Liste in HTML

Report
LISTE IN HTML
Cuprins
1. Tipuri de liste
2. Listă neordonată. Exemplu
3. Listă ordonată. Exemplu
4. Liste de definiții. Exemple
5. Sintaxa generală a listelor
6. Crearea listelor neordonate
7. Crearea listelor ordonate
8. Crearea listelor de definiții
9. Liste imbricate
10. Bibliografie
Tipuri de liste
Exista 3 tipuri de liste:
1. Liste neordonate
2. Liste ordonate (sau numerotate)
3. Liste de definiții
1.Listă neordonată. Exemplu
Merele sunt verzi
� Bananele sunt galbene
� Portocalele sunt portocalii
2.Listă ordonată. Exemplu
O listã ordonatã cuprinde intrãri
marcate într-un mod care sã sugereze
ordonarea lor:
1. Aprindeți pocnitoarea.
2. Aruncați-o.
3.Liste de definiții. Exemple
Acestea sunt folosite în cazul când fiecare element al listei are
nevoie de un sumar, urmat de o descriere mai detaliată. De
exemplu:
Paris, Franța
Capitala Franței. Printre atracții se numară turnul Eiffel și
catedrala Notre Dame.
Sydney, Australia
Capitala statului New South Wales, Australia. Atracții:
Opera și podul Harbour.
Londra, Anglia
Capitala Angliei. Obiective turistice: Tower Bridge și Big
Ben.
Sintaxa generală a listelor
<LI [VALUE=nnnn] [TYPE=1|a|A|i|I|disk|square|circle]>
element-de-lista
[</LI>]
specificã un element într-o lista ordonatã, neordonatã
Sintaxa generală a listelor
VALUE indicã valoarea numericã de început pentru o listã
ordonatã. Implicit este 1 si nu trebuie specificatã la orice
intrare LI ci numai dacã o listã este întreruptã printr-un alt
text, necesitând un alt început de numerotare;
TYPE permite (nu în toate browserele) sã se fixeze stilul pentru
buline sau pentru numerotãri:
1 - numãr arabic (implicit);
a - litere mici;
A - litere mari;
i - numãr roman mic (i, iv etc.);
I - numãr roman mare (I, IV etc.);
Sintaxa generală a listelor
disk - cerc plin (implicit pentru liste neordonate);
square - pãtrat plin;
circle - cerc gol;
element-de listã poate fi orice (hiper)text.
Deoarece dupã continutul containerului LI începe un alt tag LI,
sau se terminã o listã, terminatorul de tag nu este
obligatoriu.
Este inserat automat un sfârsit de paragraf la terminarea unui
tag LI.
Crearea listelor neordonate
Pentru a crea o listă neordonată folosim tag-urile
<UL></UL>; la începutul și sfârșitul listei și <LI></LI>
pentru fiecare element.
Pentru exemplul de mai sus, codul HTML este:
<ul>
<li> Merele sunt verzi </li>
<li> Bananele sunt galbene </li>
<li> Portocalele sunt portocalii </li>
</ul>
(Tag-urile </LI> sunt opționale, dar le vom folosi pentru a evita
ambiguitățile.)
Crearea listelor ordonate
 Pentru listele ordonate (numerotate), metoda
este aceeasi, cu singura deosebire ca tag-urile
folosite vor fi <OL></OL> in loc de
<UL></UL>.
Pentru exemplul de mai sus, codul este:
<ol>
<li> Aprindeti pocnitoarea.</li>
<li> Aruncati-o.</li>
</ol>
Crearea listelor de definiții
 Lista va fi creată folosind tag-urile <DL> și
</DL> pentru început și sfârșit. Fiecare
element al listei este alcătuit dintr-un termen
creat cu ajutorul tag-urilor <DT></DT> și
definiția propriu-zisă pentru care sunt folosite
tag-urile <DD></DD>.
Crearea listelor de definiții
Codul pentru exemplul de mai sus este:
<dl>
<dt><strong>Paris, Franta</strong></dt>
<dd> Capitala Frantei. Printre atractii se numara
turnul Eiffel si catedrala Notre Dame. </dd>
<dt><strong>Sydney, Australia</strong></dt>
<dd> Capitala statului New South Wales, Australia.
Atractii: Opera si podul Harbour. </dd>
<dt><strong>Londra, Anglia</strong></dt>
<dd> Capitala Angliei. Obiective turistice: Tower Bridge
si Big Ben. </dd>
</dl>
Liste imbricate
Este posibil ca în cadrul unei liste să avem o altă
listă. De exemplu, o listă cu două niveluri poate fi:
1. Capitolul 1
1. Secțiunea 1.1
2. Secțiunea 1.2
2. Capitolul 2
1. Secțiunea 2.1
2. Secțiunea 2.2
3. Secțiunea 2.3
Liste imbricate
Codul HTML pentru crearea listei de mai sus este:
<ol>
<li>Capitolul 1
<ol>
<li> Sectiunea 1.1</li>
<li> Sectiunea 1.2</li>
</ol>
</li>
<li>Capitolul 2
<ol>
<li> Sectiunea 2.1</li>
<li> Sectiunea 2.2</li>
<li> Sectiunea 2.3</li>
</ol>
</li>
</ol>
Liste imbricate
Pot fi imbricate tipuri diferite de liste. În exemplul următor,
liste ordonate și cele neordonate sunt definite în cadrul unei
liste de definiții.
Liste imbricate
Codul HTML este:
<dl>
<dt><strong>Fructe</strong>
<dt><strong>Instructiuni
pentru artificii</strong></dt>
</dt>
<dd>
<dd>
<ul>
<li> Merele sunt verzi </li>
<li> Bananele sunt galbene </li>
<li> Portocalele sunt portocalii
</li>
</ul>
</dd>
<ol>
<li>Aprindeti
pocnitoarea.</li>
<li>Aruncati-o.</li>
</ol>
</dd>
</dl>
Bibliografie
 http://www.e-learn.ro/tutorial/html/v-
liste/74/1/121.htm
 http://profs.info.uaic.ro/~val/liste.html

similar documents