Implicarea in procesul de formare a ROMPAN

Report
Implicarea în procesul de
formare profesională a
Patronatului Român din
Industria de morărit și
panificație - Rompan
Dr. ing. Daniela Voica – Director tehnic
 ROMPAN este prima asociaţie profesională
apărută în România după 1989, fiind înfiinţată
încă din 1991.
 Este o asociaţie reprezentativă a industriei de
morărit și panificație, de tip neguvernamental
independentă, apolitică.
Reuneşte pe baza liberului consimţământ şi a
comunităţii de interese cei mai importanţi :
► fabricanţi de produse din industria de morărit,
panificaţie, patiserie, biscuiţi şi paste făinoase
► furnizori de materii prime şi auxiliare
► constructori de utilaje şi echipamente specifice
sectorului
►cercetători şi proiectanţi
►depozitari
►distribuitori şi comercianţi
PREOCUPĂRI ACTUALE IN SFERA FORMĂRII
PROFESIONALE
Identificarea unor soluţii de adaptare/dezvoltare a
competenţelor profesionale ale lucrătorilor la
cerinţele tehnologice actuale şi de viitor prin
organizarea de:
- cursuri de instruire / calificare / perfecționare /
recalificare
- concursuri de măiestrie artistică naţionale şi
internaţionale
- simpozioane
 In sector de morarit si panificatie aproximativ 45.000 salariați care activează
în circa 4.500 societăți
 fluctuație a forței de muncă
 realizarea și introducerea pe piață a
produselor de calitate ↔ personal calificat
 numărului din ce in ce mai mic al școlilor
profesionale
 număr din ce in ce mai mic de elevi
Direcții de actiune - ROMPAN :
I. Implicare activa in procesul de formare
• 2007 autorizare
ca Centru de formare
profesionala pentru calificările specifice sectorului
nostru de activitate (Brutar, Morar, Patiser
preparator produse fainoase etc.)
• 2009 autorizare programe de perfectionare
Formatori cu experienta – accent pe partea practica
• 2008 autorizre ca Centru de evaluare si certificare
a competentelor profesionale obtinute pe alte cai
decat cele formale pentru calificarile din sectorul
Morarit panificatie
Direcții de actiune - ROMPAN :
II. Participare la elaborarea
Standardelor ocupaționale
si
validarea
 colaborarea cu ANC -proiectul Implementarea si
validarea Cadrului National al Calificarilor (CNC):
de la calificari la programe de formare
profesionala continua (FPC)
 Rompan a participat la:
- elaborarea unor SO( Brutar, Morar, Patise)
- validarea altor SO (Ambalator, Transator,
Preparator produse din carne) prin intermediul
specialistilor nostri, membri in Comitetul
sectorial
Direcții de actiune - ROMPAN :
III. Formarea profesionala prin atragerea de fonduri
 Proiect PAM Perfecţionarea angajaţilor şi
managerilor în domeniul noilor tehnologii de
fabricaţie în vederea creşterii adaptabilităţii
lucrătorilor şi intreprinderilor din industria de
morărit şi panificaţie - peste 1500 angajati
instruiti
 Proiect SAT SATUL MEU, AFACEREA MEA! - la final
700 persoane calificate vor avea sansa sa
lucreze in sectorul nostru de activitate
 Proiect Corsar Analiza clasificarii ocupatiilor din
Romania pentru sectorul de Morarit si panificatie
Direcții de actiune - ROMPAN :
IV. „Tranzitia de la scoala la locul de munca”
 implicare activa in educatia tinerilor prin
prezentarea oportunitatilor pe care ar putea sa le
aiba urmand scoli de profil
 facilitarea accesului in unitatile de productie
 Proiect
Bread intern in cadrul programului
Leonardo
Davinci organizarea unui concurs
pentru tinerii cu risc crescut de abandon scolar
Direcții de actiune - ROMPAN :
IV. Accesarea de fonduri in continuare
in 2015 si in anii care vor urma pentru diverse
programe prin care sa venim in întâmpinarea
nevoilor angajatorilor, astfel incat sa punem la
dispoziția acestora persoane pregătite corespunzător
pe diferite calificări de interes
VI. Colaborarea dintre industrie si mediul
educațional, de orice tip pentru a se ajunge la o
structura agreata de ambele părți atât pentru SO dar
si pentru SPP–uri astfel încât școala să producă elevi
instruiți cu cunoștințele solicitate de industrie
PATRONATUL ROMAN DIN
INDUSTRIA DE MORARIT, PANIFICATIE
SI PRODUSE FAINOASE ROMPAN
Dr. ing. Daniela Voica – Director tehnic
[email protected]
www.rompan.ro
Calea Plevnei nr. 145, Sector 6, 060012,
Bucuresti, ROMANIA

similar documents