ιστοί - PE04

Report
1. Από το κύτταρο στον
οργανισμό
Κύτταρα & Ιστοί
Όργανα & Συστήματα Οργάνων
http://kobiljak.msu.edu/CAI/Histology/HistologyMenu.htm
Διαφοροποίηση
(=εξειδικευμένες λειτουργίες)
κύτταρα
επιδερμίδας
νευρώνες
εγκεφάλου
γαμέτες
χρωμοφόρα
βλαστικά
κύτταρα
εξώδερμα
γαστρίδιο
ζυγωτό
βλαστοκύστη
μεσόδερμα
καρδιά
ερυθρά
λείος μυς
σκελετικοί νεφρικά
σωληνάρια αιμοσφαίρια (έντερο)
μύες
ενδόδερμα
πνευμονικές θυρεοειδής πάγκρεας
κυψελίδες
ΙΣΤΟΣ : Ένα άθροισμα
κυττάρων που φέρουν
παρόμοια μορφολογικά
χαρακτηριστικά, και
συμμετέχουν στην ίδια
λειτουργία.
γλυκοκάλυκας
απλό κυλινδρικό
στεγανοί
απλό πλακώδες
στεγανός απλό κυβοειδές
σύνδεσμοι
σύνδεσμος
ενδιάμεσ
α ινίδια
δεσμοσωμάτιο
(συμβολή
προσκόλλησης)
πλασματικές μεμβράνες
παρακείμενων κυττάρων
πολύστιβο
διακυττάριος
πλακώδες
χώρος
πολύστιβο
κυβοειδές
χασμοσύνδεσμος
(συμβολή
επικοινωνίας)
μεταβατικό
ψευδοπολύστιβο
κυλινδρικό δίαυλος μεταξύ
των κυττάρων
βασική μεμβράνη
ενδοθήλιο αγγείου
ρινικό
τραχεία
τραχεία
αναπνευστικό επιθήλιο
κροσσοί
κυλινδρικό
κύτταρο
καλυκοειδές
κύτταρο
βλέννη
λεπτό έντερο
μυϊκή στιβάδα
λάχνη
λάχνες
σωληνοειδής εκκριτική δομή
απλή
δομή
εκκρίματα
πόρου απλός
σωληνοειδής
(έντερο)
κυψελώδης εκκριτική δομή
κυκλοφορία αίματος
στα τριχοειδή
απλός
απλός
διακλαδισμένος
κυψελώδης
σωληνοειδής επιφάνεια
()
(στόμαχος)
δέρματος
απλός διακλαδισμένος
κυψελώδης
(σμηγματογόνοι αδένες)
ορμόνες
εκκρινόμενες
στο αίμα
ουσίες
σύνθετη
παραγόμενες
δομή
από τον
πόρου
αδένα
σύνθετος σωληνοειδής
(δωδεκαδακτυλικοί
αδένες λεπτού εντέρου)
επιφανειακό
επιθήλιο
πόρος
σύνθετος
κυψελώδης
(μαστικοί αδένες)
εκκριτικό
επιθήλιο
σύνθετος
σωληνοκυψελώδης
(σιελογόνοι αδένες)
παγκρεατικός
πόρος
λεπτό έντερο
ενδοκρινής μοίρα
(νησίδια)
εξωκρινής μοίρα
αορτή
θεμέλια
ουσία
ελαστική
ίνα
ινίδιο
κολλαγόνου
(ΙΙΙ)
ινίδιο
κολλαγόνου (Ι)
Ινοβλάστη :
Ινοπαραγωγό
κύτταρο του
συνδετικού ιστού.
Λιπώδης ιστός
αιμοφόρο αγγείο
κυστίδια λιπιδίων
κενοτόπιο λιπιδίων
μιτοχόνδριο
πυρήνας
λιποκύτταρο
πχσ
μηριαίο οστό
επιγονατίδα
οπίσθιος χιαστός
πρόσθιος χιαστός
πλάγιος σύνδεσμος
μηνίσκος
επιγονατιδικός σύνδεσμος
περόνη
κνήμη
περιχόνδριο
περιχόνδριο
χονδροκύτταρα
εντός βοθρίων
θεμέλια
ουσία
ελαστικές
ίνες
Οστίτης ιστός
τοίχωμα αγγείου
έξω χιτώνας
μέσος χιτώνας
έσω χιτώνας
αιμοφόρο αγγείο
λευκοκύτταρο
ερυθρό αιμοσφαίριο
αιμοπετάλιο
ερυθρά αιμοσφαίρια
Τ λεμφοκύτταρο
μονοκύτταρο
αιμοπετάλια
λευκοκύτταρα
Μυϊκός ιστός
Ίνα μυοκαρδίου
Ίνα σκελετικού μυός
Ίνα λείου μυός
Σύμφωνα με υπολογισμούς,
στον ανθρώπινο εγκέφαλο
ένας νευρώνας συνάπτεται με
άλλους 10 χιλιάδες νευρώνες.
Ποικίλοι τύποι
γλοιοκυττάρων.
Κύριοι τύποι νευρώνων
μονοπολικός
δίπολος
(ή ενδιάμεσος)
πολύπολος
πυραμιδικό
κύτταρο
Νευρώνας (νευράξονας)
Ολιγοδενδροκύτταρο
Νευρώνας (νευράξονας)
Κύτταρο του Schwann
Νευρώνας (νευράξονας)
Σκίτσο αστροκυττάρων από τον ισπανό
γιατρό Santiago Ramón y Cajal (Νόμπελ
Ιατρικής 1906), ο οποίος πρωτοδιατύπωσε
τη θεωρία ότι ο νευρικός ιστός δεν είναι
ενιαίος και ακύτταρος αλλά βρίθει από
ξεχωριστούς νευρώνες.
Οι ιστοί όμως δεν μένουν… μ ό ν ο ι τους!
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ:
Κάποιο όργανο δεν μπορεί
από ΜΟΝΟ του να
ολοκληρώσει μια λειτουργία!

similar documents