Resilience, Kommunikation og intern krisekommunikation

Report
Resilience, Kommunikation og
intern kriseledelse
Af Daniel M. Simonsen
Internt forskningsseminar, Aalborg
Universitet, 30. januar
Disposition
•
•
•
•
•
•
•
•
Motiverne for afhandling
Lidt om resilience
Forskningsspørgsmål
Videnskabsteoretisk inspiration
Teoretiske afsæt
Empirisk studie
Nuværende og fremtidig forvirringer
Tidlige tendenser
Kriseledelse- og kommunikation
• Normativ forskningstradition forankret i en ide
om man kan anticipere og planlægge i forhold
til organisatoriske kriser (Johansen &
Frandsen, 2007; Coombs, 2013)
• Krisen som afgrænset hændelse (Hermann,
1967)
• Fra et eksternt til et internt perspektiv (Maitlis
& Sonenshein, 2010)
• Fænomenet resilience - en erkendelse af
begrænsninger i et sådan perspektiv?
Resilience
• Organisatorisk et relativt nyt fænomen
(Wildavsky, 1988; Weick, 1993; Sutcliff & Vogus,
2004)
1. Forankret i meningsskabelse og en erkendelse af
eksisterende måder at operer på er utilstrækkelige
(Weick, 1993; Cunha et al., 2013)
2. Inkludere en reorganisering (Wildavsky, 1988; Weick,
1993; Sutcliff & Vogus, 2004)
3. Udfaldet er positivt relativt til omstændighederne
(Holling, 1973; Sutcliff & Vogus, 2004)
4. Resilience manifesteres i situationer der ikke har
været mulige at forudse på forhold (Wildavsky,
1988; Cunha et al., 2013)
Resilience – En definition
”Resilience er det fænomen som forekommer, når det via
meningsskabelsesprocesser erkendes, at hidtidige måder
at operere på, ikke er tilstrækkelige i forhold til en
manifesteret situation og der under hensynstagen til
systemets grundlæggende struktur, identitet og
funktionalitet, konstrueres en positiv alternativ
organisering, der ikke umiddelbart har været muligt at
etablere på forhånd. ” (Simonsen, 2014)
Forskningsspørgsmål
Hvordan kan kommunikation bidrage til den
kontinuerlige proces med at skabe organisatorisk
resilience? Herunder;
– Hvordan medvirker kommunikation til
meningsskabelse omkring nødvendigheden af og
udarbejdelse af alternative organiseringsformer
– Hvordan medvirker kommunikation til at bibeholde
grundlæggende strukturer, identitet og funktionalitet
under en alternativ organisering
– Hvordan medvirker kommunikation til at muliggøre
handling i situationer der ikke har været mulige at
forudse på forhånd
Videnskabsteoretisk position
• Fænomenologi og social konstruktivisme
(Schutz, 2005; Berger & Luckmann, 2005 –
bemærk ingen Gergen!!).
• Professorens kritik, jeres tanker?
Teoretisk inspiration
• To forskningstraditioner
– Organizational Communication (Gammel)
– Crisis Sensemaking (Ung)
Organizational Communication
• Communication Constitute Organization (CCOPrincippet).
”Kommunikation kan forstås som en kontinuerlig
dynamisk interaktiv proces, hvor symbolsk betydning
gensidigt forhandles mod en konstruktion, korrigerering
eller afvikling af mening, som er central for
organiseringsfænomenet og organisationens eksistens”
(Ashcraft et al., 2009: 22)
Crisis Sensemaking
• Distinkt forsknings interesse i hvordan
meningsskabelse foregår i ”under-krise-fasen”
(Maitlis & Sonenshein, 2010)
• Krisen som en kosmologisk episode
”A cosmology episode occurs when people suddenly and
deeply feel that the universe is no longer a rational,
orderly system. What makes such an episode so
shattering is that both the sense of what is occurring and
the means to rebuild that sense collapse together.”
(Weick, 1993: 633)
Kommunikationens-prominens
Kommunikation som
meningsskabelse der er
central for
organiseringsfænomenet
(Ashcraf et al., 2009)
En krise som et
meningskollaps og en
disintegration af
organisationen (Weick,
1993)
Det empiriske studie
• Multipelt casestudie
• Teoretisk samplet
– Organisationer der træner mod ”high reliability”
(Weick et al., 1999; Weick & Sutcliff, 2001; Weick
& Sutcliff, 2007)
Klør Knægt
• 5 dages øvelse
• Militærpolitiet
• Taktisk scenarium
• Fjender i terrænet
• Specialiserede enhed
• Observationer og
interviews
Gandarm-turen
•
•
•
•
5 dages øvelse
Psykologiske og fysiske pres-elemeter
Yngre soldater
Observationer, interviews og optagelser af interaktion
Stemmer fra felten
“Sergenten vi havde under værnepligten, sagde
at Gentarm-turen nok er det hårdeste man
nogensinde vil bliver udsat for. Så jeg have
forventet det ville være en uge i helved"
“Øvelsen (Klør Knægt) var virkelig blevet talt op.
Lige inden vi skulle ud, løb folk nærmest i cirkler
omkring dem selv"
Nuværende forvirring
• 13 interviews (335 siders transskription,
800.000 anslag)
• Forskellige observationer (f.eks. Enactment,
kosmologisk episode og skifte mellem kaos og
kosmos)
• To timers interaktion (fordelt på 13 optagelser,
der har en varighed fra 2 – 15 minutter)
• Empiri der skal analyseres, men som stritter
Wagner: Jeg tror den gård du kan se dernede, eller kunne se der nede. Det tror jeg er den gård
du kan se der. Det ville være det eneste der gav mening. (peger på kortet=
Rebsdorf: Ja
Wagner: Det passer med det hegn der går der, så vindmøllen bag ved (på kortet)
Rebsdorf: Ja
Wagner: Det der det er en vindmølle (på kortet)
Rebsdorf: Ja, men hvordan fanden er vi kommet til... Så er vi gået lige her, hvor vi skulle have
drejet af?
Wagner: Vi har bare fuldt stranden herfra
Lemvig: Ja og vi har fulgt Gentarmstien her, vi skulle havde været oppe på rød vej
Rebsdorf: Ja… Pis
Wagner: Så tænker jeg vi prøver at gå op på rød vej her og så se om vi kan se ned af. Og eller
så...
Rebsdorf: Så du vil gå op på rød vej nu her, langs hegnet op til rød vej eller hvad?
Wagner: Ja
Rebsdorf: Og så vil du følge den her vej? (på kortet)
Wagner: Ja, jeg tror at sandsynligheden for at den (posten) er der oppe den er... Det er hvert
fald, det er over en kilometer vi skal gå tilbage ellers.
Rebsdorf: Ja, men så kan vi følge den her op til, så hvis der ikke komme noget så…?
Wagner: Ja, ja... så… Ellers så skal vi gå op og så er der lige to der hurtigt løber - hvert fald lige
500 meter tilbage, bare lige så vi kan se ind af den vej her (kortet)
Rebsdorf: Ja
Rebsdorf: Ca. der over til hegn, ned af rød vej. Så en eller to mand går ned af vejen (henvendt
til dem der er kommet til)
Wagner: Vi skal bare ned mod hjørnet der ovre… Det er den går der ligger der sikkert.
Myhre: Hvor meget for langt er vi gået så?
Wagner: Vi gik ned ved strander der ikke også? Og så er vi gået her hen ad og så er vi her
henne nu. Når vi rammer her, så mangler vi hele det stykke her (viser på kort)
Myhre: Og hvor ligger posten henne (det ved de ikke)
Wagner: Det ved vi ikke jo
Wagner: Den ligger et sted mellem der og der (viser to punkter på kortet)
Nørskov: Det lyder ikke helt godt eller hvad? (tilkommer)
Wagner: Nej ikke helt, men lad os bare...
Rebsdorf: Lad os bare få det gjort...
Nørskov: Hvor er vi henne?
Wagner: Vi er her nede. I stedet for at knække op, er vi gået her over til, så nu stå vi her...
Nørskov: Nej… Nej… Nej… Nej…
Ochelka: Må jeg prøve at se Wagner, hvor siger du vi er?
Nørskov: Nej… Nej… Alt det røde vej der er der…
Wagner: På stranden der nede, så har vi bare fulgt stranden hele vejen til her.
Ochelka: Neeeeej, det sutter.
Wagner: Så vi søger op på rød vej og så prøver vi lige at sende et par stykker til venstre for at
se, om man kan se noget.
Analysestruktur
Tabel 1. Analysestruktur
Klør Knægt
Gentarmturen
Ligheder og forskelle
Arbejdsspørgsmål et: Hvordan medvirker kommunikation til
meningsskabelse omkring nødvendigheden af og
udarbejdelsen af alternative organiseringsformer?
Isoleret analyse
Isoleret analyse
Diskussion af ligheder
og forskelle mellem
cases
Arbejdsspørgsmål to: Hvordan kommunikation medvirker til
at bibeholde grundlæggende strukturer, identitet og
funktionalitet under en alternativ organisering?
Isoleret analyse
Isoleret analyse
Diskussion af ligheder
og forskelle mellem
cases
Isoleret
Diskussion af ligheder
og forskelle mellem
cases
Arbejdsspørgsmål tre: Hvordan kommunikation medvirker til Isoleret analyse
ageren i situationer, hvor det ikke på forhånd har været muligt
at etablere en organisering eller en plan?
Diskussion: Hvordan kommunikation bidrager til den
kontinuerlige proces med at skabe resilience?
Diskussion forankret i de enkelte isolerede analyser og de
ligheder og forskelle der eksister mellem dem. Denne
diskussion kombineres med eventuelle empiriske
observationer der er af relevans for fænomenet, men som
ikke umiddelbart fanges af de tre arbejdsspørgsmål
Tidlige tendenser
• Aktivitetskoordinerende kommunikation
indtager en prominent position i skabelsen af
resilience.
– Aktivitetskoordinering er essentielt for den
(inter)subjektive genstandsrettethed.

similar documents