Міжнародні бібліотечні стандарти як засіб інтеграції українських

Report
Міжнародні бібліотечні стандарти як
засіб інтеграціі українських бібліотек в
світовий інформаційний простір
Оксана Бруй,
НТБ НТУУ КПІ
Бібліотечні продукти і стандарти
• Карткові каталоги
– Стандарти змісту – правила каталогізації
• Електронні каталоги
–
–
–
–
Стандарти змісту – правила каталогізації
Комунікативні формати
Стандарти обміну даними
Концептуальні моделі
• Цифрові бібліотеки та архіви
–
–
–
–
–
Концептуальні моделі
Стандарти змісту – правила каталогізації
Стандарти описових метаданих
Стандарти структурних та адміністративних метаданих
Стандарти обміну даними
Концептуальні моделі
•
•
•
•
•
•
•
FRBR
FRAD
FRSAD
CIDOC CRM
FRBRoo
DELOS DLRM
OAIS RM
FRBR
• FRBR – Функціональні вимоги до бібліографічних
записів – концептуальна модель метаданих «сутністьзв’язок».
– Розроблено IFLA – 1998 р.
– Остання редакція – 2009 р.
– Переклад – 19 мов
FRAD
• FRAD – Функціональні вимоги до авторитетних даних
– Розроблено IFLA – 2009 р.
– Останні доповнення – листопад, 2011 р.
– Переклад – 8 мов
FRSAD
• FRSAD – Функціональні вимоги до предметних
авторитетних даних
– Розроблено IFLA – 2010 р.
CIDOC CRM
• CIDOC CRM – Концептуальна базова модель
Міжнародної ради музеїв
– Розроблено – 1998 р.
– Стандарт ISO 21127 – 2006 р.
– Останнє поновлення – 2011 р.
FRBRoo
• FRBRoo – Об’єкто орієнтовані функціональні вимоги
до бібліографічних записів
– Розроблено IFLA та CIDOC – 2008 р.
DELOS DLRM
• DELOS DLRM – Базова модель цифрової бібліотеки
– Розроблено Асоціацією цифрових бібліотек – 2007 р.
OAIS RM
• Reference Model for OAIS – Базова модель для
відкритої архівної інформаційної системи
– Розроблено Консультативним комітетом із космічних
інформаційних систем – 2002 р.
Правила каталогізації (стандарти змісту)
•
•
•
•
•
•
ГОСТ 7.1:2003
ISBD (C)
ACCR2
RDA
CCO
ISAD(G)
Правила каталогізації (стандарти змісту)
• ГОСТ 7.1:2003 «Бібліографічний запис,
бібліографічний опис.Загальні вимоги та правила
складання»
– Розроблено Російською книжковою палатою, РГБ, РНБ,
Міждержавним технічним комітетом із стандартизації – 2003
– Застосовується: Вірменія, Білорусія, Казахстан, Киргизстан,
Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан,
Україна
– Україна – ДСТУ – 2006 р.
• ISBD (C) – Консолідований міжнародний стандарт
бібліографічного опису
– Розроблено IFLA
– Консолідований стандарт ISBD – 2007 р.
– Відповідає моделі FRBR
Правила каталогізації (стандарти змісту)
• ACCR2 – Англо-Американські правила каталогізації 2
– Розроблено Об’єднаним керівним комітетом – 1978 р.
– Останнє поновлення – 2002 р.
– Заміна на RDA
• RDA - Опис ресурсу та доступ
– Розроблено Об’єднаним керівним комітетом – 2009
– Стандарт впроваджується: США, Канада, Австралія, Велика
Британія
– Європейська група зацікавлених в RDA: Данія, Норвегія,
Швеції, Фінляндії, Швейцарії, Італії, Португалії, Іспанія,
Хорватія, Швеція, Німеччина, Латвія, Франція, Чехія,
Польща, Австрія
– Відповідає моделям FRBR, FRAD
– Узгоджено з форматами MARC 21, MODS, DC,
стандартом ONIX
Правила каталогізації (стандарти змісту)
• ССO – Каталогізація культурних об’єктів – принципи
опису культурних об’єктів та їхніх зображень
– Розроблено на замовлення Асоціації візуальних ресурсів
• ISAD(G) – Загальний міжнародний стандарт архівного
опису
– Розроблено Міжнародною Радою Архівів
– Переклад українською – 2002 р.
– Правила описування архівних документів (SAD(G): 1999,
NEQ): ДСТУ 4331:2004 - Чинний від 01.07.2005.
Комунікативні MARC формати
UNIMARC
vs
MARC 21
Комунікативні MARC формати
• UNIMARC (4 формати)
– Розроблено та
підтримується IFLA
– Останнє поновлення - 2008
• MARC-21 (5 форматів)
– Розроблено та підтримується
MARC Advisory Committee
– Останнє поновлення - 2010
• Переважна бібльшість бібліографічних записів у
машинозчитуваній формі у світі існує у форматі MARC 21
• WorldCat – 240 млн. записів, 470 мовами, 72 000 бібліотек із
171 країни
Комунікативні MARC формати
• UNIMARC
– Європа – 10 національних
бібліотек (2008)
• MARC-21
– США, Канада та Австралія
– Європа – 19 національних
бібліотек (2008)
• Європейська група бібліотек, зацікавлених у MARC 21 Європейська асоціації дослідницьких бібліотек (LIBER) - 2002
• Бібліотеки в Європі змінюють UNIMARC на MARC 21
Стандарти описових метаданих
Призначені для опису змісту цифрових об’єктів
• MARCXML - призначений для представлення даних MARC 21 в
XML структурі
• Dublin Core - Дублінське ядро - набір елементів метаданих,
значення яких описують вміст інформаційного ресурсу
•
•
•
•
MODS - Схема метаданих опису об'єктів
MADS - Схема метаданих опису авторитетних даних
EAD - Кодований архівний опис
VRA Core - Стандарт даних та XML схема для опису робіт
візуальної культури, а також зображень, що документують їх.
Стандарти структурних та
адміністративних метаданих
• Призначені для керування колекціями цифрових
об’єктів та доступом до них
• Описують носії та середовище цифрових об’єктів
Стандарти структурних та
адміністративних метаданих
• METS – Стандарт кодування та передачі метаданих
• PREMIS – Метадані збереження: стратегії
впровадження
• MIX - NISO метадані для зображень в XML
• TextMD – Технічні метадані для тексту
• MarcXchange – (ISO 25577 Information and
documentation)
• ISO 20775 - Schema for Holdings Information – Схема
для інформації про місце утримання
• ALTO – Об’єкт зкомпанованого тексту та макету
Стандарти обміну даними
Призначені для пошуку, отримання та обміну
інформацією між базами даних
• Z39/50 - Стандарт протоколу пошуку та отримання
інформації з віддалених баз даних
• OAI-PMH - Протокол збору метаданих Ініціативи
відкритих архівів
• OpenURL
Інтеграція українських бібліотек у світовий
інформаційний простір
• Вивчення та переклад міжнародних стандартів
• Адаптація та легалізація в Україні
• Навчання бібліотекарів та впровадження
застосування
[email protected]

similar documents