Så planeras våra matinköp

Report
Veckohandling eller impulsköp
- så påverkas din hushållsekonomi
2013-03-11
Ingela Gabrielsson, privatekonom
Sammanfattning
• Drygt hälften, 56 % skriver för det mesta en inköpslista när de ska handla
matvaror. Men ännu fler, närmare 90 % låter sig inspireras av butikens utbud.
• Endast 7 % följer sin inköpslista till punkt och pricka.
• En av fem veckohandlar, medan 41 % handlar två gånger i veckan, och 27 %
handlar 3-4 gånger i veckan.
• Därutöver gör vi ofta ett antal mindre impulsköp, t ex kaffe/godis/snabbmat som
snabbt kan blir ett par hundra kronor på en vecka.
• Sammanlagda småinköp kan bli dyrare per vecka än vad vi lägger på livsmedel.
• En vanemässig impulsköpare kan göra av med närmare 20 000 kronor på ett år.
2•
Drygt hälften skriver inköpslista, men handlar
ändå spontant
När du ska köpa matvaror, brukar du då skriva en inköpslista som du också följer?
Ja, alltid, och jag följer den till punkt och pricka
7%
Ja, för det mesta. Men jag låter mig också inspireras
av butikens utbud
56%
Ibland. Men jag låter mig också inspireras av
butikens utbud
27%
Aldrig eller nästan aldrig, eftersom jag hellre låter mig
inspireras av butikens utbud
Vet ej
10%
64% av kvinnorna
skriver inköpslista, men
låter sig också inspireras
av butikens utbud.
I åldersgruppen 26-39 år
är det 61 % som skriver
inköpslista.
1%
3
En av fem veckohandlar - tre av tio handlar oftare,
3-4 gånger per vecka
Hur många gånger per vecka handlar du matvaror?
5%
2%
6%
18%
Varje dag
27%
5-6 gånger i veckan
3-4 gånger i veckan
2 gånger i veckan
En gång i veckan
Mer sällan
41%
4
Män handlar i större utsträckning 3-4 gånger per
vecka
Hur många gånger per vecka handlar du matvaror?
50%
45%
40%
35%
30%
Män
25%
Kvinnor
20%
15%
10%
5%
0%
Varje dag
5-6 ggr/vecka
3-4 ggr/vecka
2 ggr/vecka
1 ggn/vecka
Mer sällan
5
26-39-åringar handlar gärna två gånger per vecka
Hur många gånger per vecka handlar du matvaror?
Mer sällan
1 ggn /vecka
2 ggr/vecka
18-25 år
26-39 år
40-54 år
3-4 ggr/vecka
55-65 år
5-6 ggr/vecka
Varje dag
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
6•
• 19/02/2013
Vaneköparen kan lägga sammanlagt upp till 500 kronor på olika
småinköp under en vecka
Hur mycket pengar lägger du ner på följande produkter för personligt bruk under en vanlig vecka?
Kaffe/te (från kafeer eller kiosker)
Läsk/mineralvatten (från kafeer eller kiosker)
Godis/snacks (impulsköp, att ätas direkt)
Snabbmat (från gatukök, bensinstationer, etc)
39 kr
30 kr
~ 500 kr per vecka
om man köper samtliga
kategorier
33 kr
70 kr
Tobak
Öl/vin på uteställen
Taxi
181 kr
101 kr
36 kr
7
Sammanlagda småinköp kan bli dyrare än livsmedel
Inköp, kr per vecka, per person
Småinköp som vana
Samtliga småinköp under en
månad = ca 2 000 kr
Livsmedel under en månad =
ca 1 600 kronor
Allt beräknat för en person
500
Livsmedel
400
0
100
200
300
400
500
600
8•
Se upp för ekonomiska ficktjuvar – din ekonomi urholkas
Andel som köper Kostnad per
detta
vecka
Kostnad per
månad
Kostnad per
år
Kaffe/te
49%
40
160
1920
Läsk/mineralvatten
42%
30
120
1440
Godis/snacks
66%
33
132
1584
Snabbmat
53%
70
280
3360
Tobaksprodukter
23%
181
724
8688
Öl/vin
43%
101
404
4848
Taxi
13%
97
388
4656
9•
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av TNS Gallup för Nordea
Datainsamlingen gjordes 29 oktober–5 november 2012
Undersökningen genomfördes via intervjuer med TNS online-panel. Svaren
viktades i fråga om ålder, kön och region
Totalt genomfördes 1 009 intervjuer bland ett representativt urval av personer
i åldersgruppen 18–65 år.
10

similar documents