GPB vs ITC 29Jul2011

Report
Guru Penyelaras Bestari atau Penyelaras IT?
Konsep Sekolah Bestari
“The Malaysian Smart School is a learning
institution that has been systematically
reinvented in terms of teaching-learning
practices and school management in
order to prepare children for the
information age”
Adakah ini boleh dilakukan oleh ITC gred F41 yang tidak terlatih di
dalam pedagogi dan pendidikan murid?
Menjumud jawatan GPB
 Apakah kesannya kepada sekolah?
 Apakah kesannya kepada sistem
pendidikan negara?
Peranan GPB di sekolah masa kini
1. Melatih kemahiran pengintegrasian ICT di dalam
P&P secara berterusan hanya boleh dijalankan
oleh GPB yang terlatih di dalam pedagogi.
2. Melatih kemahiran penggunaan aplikasi
pentadbiran dan pengurusan pendidikan untuk
warga sekolah seperti SPS dan e-Pembelajaran.
3. Mendidik, mengurus dan melatih murid di dalam
Briged Bestari secara berterusan dijalankan oleh
GPB yang terlatih di dalam pedagogi
Peranan GPB di sekolah masa kini
4. Mengurus dan melestarikan kolaborasi di antara murid
5.
6.
7.
8.
dan guru di dalam program pengantarabangsaan
sekolah yang melibatkan P&P.
Mengadakan , mengemaskini dan menambahbaik
semua inisiatif ICT di dalam P&P untuk guru dan
murid
Menjadi pakar rujuk di dalam pembinaan bahan P&P
berasaskan ICT.
Membantu guru di dalam mengaplikasi penggunaan
elemen teknologi yang bersesesuian untuk proses
P&P.
Berkolaborasi dengan guru-guru dalam
mengimplimentasi teknologi/ICT dalam kurikulum.
Peranan GPB di sekolah masa kini
9. Mengkoordinasi bajet untuk sumber-sumber ICT
termasuk perkakasan, perisian, bahan pembelajaran
dan keperluan latihan.
10. Membangunkan sumber-sumber kewangan, dana dan
modal insan untuk program ICT sekolah melalui
kolaborasi dengan sekolah-sekolah lain serta
kerjasama dengan individu/organisasi ke arah
peningkatan sumber-sumber ICT di sekolah.
11. Membantu guru dalam penghasilan bahan
pembelajaran dan objek pembelajaran yang boleh
digunakan dalam pelbagai platform seperti laman web,
pengkalan data, program interaktif, e-Pembelajaran
dan lain-lain untuk membantu guru mengintegrasi
ICT dalam P&P.
Peranan GPB di sekolah masa kini
12. Bertanggungjawab membantu guru-guru dan warga sekolah
membaik pulih perkakasan dan perisian ICT dalam usaha
memastikan proses integrasi ICT dalam P&P berjalan
lancar.
12. Bekerjasama dengan guru-guru untuk mencapai hasrat
mengintegrasi ICT dalam P&P ke arah pencapaian
matlamat Dasar ICT dalam Pendidikan yang ditetapkan
oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
13. Menjadi jambatan penghubung antara sekolah dan pihak
vendor dalam mengatasi isu dan persoalan berkaitan
rangkaian, perkakasan dan perisian ICT.
14. Mengendalikan dan menguruskan program yang berkaitan
dengan teknologi dan ICT untuk murid, guru dan staf ke
arah pencapaian matlamat kompetensi ICT dan teknologi
yang bersesuaian untuk warga sekolah.
 Di hospital-hospital telah wujud a teaching
doctor – a doctor who practice & teach
mengapa tidak boleh ada jawatan a GPB– a
teacher who manage ICT usage in T & L
~ a teacher who is :
*passionate in teaching
* passionate in using ICT to teach
*can plan, train & manage ICT
integration in his/her school
Peranan-peranan ini melebihi dan
melangkaui spesifikasi tugas seorang GPB
seperti yang di senaraikan
Peranan GPB ini menjadi lebih penting lagi di
sekolah rendah kerana tiada guru yang
mempunyai kelayakan dalam bidang ICT
Sumbangan GPB di dalam
membangunkan 88 sekolah bestari
1. Penggunaan SSMS dan TLM (kemudiannya
WSMS & TLM) di 88 sekolah bestari di
laksanakan oleh pentadbir dengan
sokongan kepakaran GPB
2. Sumbangan kepakaran semasa pembikinan
sistem aplikasi courseware dan memberi
input penambahbaikan sistem pengurusan
memberi impak besar kepada 88 sekolah
bestari
 Kini belum ada sebarang insentif diberikan
sebagai mengenang sumbangan mereka.
 GPB yang mempunyai kepakaran tinggi ini
akan ditempatkan di pejabat
pelajaran/sekolah sebagai guru mata
pelajaran yang akan merugikan pihak
sekolah.
 Bila sistem yang akan digunapakai mulai
2012(1Bestari) siapakah yang akan
dipertanggunjawab memberi maklumat
balas akan keberkesanan aplikasi ini?
 Penyelaras IT yang bukan guru hanya fokus
kepada hardware sahaja, dibimbangi
mereka terikat dengan skop kerja teknikal
sahaja, sedangkan seorang guru
menjalankan tugas tanpa mengira masa dan
tenaga.
 Pentadbir yang kurang kemahiran teknikal
memerlukan seorang GPB yang cekap dalam
melaksanakan pembestarian seterusnya.

similar documents