Hvorfor bli Miljøfyrtårn?

Report
Hvorfor bli Miljøfyrtårn?
Miljøfyrtårn
• God økonomi!
• God omdømmebygging!
• Kvalifiserer ved offentlige innkjøp!
Useriøse og uautoriserte aktører
vår «verste» konkurrent
Egil Steinsland, kommunikasjonssjef i NBF
Useriøse/uautoriserte
Alvorlig for bransjen, fordi:
– Ubalanse i
konkurransesituasjonen
– Ødelegger bransjens
omdømme
Useriøse skal vekk
• Alle "vet" at omfanget av uautoriserte
og useriøse er stort
• Lite data på omfang
• Generelt opplever vi at tilsynene ikke
tar dette på alvor
SITUASJONEN
Medlemsundersøkelse 2014
Hovedfunn
Svært mange useriøse
• 90 prosent kjenner til verksteder som driver
useriøst eller ulovlig
– Snittet er å kjenner til tre
Mange årsverk
• I nesten halvparten av tilfellene jobber det
mer enn fire personer hos de ulovlige
Hva driver de med?
Mest enkle reparasjoner, men også:
3 av 10 driver med avanserte mekaniske
reparasjoner
1 av 5 reparerer store karosseriskader
4 av 10 lakkerer uten egnet utstyr eller lokaler
Snuskete drift
Driver svart
Ikke godkjent
Følger ikke hms-regelverk
Ikke egnede lokaler
Tilsynene prioriterer de seriøse
'Prioriterer i stor grad
de seriøse ved
tilsyn/kontroller
'Prioriterer omtrent
jevnt
67 Tilsynene
prioriterer de
seriøse ved
tilsyn/kontroller
30
'Prioriterer i stor grad
de useriøse/ulovlige
ved tilsyn/kontroller
4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
HVA HAR VI GJORT?
Møter og innspill
• Har hatt jevnlig dialog med tilsynene
• Oppfordret til endret fokus, og merinnsats
• Videreformidlet tips fra [email protected]
Men vi kommer ingen vei…
NBF krever
• Statens Vegvesen må få hjemmel til å
bøtelegge og stenge useriøse/uautoriserte
verksteder som grovt bryter forskriften
– For å sikre effekt av tilsyn
• Tilsynene må prioritere de useriøse/uautoriserte
– For å kunne føre tilsyn med et stort nok
antall
• Tilsynene må gjennomføre felles kontroller
– For å øke effekt av tilsyn
Politisk nivå
Det trengs politiske signaler fra departement til tilsynene
•
Gjennomfører møter i:
– Samferdselsdepartementet
• 17. januar: lunken tilbakemelding, "dette er en politisak"
• Skrevet nytt brev og avventer tilbakemelding
– Klima- og miljødepartmentet
• 29. januar: forstod problemstillingen
– Justisdepartementet
• 10. mars: positive signaler
– Dialog med Finansdepartementet
Oppfordring
• Hold egen sti ren
– Pass på underleverandører (bilpleie)!
• Meld inn tips om useriøse til NBF
– E-post: [email protected]
• Vi garanterer anonymitet
• Ta gjerne opp problemstilling lokalt
– Lokale tilsynsmyndigheter

similar documents