Horotvorná činnost

Report
HOROTVORNÉ POHYBY
= pohyby zemské kůry vedoucí ke vzniku pohoří
Většina hornin byla původně uložena ve
vodorovných vrstvách.
V místech styku litosférických desek  vysoký
tlak  horniny jsou stlačovány  vznik vrás
Děj, při kterém vrásy vznikají = VRÁSNĚNÍ
 VRÁSOVÉ POHOŘÍ
Alpy,…
VRÁSA
např. Himálaj,
 KERNÁ POHOŘÍ - díky tlakům v kůře
vznikne zlom. Kolem něho se pak zlomená kůra
propadá (příkopová propadlina) nebo vyzvedává
(pohoří ).
Kerným pohořím jsou například Vysoké
Tatry na Slovensku. Stejným způsobem vznikla i
většina pohoří v České vysočině.
SOPEČNÁ POHOŘÍ
- vznikají výbuchem sopky
např. České středohoří
Doupovské hory
Vývoj a zánik – ovlivňují především vnitřní činitelé
(eroze)
a) stará pohoří jsou zarovnaná (menší výškové
rozdíly)
b) mladá pohoří mají naopak ostré tvary reliéfu
(nejvyšší pohoří světa)
Krkonoše – „stará“ pohoří
Alpy – „mladá“ pohoří

similar documents