Rymden - Bloggen

Report
Av Tilde
Galaxer
En Galax är en masa stjärnor som dragit ihop
sig.
Det är ett stjärnsystem med flera miljarder
stjärnor. Stjärnor är jorda av varma moln som
är jorda av gas stoft och damm. Vår galax
heter Vinter gatan . Bild Clipart
Men tänk om
Men tänk om alla stjärnor försvann då skulle
ju alla galaxer försvina. Och skulle då inte alla
planeter försvina vart skulle då alla mäniskor
leva någonstans? Det skulle bli ett stort
problem. Bild Clipart
Vintergatan
Vintergatan är vår egen galax. Vintergatan
är störst i vår galaxhop. Vinter gatan ser ut
som en diskus.
Vinter gatan har 200 eller 500 miljarder
stjärnor.
Mellan galaxerna ligger tomma rymden. På
en av spiral armarna finns solen. Galileo
Galilei kunde se närmre på stjärnona redan
på 1600-talet. På Engelska kallas
vintergatan för the Milky way. I Danmark
kallas vintergatan Maelkevejen och tyskarna
kallar vinter gatan för Milchrasse. Solen är
en stjärna. Bild: Clipart
Stjärnor
Stjärnor är himlakroppar lika dant är det med
planeter. Solen är vår största stjärna. Det fins en
massa olika sorters stjärnor. Här kommer några
stycken röd dvärg, svart dvärg, röd jätte, vitt
dvärg, blå jätte, röd superstjärna och supernova.
Stjärnor föds lever och dör. Stjärnor föds i en
nebulosa. Stjärnorna är alltid på himlen men när
solen är uppe så syns inte stjärnona. Solen är den
närmst vår jord som en stjärna. Ett svart hål är som
en dammsugare den släpper inte i något ljus och
har en enorm dragnings kraft. Dubbel stjärnor rör
sig runt varandra andra stjärnor rör sig bort från
varandra. Bild: Clipart
Stjärnbilder
Karlavagnen är en stjärn bild som är lätt för oss att hitta. Om du
hittar Karlavagnen så kan du säkert hitta polstjärnan om du
följer de bakre stjärnorna på vagnen. Karlavagnen är en del av
den större stjärnbilden Stora björnen. Karlavagnen har olika
namn i olika länder Te.x Sverige Stora björnen Samerna Pilbågen
England Plogen Frankrike kastrulen USA Den stora stora skopan
Thailand krokodilen Aflka Elefanten och i Kina Kejsarens vagn.
Karlavagnen och Polstjärnan finns på den Norastjärnhimlen på
den Södrastjärnhimlen finns Södra korset som är en minsta stjärn
bilden i vår galax. Alla stjärnbilder som vi ser finns i vårt
solsystem. Karlavagnen har funnits i tusentals år och då hittade
man på historier för att lättare komma ihåg stjärnbilden och des
namn. När kompasen inte fans var Polstjärnan viktig för sjömän.
Då kunde man hitta rätt väg genom att kola vart Polstjärnan
fans på himlen. För det är så att Polstjärnan finns rakt över
nordpolen. Bild: Clipart
Solen
Solen är ett stort brinnande gas klot. Ytan är 5800 grader
varm. Fotosfären är solens yta som kan ha svalare platser
solfläkar som kan vara 4000 grader. Lite ovanför fotosfären
finns kromosfären som innehåller en masa gas. Ibland
skjuts det upp enorma gas lågor som åker 4000 km i
timmen och kan bli upp till 10000 km höga. En bit ifrån
solen ligger koronan som är mycket varmare än solens yta
koronan är det spanska ordet för krona.
I Egypten för längesen trodde man att solen var
guden Ra,s öga när det blev ljust öppnade Ra sitt öga
och när det blev mörkt stängde Ra sitt öga.
Om 5 miljarder år slocknar solen. Det tar 8 minuter
för solensstrålar att nå jorden. Bild: Clipart
solsystemet
Solen är i mitten av hela solsystemet. Runt solen
kretsar 8 planeter 2 dvärg planeter asteroider kometer
och månar. Solen och alla planeter har en
dragningskraft till varandra det är därför allt snurrar
runt solen. Månar och asteroider kan inte lysa så dom
reflekterar ljus ifrån solen. Astronauter åker upp i
rymden och forskar där, medan astronomer studerar
rymden i teleskåp och rymd- sonder. Förr trodde man
att jorden var platt och att jorden var i mitten och allt
snurrade runt jorden. Bild: Clipart
Merkurius
Merkurius är den minsta och första planeten i vårt
solsystem. Den är lite större än månen, men mycket
tyngre. Merkurius är ett klot av sten med en kärna av
järn. Det tar 88 dygn för Merkurius att snurra runt solen
och 59 dygn runt sin egen axel. På natten är det -180
grader på Merkurius och på dagen +430 grader.
Merkurius är närmast solen och saknar en skyddande
atmosfär. Merkurius är den snabbaste planeten och fick
sitt namn av budbärar guden Mercurius. 2008-2009
skickade dom upp rymdsonden Messinger till Merkurius
och 2013 skickade dom Bepi Colombo. Man kan se
Merkurius från jorden. Merkurius tar sig fram 48 km per
sekund. Bild: Clipart
Venus
Venus är den andra planeten från solen. Venus har sin bana
närmast Jorden och är nästan lika stor. Venus brukar kalas Jordens
tvilling planet. Venus är lätt att se från Jorden på Morgonen och
kvällen då kallas den för aftonstjärna eller morgonstjärna fas den
inte är en stjärna. Samerna kallar den Guovssonasti.
Venus består av berg, vulkaner och slätter. Planeten Har en jätte
tjock atmosfär och en masa orangea moln av svavelsyra därför kan
vi inte se Venus yta. Dessutom kan det Bli enorma stormar där för
att det regnar och åskar så mycket. Venus är et klot av sten. Den
har fått sitt namn av kärlekens och skönhetens gudinna
För redan 3000 år sedan studerades planeten av forskare i
Babylonien. Ett dygn på Venus är 243 eller 176 dygn på Jorden.
Det tar 225 dagar för Venus att snurra runt solen. Venus sär den
varmaste planeten i solsystemet + 460 grader. Bild: Clipart
Jorden/Tellus
Jorden är den tredje planeten från solen. Jorden har ett anat
namn Tellus . Jorden har fåt sitt namn ifrån jord- gudinnan
Tellus. Vi tycker att Jorden är den normala planeten Men
egentligen är jorden en riktigt ovanlig planet Jorden är den
enda planeten med djur och växter alltså den ända planeten
med liv. Växter och djur behöver ljus, värme, luft och flytande
vatten det har planeten Jorden eftersom det finns moln så att
det kan börja regna. Vi har moln tak vare atmosfären som ger
oss syre. Jord skorpan är gjord av berg och sten efter det
kommer jord ock sedan sten sen eld och tillsits magman en
varm flytande sten jord skorpan är inte helt tät därför kan den
spricka och då rinner magman ut fast då kalas det lava och det
skapas vulkaner. Nordpolen och sydpolen är jordens kallaste
platser -88 grader medan vid ekvatorn är det +58 grader.
Eftersom jordenlutar har vi årstider. Ett dygn är 24timmar. Det
tar 365 dygn för oss att snurra runt solen. Persies som det tar
en månad för vår följeslagare månen att snurra runt Jorden.
Saturnus
planeten tillplattade poler. Men runt solen tar det 30
jord år. Saturnus är den sjätte planeten räknat från
solen. Saturnus är en gasplanet med dem vackraste
ringarna i hela solsystemet. Det har även hittats
tunna ringar runt andra stora planeter som Jupiter,
Uranus och Nepturnus Men inga är lika vackra och
tydliga som Saturnus. När dem skickade upp sonder
Upptäckte man att Saturnus ringar var gjorda av
tusentals mindre ringar. Ringarna består av is sten
sand och grus som snurrar fort runt planeten.
Saturnus har fåt namn efter Jupiters pappa skördens
gud. Saturnus har en atmosfär av gaserna väte och
helium. Innanför atmosfären är det -100 grader.
Saturnus kan få stora rejäla stormar och orkaner.
Planeten kan också få vitta moln som vi kan. Om
Saturnus Får ett bra läge kan Planeten lysa som en
ljus stark stjärna. Saturnus har 60 månar man kan se
6 av dem från jorden. Titan är Saturnus största måne
den är till och med större än Mars en rymdsond har
landat på Titan. Mimas är en måne eller ett klot helt
av is.
Här är en lista över Saturnus största månar: Titan,
Diane, Tethys, Enkaladus, Mimas.
Bild: Clipart

similar documents