Judendomen

Report
Judendom
Lektion 1
Abraham
Abraham kom från staden UR som låg nära floden EUFRATS utlopp vid
Persiska viken.
Gud slöt ett förbund med honom och Abraham flyttade till staden
HERAN i Kurdistan till det land som gud lovade honom, landet
KAANAN som idag heter ISRAEL.
Abraham
Hagar
Abraham
Sara
Manlig omskärelse är något som förekommer både inom
judendom och islam.
Läs artikeln ”Två av tre kirurger vill inte omskära”
- Fundera vad du tycker kring detta ämne!
- Ska manlig omskärelse på barn vara tillåtet eller ska killen själv få
besluta om det när han fyllt 18 år? Vad tycker du?
- Vad finns det för argument mot respektive för omskärelse?
-
Har konverterat till judisk tro
Född av en judisk mor
Det judiska folket ska vittna om gud
på jorden och visa på gud men inte
att missionera utan genom att leva
på ett sätt att människor ser gud, att
vara förebilder för andra folk.
Det minsta folket, det finns idag ca
15 miljoner judar i världen, kan
jämföras med 1.2 miljarder muslimer
och 2 miljarder kristna.

similar documents