Ansatte på sitt beste

Report
Ansatte på sitt
beste
Støperi bransjesamling
21.11.2014
Den store vane- og omstillingstesten
LUNGEMOS
EPLEMOS
POTETMOS
TURTERMOS
Endring kan være vanskelig
Evolusjon og forutsigbarhet
Vi har ofte et tvetydig forhold til endring
Krever energi – og motivasjon
Negativ vs. positiv psykologiforskning
14:1
• 8072 Sinne
• 851 Glede
• 57800 Angst
• 2958 Lykke
• 70856 Depresjon
• 5701 Tilfredshet
Myers (2000)
Positiv psykologi
• Det vitenskapelige studiet av det gode liv
• Fokus på styrker og ressurser, ikke bare sårbarhet og sykdom
• Lykke og positive følelser
• Påvirker jobbengasjement, samhandling, trivsel
• Stuerent å forske på lykke og hva som videreutvikler livet til de
såkalt friske
Fight or flight – følelsene våre styrer
Ledere og empati
2013 Executive Coaching Survey, Standford Business School:
1. Hvilke evner er ledere mest interesserte i å utvikle?
•
•
2.
•
•
•
Konflikthåndtering
Kommunikasjon
Hvilke evner er ledere minst interesserte i å utvikle?
Empati
Relasjonsbygging
Motivasjon
De ’mjuke’ evnene
• Desto høyere opp i organisasjonen du er, desto
mer må du jobbe med psykologi og relasjoner.
• Gode ledere vet hva som er den enkelte
medarbeiders drivere og motivasjonsfaktorer
• Empati – å kunne se, forstå og handle ut fra
andres perspektiv
Empati og makt
Galinsky et al. (2006, 2014):
•Makt snevrer inn perspektivet
• Mennesker med makt har en tendens til å overse eller misforstå
synspunktene til mennesker med mindre autoritet enn dem selv.
• Utilsikta konsekvens av prioriteringer
• Ikke nødvendigvis en bevisst beslutning
 men må bli bevisst!
Det er håp i hengende snøre!
•
•
•
Personligheten vår utvikles gjennom hele livet
Selve forutsetningen for leder- og
medarbeiderutvikling
Ledere som trener på å bli mer empatiske,
blir mer empatiske
 Gjør at folk har det bedre på jobben, og
presterer bedre i jobben
Empatieksperiment!
Eksperimentet
Maktfølelse
Maktfølelse
Empati
Empati
Hva er lykke?
• Grunnleggende ønske og mål for alle mennesker
• Motiverer til handling:
• Avgjørende for samhold, kontakt og relasjoner
med andre mennesker
• Betydning for prestasjoner og hvor godt vi gjør
det i jobben
• Sterk sammenheng med helse
•
Økte
gjennomsnittlig
levealder med 11 år
(Danner, Snowdon,
& Friesen, 2001)
To ulike typer lykke: Tilfredshetslykke
To ulike typer lykke: Engasjementslykke
Functional Well-Being Approach
Vittersø, 2013; Straume & Vittersø,
2012
Hedonia
”Feeling good”
Presence of pleasure, absence of pain
Reach goal
Trait
Stable evaluations
Life Satisfaction
Quality of life
State
Fluctuating feelings
Pleasure, satisfaction,
enjoyment,
contentment
Eudaimonia
“Doing well”
Realization of potentials
Being in the process
Trait
Stable evaluations
Personal Growth
Meaning
State
Fluctuating feelings
Interest, engagement,
inspiration, flow
SUMMEOPPGAVE:
Hvordan kan vi legge til rette for de
ulike typene av på en arbeidsplass?
Hvordan gjør vi det i praksis?
Tilfredse ansatte skaper produktive ansatte?
•
Finner ingen støtte i forskningen
•
Tilfredshet vs. engasjement
Jobbe mer vs. jobbe smartere
Styrker
Definisjon:
• Bevisste eller ubevisste leveregler – verdier i praksis
• Grunnleggende mønster av tanke, følelse og atferd som er ekte, skaper
energi og leder til at vi presterer godt.
• Styrker uttrykkes og er synlig gjennom engasjement, entusiasme og
energi. Folk blir levende i mimikk og kroppsspråk og stemme når de
snakker om situasjoner hvor de har anvendt sine styrker
Effekt av å bygge på styrker og ressurser
• Styrker utløser de tanker, følelser og handlinger som gir
oss positiv energi og drivkraft (Linley 2008)
• Mer glede, tilfredshet og overskudd (Govindji & Linley, 2007)
• Mer effektiv måloppnåelse (Linley, 2003, 2008)
• Mer engasjert (Harter, Schmidt & Hayes, 2002)
• Bedre prestasjoner på jobb (Smedley, 2007; Woolston &
Linley, 2008)
• Mindre stress og mer pågangsmot, bedre selvtillit
(Fredrickson)
Verdier/styrker – kaptein på skuta
Kvalitet
Pålitelig
Tilgivelse
Perspektiv
Trofast
Forsoning
Ærlighet
Resultat
Felleskap
Læring
Prestasjon
Likhet
Rettferdighet
Pliktoppfyllende
Integritet
Balanse
Altruisme
Selvdisiplin
Kreativitet
Tilstedeværelse
Hard arbeid
Estetikk
Tilhørighet
Innsats
Tydelighet
Selvstendighet
Omsorgsfull
Ydmykhet
Effektivitet
Medmenneskelighet
Mot
Forsiktighet
Snill
Nøysomhet
Kontroll
Vi er gode styrkespottere
Lær styrke-spotting
• 2x2
• Fortell en historie fra jobben om da du var på ditt beste
• Den som lytter skal ’spotte’ minst fem styrker som den andre
brukte i situasjonen han/hun forteller om.
Verdier – kaptein på skuta
Kvalitet
Pålitelig
Tilgivelse
Perspektiv
Trofast
Forsoning
Ærlighet
Resultat
Felleskap
Læring
Prestasjon
Likhet
Rettferdighet
Pliktoppfyllende
Integritet
Balanse
Altruisme
Selvdisiplin
Kreativitet
Tilstedeværelse
Hard arbeid
Estetikk
Tilhørighet
Innsats
Tydelighet
Selvstendighet
Omsorgsfull
Ydmykhet
Effektivitet
Medmenneskelighet
Mot
Forsiktighet
Snill
Nøysomhet
Kontroll
Ironien i styrke og svakhet
Det å benytte
seg av sine
sterke sider for
mye fører til…
Uhensiktsmessig
adferd eller
adferd som har
karakter av å
være overdrevet
Det som ser ut til å være din svakhet er ofte
overdreven bruk av din sterkeste side.
Verdi / styrke
Kvalitet
Hjelpsom
Ydmyk
Overbruk / svakhet
Perfeksjonisme
Selvoppofrende
Utydelig
Allergi
Vekst / utvikling
Latskap, slurv, useriøs
Egoisme
Fokus, sette grenser, selvtillit,
aksept
Prioritering, selvpleie
Direkte, overkjørende
Tydelig
5 enkle veier til mer lykke og velvære
(Nef / Nic Marks, 2008)
1. ETABLER KONTAKT
2. VÆR AKTIV
3. OBSERVER
4. LÆR NOE NYTT
5. GI TIL ANDRE
Øvelse
•
•
•
•
•
Finn en partner.
Tegn hverandre – med den ’vonde’ hånda
Ikke lov til å se på arket mens du tegner
2 minutt, så kan du se på tegningen
Signer og gi til hverandre
TAKK FOR MEG!
www.mind.no
[email protected]

similar documents