Fysisk aktivitet – Hva er det?

Report
Fysisk aktivitet –
Hva er det?
Østfold Idrettskrets
Toril A. Johansen
Organisasjonssjef
Hva er fysisk aktivitet?
Positive opplevelser
Daglige gjøremål
Definisjoner:

Fysisk aktivitet:
–

Kroppslig bevegelse produsert av skjellettmuskulatur
som resulterer i en vesentlig økning i energiforbruket
utover hvilenivå.
Fysisk trening:
–
”Fysisk aktivitet som gjentas regelmessig over tid
med målsetting å forbedre form, prestasjon eller
helse” .
Definisjoner:

Bevegelsesglede:
–
”Lystbetont kroppslig bevegelse hvor målet er å
forbedre fysisk prestasjonsevne og psykisk
velvære”
Positivt og Helsefremmende







Gode opplevelser
Givende kunst og kultur
Fysisk aktivitet
Trivsel og trygghet,
Sosiale nettverk, Familie
Tilhørighet.
Meningsfullt
Helsefremmende

Trening og fysisk aktivitet er forebyggende,
- til og med kurerende for en rekke sykdommer
- mens inaktivitet øker risikoen for sykdom.

Regelmessig fysisk aktivitet legger ikke bare liv
til årene, men også år til livet. Roald Bahr

En trist sjel kan drepe deg
raskere, mye raskere, enn en bakterie.
John Steinbeck
Regelmessig fysisk aktivitet –
hva oppnår vi?








Styrker hjerte og lunger
Senker blodtrykket
Reduserer risiko for hjerte-karsykdom, type 2
diabetes og fedme
Førebygger enkelte kreftsykdommer
Styrker oppbygging av beinmasse
Bedre muskelstyrke, balanse og motorikk.
Stimulerer tarmfunksjonen
Bedre psykisk helse
Trenger vi å bli mer aktive ?
Utfordringer
•
En stor andel av den norske
befolkning er i risikosonen for å
pådra seg sykdom eller nedsatt
funksjonsnivå pga for lite fysisk
aktivitet
•
Over 50% av den norske befolkning
har et aktivitetsnivå under
gjeldende anbefalinger
Seiler, 2000
|
Effekt av
Fysisk
Aktivitet
Effekt av
Fysisk Aktivitet
Bedre
livskvalitet!!
Fysisk inaktivitet:
”Framtidas største helseproblem”
Fysisk inaktivitet:
”Framtidas største helseproblem”





Overvekt i ferd med å bli en epidemi
Fysisk inaktiviet= like stor risikofaktor som
røyking, kolestrol og hjerte-/kar
Diabetes 2 vokser inn i himmelen
Stor økning i antall mennesker med psykiske
lidelser
50 milliarder brukes årlig på å reparere
belastningslidelser
Evolusjon og fysisk aktivitet
Konsekvenser av inaktivitet






Muskler som ikke brukest, svekkest. Dette gjelder
også hjertemuskelen
Leddenes funksjoner blir dårlegere
Brusken i leddene blir tynnere og lettere utsatt for
overbelastning og skade
Kalken forsvinner frå skjelettet og faren for
osteoperose øker.
Blodomløpet svekkest.
Overvekt
Daglig krav til fysisk aktivitet går ned..
Vi konstruerer inaktivitet
NB = DET HANDLAR OM Å GJØRE DE RETTE VALGENE I HVERDAGEN….
Anbefalinger fra sosial- og
helsedirektoratet



Min. 30 min fysisk aktivitet daglig
Aktiviteten bør ha en viss intensitet, ved at en
blir varm og får økt puls.
1t per dag anbefales for å forebygge
overvekt.
Kondisjonstrening

Hvorfor?
–
–
–
–
Hjertets pumpekapasitet vil øke med trening.
Slagvolumet øker, hjertemuskulaturen blir sterkere
Blodgjennomstrøm til muskulaturen blir bedre
Dagleglivets aktiviteter vil gå lettere, med mindre
belastning på hjertet
Styrketrening
Styrketrening
Hvorfor?

–
–
–
–
For å bli sterkere og mestre dagliglivets aktiviteter
Redusere belastningsplager på ledd og sener
Nødvendig for å holde oss i oppreist stilling
Vektreduksjon (?)
Bevegelighetstrening

Hvorfor?
–
Øke leddutslag
–
Forebygge skader og
kontraksjoner
–
Betre koordinasjon
–
Klare aktiviteter i
dagliglivet bedre
Noen råd til trening:









Tren deg langsomt og gradvis opp
Tren regelmessig
Tren variert, unngå ensidig belastning
Lytt til kroppen!
Rikelig væsketilførsel og riktig kosthold
Husk gode sko
Trivsel – ikke slit !
Lystbetonte aktiviteter  
Det er aldri for seint…
Investering- FOR LIVET
FYSIK AKTIVITET
=
INVESTERING OG IKKE KOSTNAD
EN INVESTERING FOR LIVET
Organisert/Uorganisert trening

Bli med i Flere Freske Folk (FFF)

Egentrening, gå, løpe, sykle, svømme,
hoppetau, danse – regelmessig

Trening i idrettslag
Trimgrupper, turgrupper, sosiale aktiviteter
Bevegelighet
• Hvor bevegelig er du?

similar documents