
•
KVINNOHÄLSA GRAVIDITET AKUPUNKTUR
Eva Timerdal Leg.barnmorska
Lavendel
Bergamott
Benzoin
Eucalyptus
Rosenträ
Cypress
Muskatellsalvia
Neroli
HOPP GÖR DET
OMÖJLIGA
MÖJLIGT!
KVINNOHÄLSA GRAVIDITET AKUPUNKTUR
Eva Timerdal Leg.barnmorska
KVINNOHÄLSA GRAVIDITET AKUPUNKTUR
Eva Timerdal Leg.barnmorska

similar documents