Söderbymalmsskolan

Report
Fotbollsprofil
Vår verksamhet
 Fotbollsprofilen i vår skola är ett komplement av
elevernas föreningsutövande.
 Vi i Söderbymalmsskolan strävar efter att våra elever
ska få insikt i sin individuella utveckling.
Mål
 Att utveckla våra elever praktiskt, teoretiskt och
socialt.
 Vi strävar efter att våra elever ska jobba efter en
individuell målsättning med sin fotboll.
 Bli sin egen tränare.
För dig som går fotbollsprofil
 Har möjlighet till mer praktisk träning.
 Har möjlighet att ha roligt och trevligt med andra
fotbollsspelare på din egen nivå.
 Har möjlighet till uppbackning av utbildade
instruktörer.
Allmän målsättning
 Sträva efter din individuella målsättning i fotbollen
 Såväl i övriga skolarbetet
 Skapa en livslång glädje för sporten
Fotbollsmålsättning
 Man ska ha genuint intresse och ha en målsättning
med sin fotboll.
 Att med sitt intresse och målsättning hela tiden sträva
efter att bli en bättre fotbollsspelare.
Fotbollsklassens
förutsättningar
 3 x 90 min träning per vecka
 Utomhusverksamheten på Torvalla IP
 Inomhusverksamheten Torvalla Sporthall
 Skol DM
Innehåll
 Praktisk träning
 Teoretisk träning
 ”Bli din egen tränare”
Källor
 Svenska fotboll förbundets inriktning, fotboll i skolan
www.svenskfotboll.se/forlaget

similar documents