USA - BI

Report
Student Exchange Programme
Utveksling - for deg som vil noe mer!
Utveksling med BI
•
•
•
•
Ett semesters utveksling på Bachelor og/eller Master
Avtaler med mer enn 160* universiteter i 45 land
Alle partnere er kvalitetssikret av BI
Vitnemål fra BI med en internasjonal profil
* Ikke alle aktuelle p.g.a. kurstilbud/semesterstruktur og B/M
fordeling
Når kan du reise?
• Bachelor i økonomi og ledelse (siv.øk)
4. semester
- søknadsfrist 1. februar på første studieår
• Øvrige bachelorprogram
5. semester
- søknadsfrist 1. februar i andre studieår
• Master of Science
- søknadsfrist 1. februar i første masterstudieår
3. semester
Nord-Amerika
Michigan
Toronto
Austin
USA
• Anerkjente universiteter
• Stor konkurranse om plassene
• Tidkrevende søknad- og
visumprosess
CANADA
• Anerkjente universiteter
• Noen flere plasser
• Ikke visum for studenter på
utveksling
Texas
Montreal
Florida
Vancouver
EUROPA
Romania
Polen
Russland
Portugal
Slovenia
Tyrkia
Litauen
England
Frankrike
• Mulighetens kontinent
• Erasmus stipend
• Viktige økonomiske og politiske
handelspartnere
• Spennende historie og kultur
Tyskland
Estland
Sveits
Nederland
Nederland
Belgia
Ungarn
Irland
Hellas
Spania
Italia
NORDEN
Sverige
Finland
Danmark
• Internasjonalt miljø
• Store nettverksmuligheter
• Gode jobbutsikter
Island
ASIA
India
Taiwan
• Kulturelle forskjeller
• Utfordrende og mange nye impulser
• Voksende økonomi og viktig
handelspartner
Thailand
Kazakhstan
Sør-Korea
Japan
China
AUSTRALIA og NEW ZEALAND
Perth
• Populært kontinent
Sydney
• Få plasser, mange søkere
• Spennende destinasjoner, men tenk på
alternativer
Melbourne
Auckland
Adelaide
SØR-AMERIKA
Mexico
• Språklig utfordring
• Spennende kultur
• Mange opplevelser
Chile
Peru
Venner for livet
Nye impulser
Internasjonal erfaring
Hvorfor utveksling?
Ny kultur
Språkkunnskaper
Personlig vekst og
utvikling
Still sterkere i
jobbmarkedet
Internasjonalt
nettverk
Bli unik
Finansiering
•
•
•
•
Studieavgift til BI
Lån og stipend i Lånekassen
Språkstipend fra lånekassen (ikke for engelsk)
Andre stipend:
- Erasmus (Europa), Norek (Norden)
Opptakskrav
Karaktersnitt minimum C
Fullført og bestått
Språkferdigheter, minimum 4 fra vgs.
Søknader med ett ”hengefag” kan bli vurdert for utveksling
til Europa.
• Karaktersnitt blir redusert ved ikke beståtte eksamener
•
•
•
•
• NB! Snitt må opprettholdes/fag bestås også etter
opptak
Søknad
• Hva passer for deg?
• alene eller sammen med andre
• språk
• karakterer
• interesser
• Informasjon om skoler og universiteter på
www.bi.edu/exchange
• Online søknadsskjema: www.bi.edu/exchange
• Sett opp en liste over prioriterte skoler
• Vedlegg: motivasjonsbrev, cv med bilde,
(språkferdigheter fylles ut på skjema)
Søknadsprosessen
1.
Søke til Internasjonalt Kontor
•
•
2.
Søke til vertsskolen
•
3.
Svar på søknad i begynnelsen av mars
BI nominerer til utvalgte skole
Endelig tilbud om utvekslingsplass
Faggodkjenning
•
•
Kurs må godkjennes på forhånd via int. kont.
Krever innsats og tålmodighet
Søknadsfrist
• 1. februar 2011
- Utmeldingsfrist uke 25
• Rullerende opptak frem til 1. august (for siv.øk bachelor)
- bindende ved aksept
• Mer informasjon
www.bi.edu/exchange
Utveksling er en spennende og
krevende prosess
Er du motivert og tar utfordringer?:
Velkommen med søknad 1. februar 2011
Student Exchange Programme
Kontaktinformasjon
Internasjonalt kontor:
[email protected], 46410227
[email protected], 46410156
[email protected], 46410222

similar documents