PowerPoint-presentasjon

Report
Energi for framtida
Gründercamp for videregående skole
ue.no
FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE
Energi for framtida
• Enova SF er oppdragsgiver.
• Oppdraget vil være innenfor tematikken energi og klima.
• Struktur
– Forberedelser i klassen
– Eventuelt gründercamp på skolen
– Gründercamp i fylket
– Nasjonal Gründercamp
ue.no
FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE
Forberedelser
• Ta kontakt med UE i fylket for å få informasjon og program.
• Hold av dato og sørg for å informere involverte lærere og elever på skolen.
• La elevene jobbe med temaet energi, sett av tid.
–
–
–
–
–
Heftet Energi og klima
Quiz
Elevene kan jobbe med tidligere oppdrag
Bruk filmer fra Kraftskolen som ”teaser”
Eventuell Gründercamp på skolen
• Del elevene inn i grupper (maks 5 per gruppe). Informer elevene om hvilken gruppe de
tilhører.
ue.no
FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE
Gjennomføring av en gründercamp
Fase 1: Åpning, bli kjent og kreativitetsfokus
• Høytidelig åpning, presentasjon
av oppdragsgiver og rammer for
arrangementet
• ”Bli kjent”- og samarbeidsøvelser i grupper
• Utprøving av kreative verktøy
• Faglig innføring i temaet
ue.no
FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE
Gjennomføring av en gründercamp
Fase 2: Oppdraget blir avslørt, arbeidsfase og veiledning
• Oppdragsgiver presenterer sitt oppdrag for elevene, og
vurderingskriteriene gjøres kjent.
• Elevene jobber i grupper.
• Veiledning av gruppene.
ue.no
FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE
Gjennomføring av en gründercamp
Fase 3: Felles måltider og sosialt program
• Alle henter energi fra mat, moro og avkobling slik at
arbeidet videre går lettere.
• Det er opp til den enkelte skole / det enkelte UE fylke
hvor mye man vil vektlegge dette, avhengig av tid og
ressurser.
ue.no
FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE
Gjennomføring av en gründercamp
Fase 4: Innlevering forretningsplan og presentasjon.
Vurdering av en jury.
• Innlevering av en skriftlig forretningsplan (etter en
gitt mal)
• Gruppene får 3–5 minutter til sin presentasjon.
Presentasjonen kan foregå på stand/stasjon eller fra
en scene.
• Juryen vurderer de ulike løsningsforslagene etter
gitte vurderingskriterier.
• Juryen rangerer løsningsforslagene, og de beste
løsningene premieres.
ue.no
FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

similar documents