bahan taklimat - PKG Yong Peng

Report
BENGKEL PEMBUGARAN
SISTEM PENGURASAN
SEKOLAH
2014
1
TUJUAN
Mendapatkan Kelulusan Pelaksanaan Program Perluasan Penggunaan Sistem
Pengurusan Sekolah (SPS) bagi Sekolah-sekolah Negeri Johor.
Melaksanakan KPI Pengarah Pelajaran Johor
OBJEKTIF
Memastikan sekolah-sekolah negeri Johor menggunakan SPS
SPS akan menjadi aplikasi kemasukan data unggul di sekolah.
Memastikan KPI Pengarah Pelajaran Johor dapat dilaksanakan dengan
berkesan
LATAR BELAKANG
Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan(JPP) ke – 199 Bil 2/2102
bertarikh 3 Mei 2012, yang dipengerusikan oleh YAB Tan Sri Dato’ Haji
Muhyiddin bin Haji Yassin telah bersetuju bahawa peluasan aplikasi Sistem
Pengurusan Sekolah (SPS) ke semua sekolah merupakan penyelesaian kepada
pelbagai aplikasi (Multiple Data Entry) di sekolah.
Aplikasi SPS adalah satu pangkalan data tunggal yang akan menjadi Primary
Data Source di sekolah.
Ini bagi memastikan agar semua inisiatif pembangunan aplikasi yang akan
dibangunkan pada masa akan datang oleh mana-mana pihak perlu berintegrasi
dengan pangkalan data SPS bagi mengelakkan kemasukan data berulang oleh
pihak sekolah
ARAHAN PENGISIAN
-
Surat Arahan Timbalan Pengarah Pendidikan (dasar dan Pembangunan
Pendidikan) No Rujukan: KP (BTP-PENT) 8800/50/23-2(5) bertarikh 9 Mac
2013, yang ditansatangani oleh DATUK DR. AMIN BINSENIN telah
mengarahkan penggunaan enam modul teras SPS disemua sekolah.
-
Surat Arahan Jabatan Pelajaran Negeri Johor No Rujukan:
JPNJ.SPMICT(21)/100-4/2/1 Jld.2(97)) bertarikh 21 Jun 2013, yang
ditandatangani oleh Mohd Nor Bin A.Ghani Pengarah Pelajaran Johor telah
mengarahkan penggunaan enam modul teras SPS disemua sekolah
mulai 1 Julai 2013.
-
Surat Arahan Jabatan Pelajaran Negeri Johor No Rujukan:
JPNJ.SPMICT(21)/100-4/2/1 Jld3(12) bertarikh 8 November 2013, yang
ditandatangani oleh Md Hasidin Bin Haj Zaini Timbalan Pengarah
Pendidikan Johor telah mengarahkan pihak sekolah melengkapkan 4
modul asas.
JAWATANKUASA INDUK
PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS NEGERI JOHOR
PENGERUSI
Pengarah Pelajaran Johor
NAIB PENGERUSI
Timbalan Pengarah Pelajaran Johor
SETIAUSAHA 1
Ketua Sektor, SPM, JPN Johor
SETIAUSAHA 2
KPP, BTPN Johor
JAWATANKUASA
KETUA JNJK JOHOR
KETUA SEKTOR JPN JOHOR
PEGAWAI PELAJARAN DAERAH
PENGERUSI PKPSM
PENGERUSI MGB
Kementerian Pelajaran Malaysia
5
JAWATANKUASA KERJA
PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS PERINGKAT NEGERI
PENGERUSI
Ketua Sektor, SPM, JPN Johor
NAIB PENGERUSI
KPP, BTPN Johor
SETIAUSAHA 1
Ketua Unit ICT SPM, JPN Johor
SETIAUSAHA 2
Ketua Unit ICT, BTPN Johor
JAWATANKUASA
Pegawai ICT PPD
Pegawai Teknologi Pendidikan PKG
JAWATANKUASA KERJA
PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS PERINGKAT DAERAH
PENGERUSI
Pegawai Pelajaran Daerah
NAIB PENGERUSI
Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah
SETIAUSAHA 1
Pegawai ICT, PPD
SETIAUSAHA 2
Penghulu PKG Daerah
JAWATANKUASA
Penyelia ICT PPD
Pegawai Teknologi Pendidikan PKG
GPB Sekolah Bestari Perdana
GPB Sekolah Bestari Luar Bandar
Jurulatih Utama/Pakar SPS
7
JAWATANKUASA KERJA
PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS PERINGKAT SEKOLAH
PENGERUSI
Pengetua / Guru Besar
NAIB PENGERUSI
Guru Penolong Kanan 1
Guru Penolong Kanan HEM
Guru Penolong Kanan Ko-Ku
Penyelia Petang
SETIAUSAHA
Guru Penyelaras Bestari / Guru Data
JAWATANKUASA
Ketua Bidang / Ketua Panitia
Guru Perpustakaan dan Media
Guru Disiplin
Guru Kelas
Kakitangan Sokongan
Juruteknik Komputer Sekolah
Kementerian Pelajaran Malaysia
8
STATUS PENGISIAN DATA SPS SEKOLAH-SEKOLAH
NEGERI JOHOR SEHINGGA 10/01/2014
DAERAH
JUMLAH
SEKOLAH JUMLAH
JUMLAH
KEMUDA
SEBENAR SEKOLAH
PELAJAR
HAN
SEKOLAH BESTARI
JUMLAH
TIADA DALAM DATA
STAFF
SPS
BATU PAHAT
175
174
3974
50985
105
JOHOR BAHRU
144
144
3487
86821
1662
KLUANG
117
116
2834
66139
4771
KOTA TINGGI
97
96
KULAI
70
70
MERSING
47
47
889
1374
670
6971
17770
18929
1691
2038
78
MUAR
211
210
4503
91834
6844
PASIR GUDANG
105
105
PONTIAN
98
98
SEGAMAT
110
110
2431
1101
2176
55194
10460
29765
4029
1319
2954
1174
1170
22580
422025
24672
JUMLAH
JEB0016
SMK (P) TEMENGGONG
IBRAHIM
JEE2043
SM (SAINS) JOHOR
JEA3037
SMK TUN HABAB
JEA5022(INTEG)
SMK DATO' SRI AMAR
DI RAJA
Sumber : Sektor Pengurusan Aplikasi Pendidikan BTP , KPM .
9
4 Modul Wajib Diisi
Pengisian data perlu dilengkapkan pada 4 bahagian utama
data asas iaitu :
1. Profil Sekolah
2. Kemudahan Sekolah
3. Data Murid
4. Data Staf /Guru.
10
ANALISA SEKOLAH BELUM MENGISI 4 MODUL UTAMA
SPS SEHINGGA 10/01/2014
PPD
JUMLAH
SEKOLAH
SEBENAR
JUMLAH SEKOLAH BELUM ISI
Kemudahan
Pelajar
Staff
%
PKG PARIT SULONG
16
7
13
12
67
PKG SENGGARANG
PKG AYER HITAM
25
16
6
7
16
10
17
15
52
67
PKG YONG PENG
18
8
11
15
63
PKG SERI MEDAN
13
2
6
10
46
PKG PARIT RAJA
25
3
7
12
29
PKG BAGAN
16
4
8
11
48
PKG PENGGARAM
28
7
16
22
54
PKG TONGKANG
PECAH
17
3
4
15
JUMLAH
174
47
91
129
43
51
Sumber : Sektor Pengurusan Aplikasi Pendidikan BTP , KPM .
11
SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH BATU PAHAT
BELUM MENGISI SPS 4 MODUL UTAMA (DATA 20 JANUARI 2014 )
Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Kod Sek
JBA0002
JBA0006
JBA0009
JBA0010
JBA0018
JBA0019
JBA0024
JBA0026
JBA0033
JBA0036
JBA0037
JBA0043
JBA0046
JBA0047
JBA0048
JBA0051
JBA0053
JBA0054
JBA0055
JBA0056
JBA0057
JBA0065
JBA0067
JBA0069
Sekolah
SK SERI MAAMOR
SK SERI SEKAWAN DESA
SK PESERAI
SK SERI CHANTEK
SK SERI JASA SEPAKAT
SK PENGHULU SALLEH
SK TEMENGGONG IBRAHIM PENGGARAM
SK BU KIT SOGA
SK TENAGA SEPAKAT
SK BU KIT RAH MAT
SK SERI BINJAI
SK SERI BUNUT
SK SERI SABAK UNI
SK SETIA JAYA
SK SERI AMAN
SK PARIT BINGAN
SK SERI PULEH
SK MINYAK BEKU
SK SG SULOH
SK SERI BANANG
SK SERI MOLEK
SK SUNGAI TONGKANG
SK SERI PERPAT
SK RENGIT
Bil
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Kod Sek
JBA0073
JBA0078
JBA0079
JBA0081
JBA0082
JBA0083
JBA0084
JBA0086
JBA0089
JBA0091
JBA0096
JBA0098
JBB0024
JBB0029
JBC0007
JBC0021
JBD0051
JBD0058
JEA0012
JEA0014
JEA0017
JEA0019
Sekolah
SK PARIT SULONG
SK SERI TIGA SERANGKAI
SK SERI SEJATI
SK AIR HITAM
SK SERI YONG PENG
SK BUKIT KUARI
SK SERI TENGAH
SK KOTA DALAM
SK LADANG YONG PENG
SK SERI BERTAM
SK AIR PUTIH
SK TAMAN SERI KOTA
SK SERI PUTERI
SK PESERIAN
SJK(C) CHONG HWA SRI GADING
SJK(C) LAM LEE
SJK(T) SERI PELANGI
SJK(T) LADANG YONG PENG
SMK TUNKU MAHMOOD ISKANDAR
SMK SERI MEDAN
SMK PERMATA JAYA
SMK DATIN ONN JAFFAR
SEKOLAH MENENGAH AGAMA PARIT
JFT0003
SULONG
Sumber : Data Januari 2014 - Sektor Pengurusan Aplikasi Pendidikan BTP , KPM .
ANALISA SEKOLAH KELOMPOK PKG PARIT SULONG
YANG BELUM MENGISI 4 MODUL UTAMASPS SEHINGGA 10/01/2014
BIL
Kod Sekolah
1 JBA0010
2 JBA0011
3 JBA0012
4 JBA0013
5 JBA0014
6 JBA0018
7 JBA0019
8 JBA0020
9 JBA0073
10 JBA0078
11 JBA0096
12 JBC0014
13 JBC0030
14 JEA0015
15 JEA0022
16 JFT0003
NamaSekolah
SK SERI CHANTEK
SK SERI MAIMON
SK SERI LAKSANA
SK KAMPUNG JAWA
SK SERI PDG SARI
SK SERI JASA SEPAKAT
SK PENGHULU SALLEH
SK SERI SEPARAP
SK PARIT SULONG
SK SERI TIGA SERANGKAI
SK AIR PUTIH
SJK(C) CHONG HWA KANGKAR SENANGGAR
SJK(C) SULONG
SMK DATO SULAIMAN
SMK PENGHULU SAAT
SMA PARIT SULONG
JUMLAH
JUMLAH KOSONG
Kem Jan 2014
Pel Jan 2014
Staf Jan 2014
16
45
27
28
460
1
22
50
1
1
20
19
13
14
34
216
7
2
532
13
5
12
13
ANALISA SEKOLAH KELOMPOK PKG SENGGARANG
YANG BELUM MENGISI 4 MODUL UTAMASPS SEHINGGA 10/01/2014
Bil
Kod Sekolah
1 JBA0057
2 JBA0058
3 JBA0059
4 JBA0060
5 JBA0061
6 JBA0063
7 JBA0065
8 JBA0066
9 JBA0067
10 JBA0068
11 JBA0069
12 JBA0070
13 JBA0071
14 JBA0072
15 JBA0094
16 JBA0097
17 JBB0022
18 JBC0010
19 JBC0013
20 JBC0015
21 JEA0012
22 JEA0013
23 JEA0017
24 JEE0018
25 JFT0002
NamaSekolah
SK SERI MOLEK
SK KORIS
SK SENGGARANG
SK KG BAHRU
SK PARIT KEMANG
SK PARIT KADIR
SK SUNGAI TONGKANG
SK SERI SAMPURNA
SK SERI PERPAT
SK SERI LADANG
SK RENGIT
SK SERI MERLONG
SEKOLAH KEBANGSAAN MUTIARA
SK SRI BELAHAN
SK SERI MULIA
SK SETIA BUDI
SK SRI RENGIT
SJK(C) CHONG HWA SENGGARANG
SJK(C) CHONG HWA RENGIT
SJK(C) CHUNG CHENG
SMK TUNKU MAHMOOD ISKANDAR
SMK SENGGARANG
SMK PERMATA JAYA
SMK TUN SARDON
SMA JAWAHIR AL-ULUM
JUMLAH
JUMLAH KOSONG
Kem Jan 2014
Pel Jan 2014
27
26
17
17
36
365
1241
489
Staf Jan 2014
1
1
2
55
24
58
69
2
55
12
22
22
74
42
38
4
347
208
1
428
692
166
3
3
1
652
3991
16
6
16
17
12
89
10
14
ANALISA SEKOLAH KELOMPOK PKG AYER HITAM
YANG BELUM MENGISI 4 MODUL UTAMASPS SEHINGGA 10/01/2014
BIL Kod Sekolah
1 JBA0039
2 JBA0043
3 JBA0046
4 JBA0047
5 JBA0050
6 JBA0051
7 JBA0081
8 JBA0083
9 JBA0085
10 JBA0086
11 JBA0088
12 JBA0092
13 JBC0019
14 JBC0023
15 JEA0025
16 JEE0034
NamaSekolah
SK SERI MENDAPAT
SK SERI BUNUT
SK SERI SABAK UNI
SK SETIA JAYA
SK SERI KEMAJUAN
SK PARIT BINGAN
SK AIR HITAM
SK BUKIT KUARI
SK SERI BANDAN
SK KOTA DALAM
SK SERI PAYA
SK SERI BULAN
SJK(C) KONG NAN
SJK(C) MALAYAN
SMK SURIA PERDANA
SMK DATUK MENTERI
JUMLAH
JUMLAH KOSONG
Kem Jan
2014
Pel Jan 2014
5
243
10
331
Staf Jan
2014
3
15
8
12
42
11
66
2
2846
172
7
4574
10
227
314
613
2
15
ANALISA SEKOLAH KELOMPOK PKG YONG PENG
YANG BELUM MENGISI 4 MODUL UTAMASPS SEHINGGA 10/01/2014
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Kod Sekolah
JBA0032
JBA0033
JBA0082
JBA0084
JBA0087
JBA0089
JBA0090
JBA0091
JBA0098
JBB0048
JBC0020
JBC0021
JBC0033
JBC0035
JBC0036
JBD0058
JEA0020
JEE0040
NamaSekolah
SK SERI TELOK
SK TENAGA SEPAKAT
SK SERI YONG PENG
SK SERI TENGAH
SK SERI PASIR PUTEH
SK LADANG YONG PENG
SK SEPAKAT JAYA
SK SERI BERTAM
SK TAMAN SERI KOTA
SK YONG PENG
SJK(C) KANGKAR BAHRU
SJK(C) LAM LEE
SJK(C) YANI
SJK(C) YONG PENG 1
SJK(C) YONG PENG 2
SJK(T) LADANG YONG PENG
SMK DATO SETH
SMK YONG PENG
JUMLAH
JUMLAH KOSONG
Kem Jan 2014
Pel Jan 2014
Staf Jan 2014
52
148
6
2
6
1
47
12
624
118
8
44
18
137
1574
2
1
1
17
62
272
8
2604
11
4
15
16
ANALISA SEKOLAH KELOMPOK PKG SERI MEDAN
YANG BELUM MENGISI 4 MODUL UTAMASPS SEHINGGA 10/01/2014
Kod
Sekolah
BIL
NamaSekolah
Kem Jan
2014
Pel Jan
2014
Staf Jan
2014
4
1 JBA0016
SK SRI COMEL
27
356
2 JBA0017
SK SERI TANJONG
21
76
3 JBA0021
SK PARIT JU
10
188
4 JBA0074
SK SERI MEDAN
4
5 JBA0075
SK SERI PASIR
4
781
6 JBA0076
SK TENAGA SETIA
20
434
7 JBA0077
SK SERI DAYONG
3
8 JBA0079
SK SERI SEJATI
9 JBA0080
SK SERI PEMATANG RENGAS
7
10 JBA0095
SK SEJAGONG
8
266
11 JBC0012
SJK(C) CHONG HWA SRI MEDAN
10
159
1
12 JBC0022
SJK(C) LI CHUN
1
13 JEA0014
SMK SERI MEDAN
115
2260
7
2
6
10
174
JUMLAH
JUMLAH KOSONG
2
17
ANALISA SEKOLAH KELOMPOK PKG PARIT RAJA
YANG BELUM MENGISI 4 MODUL UTAMASPS SEHINGGA 10/01/2014
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Kod Sekolah
JBA0028
JBA0034
JBA0038
JBA0040
JBA0041
JBA0042
JBA0044
JBA0045
JBA0048
JBA0049
JBA0052
JBA0053
JBA0062
JBA0064
JBA0100
JBC0007
JBC0011
JBC0025
JBC0037
JBD0050
JEA0011
JEA0018
JEB0018
JEE0019
JFT0001
NamaSekolah
SK SERI GADING
SK SERI BENGKAL
SK TG SEMBERONG
SK SERI NASIB BAIK
SK SERI MANGGIS
SK SERI IDAMAN
SK PINTAS PUDING
SK PINTAS RAYA
SK SERI AMAN
SK JELOTONG
SK SERI PANDAN
SK SERI PULEH
SK SERI REJO SARI
SK SERI TIMBUL
SK PARIT RAJA
SJK(C) CHONG HWA SRI GADING
SJK(C) CHONG HWA PT KADIR
SJK(C) PANCHOR
SJK(C) YORK CHAI
SJK(T) SRI GADING
SMK TUN AMINAH
SMK SERI GADING
SMK MUNSHI SULAIMAN
SMK TUN ISMAIL
SMA PARIT RAJA
JUMLAH
JUMLAH KOSONG
Kem Jan 2014
Pel Jan 2014
23
65
5
19
2
16
66
41
Staf Jan 2014
81
119
23
38
1
1
1
1450
6
51
45
316
309
3
66
14
44
332
164
27
11
26
20
64
78
171
58
45
211
515
27
35
2191
2248
2868
3
2
1
177
1
957
3
11105
7
32
12
1
5
1
3
4
18
ANALISA SEKOLAH KELOMPOK PKG BAGAN
YANG BELUM MENGISI 4 MODUL UTAMASPS SEHINGGA 10/01/2014
BIL
Kod Sekolah
1 JBA0001
2 JBA0002
3 JBA0003
4 JBA0004
5 JBA0005
6 JBA0006
7 JBA0007
8 JBA0008
9 JBA0009
10 JBA0029
11 JBB0029
12 JBC0026
13 JBC0029
14 JBC0032
15 JEA0016
16 JEE0020
NamaSekolah
Kem Jan 2014
Pel Jan 2014
17
11
20
21
14
13
Staf Jan 2014
SK LUBOK
SK SERI MAAMOR
SK SERI PENGKALAN
SK SERI UTAMA
SK BAGAN
SK SERI SEKAWAN DESA
SK GAMBUT
SK SG KAJANG
SK PESERAI
SK PARIT LAPIS
SK PESERIAN
SJK(C) PEI CHUN
SJK(C) SIN HWA
SJK(C) TUNG CHENG
SMK DATO ONN
SMK SEMERAH
19
641
25
3
18
77
114
154
31
205
1
2120
3
JUMLAH
JUMLAH KOSONG
332
4
3533
8
10
11
358
2
2
2
3
1
ANALISA SEKOLAH KELOMPOK PKG PENGGARAM
YANG BELUM MENGISI 4 MODUL UTAMASPS SEHINGGA 10/01/2014
BIL
Kod Sekolah
1 JBA0024
2 JBA0026
3 JBA0027
4 JBA0055
5 JBA0056
6 JBA0093
7 JBA0099
8 JBB0023
9 JBB0024
10 JBB0025
11 JBB0027
12 JBC0008
13 JBC0009
14 JBC0016
15 JBC0017
16 JBC0018
17 JBC0027
18 JBC0034
19 JBD0051
20 JCT0001
21 JEA0010
22 JEA0019
23 JEA0023
24 JEA0024
25 JEB0015
26 JEB0019
27 JFT0004
28 JHA0002
174
NamaSekolah
SK TEMENGGONG IBRAHIM PENGGARAM
SK BUKIT SOGA
SK SERI BEROLEH
SK SG SULOH
SK SERI BANANG
SK PENDIDIKAN KHAS BATU PAHAT (P)
SK BANANG JAYA
SK LIMPOON 1
SK SERI PUTERI
SK TENGKU MARIAM
SK CONVENT
SJK(C) CHONG HWA SEGENTING
SJK(C) CHONG HWA SG.AYAM
SJK(C) HUA MIN
SJK(C) HWA JIN
SJK(C) HWA NAN
SJK(C) PING MING
SJK(C) YEONG CHANG
SJK(T) SERI PELANGI
SEKOLAH RENDAH AGAMA BERSEPADU BATU PAHAT
SMK DATO' BENTARA LUAR
SMK DATIN ONN JAFFAR
SMK BANANG JAYA
SEKOLAH MENENGAH SAINS BATU PAHAT
SMK TINGGI BATU PAHAT
SMK DATO' SYED ESA
SMA ATTARBIAH AL ISLAMIAH
SMV BATU PAHAT
JUMLAH
JUMLAH KOSONG
Kem Jan 2014
Pel Jan 2014
Staf Jan 2014
79
11
30
118
26
855
86
1
6
18
35
37
47
10
20
1043
19
11
42
47
20
38
11
47
733
7
2
189
1818
2
623
231
669
1
2
2
3064
620
1
16
2170
11310
16
24
22
ANALISA SEKOLAH KELOMPOK PKG TONGKANG PECAH
YANG BELUM MENGISI 4 MODUL UTAMASPS SEHINGGA 10/01/2014
BIL
Kod Sekolah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
JBA0022
JBA0031
JBA0035
JBA0036
JBA0037
JBA0054
JBB0028
JBC0001
JBC0002
JBC0003
JBC0004
JBC0005
JBC0006
JBC0028
JBC0031
JEB0017
JEE0041
NamaSekolah
Kem Jan 2014 Pel Jan 2014 Staf Jan 2014
SK BANDAR
SK PARIT BILAL
SK BINDU
SK BUKIT RAHMAT
SK SERI BINJAI
SK MINYAK BEKU
SK MONTFORT
SJK(C) AI CHUN 1
SJK(C) AI CHUN 2
SJK(C) BULOH
SJK(C) CHENG SIU 1
SJK(C) CHENG SIU 2
SJK(C) CHERN HWA BUKIT PASIR
SJK(C) SIN HWA
SJK(C) TONGKANG
SMK CONVENT (M)
SMK TUNKU PUTRA
5
2
56
24
385
90
7
16
9
25
23
37
44
76
123
41
61
842
858
1
286
1098
1335
1737
2190
826
1404
JUMLAH
JUMLAH KOSONG
525
3
11076
4
3
2
5
15
STATUS PEMANTAUAN SEKOLAH LOGIN SPS SETIAP BULAN
2013 – 2014 SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR
( BERDASARKAN LAPORAN DASHBOARD )
SEKOLAH
LENGKAP
LOG MASUK
TIDAK LOG
Disember
1,145
1,145
1,145
1,145
1,145
1,145
1,145
1,145
0
0
4
1
1
0
0
0
0
1,014
1,032
555
725
667
827
721
1,145
131
109
589
419
478
318
424
Januari
1,145
1
913
231
Februari (6/2/2014)
1,145
0
593
552
Mac
1,145
0
0
1,145
BULAN
May
Jun
2013
Julai
Ogos
September
Oktober
2014
November
22
Maklumat Tambahan SPS ( Penting ):
1. Pengisian data perlu dilengkapkan segera - 4 bahagian utama data
asas iaitu :
1. Profil Sekolah
2. Kemudahan Sekolah
3. Data Murid
4. Data Staf /Guru.
2. Pengisian perlu disiapkan sebelum atau pada 15 Februari 2014
3. Pembentangan laporan perlaksanaan SPS akan dibuat kepada
pengurusan tertinggi KPM (YAB TPM) .
23
Faktor Mempengaruhi Pengisian Data
1. Pemantauan dan penyeliaan berterusan Pengetua/GB
2. Komitmen(SIKAP) pentadbir sistem , guru dan staf sekolah untuk mengisi data .
3. Peranan guru data sebagai pemudah cara dan bukan sebagai pengisi data
4. SPS – data boleh dikemas kini dimana sahaja jika mempunyai akses internet
5. Data perlu dimasukkan secara manual bukan pukal ( PAM)
6. Pentadbir sistem dan pengurusan sekolah perlu menghubungi meja bantuan jika
menghadapi masalah.
7. Sekolah perlu membuat permohonan rasmi kepada Pentadbir SPS untuk
melupuskan data . Memasukkan data baru perlu secara manual mengikut
prosedur yang dicadangkan.
24
PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS
SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH BATU PAHAT 2014
BIL
1
MASA
AKTIVITI
KPI
7 Januari Taklimat
PI3
Pengurusan Sistem PI4
2014
Pengurusan Sekolah PI7
( SPS ) Tahun 2014
STATUS
OUTPUT
Pemantapan Pelan
Tindakan Peringkat
Daerah dan Sekolah
OUTCOMES


2
6 Feb
2014
Mesyuarat Pelaksanaan
Program Peluasan SPS
Peringkat Daerah
PI3
PI4
PI7
Pemantapan Pelan
Tindakan Peringkat
Daerah dan Sekolah


3
9 Feb
2014
Taklimat Pelaksanaan
PI3
Program Perluasan SPS PI4
Sekolah Peringkat Daerah PI7
Pemantapan Pelan

Tindakan
Kemahiran Konsep SPS

Membudayakan
Penggunaan ICT
dalam P&T dalam
kalangan guru
SPS sebagai Inisiatif
Data KPM
Membudayakan
Penggunaan ICT
dalam P&T dalam
kalangan guru
SPS sebagai Inisiatif
Data KPM
Membudayakan
Penggunaan ICT
dalam P&T dalam
kalangan guru
SPS sebagai Inisiatif
Data KPM
TINDAKAN
Sektor
Pengurusan
Maklumat
PPDBP,
KEWANGA
N
OS21000 –
Tiada
OS29000 –
Tiada
Admin SPS
PPD
OS21000 –
PKG
OS29000 –
KPP BTPN
Johor
OS21000 –
PPD Batu
Pahat.
Unit ICT PPD
Pengetua, GB
PKG
OS29000 –
PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS
SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH BATU PAHAT 2014
BIL
4
5
6
MASA
AKTIVITI
KPI
STATUS
OUTPUT
OUTCOMES
11 & 12
Latihan / Bengkel
Feb 2014 Penggunaan SPS secara PI3
Hands On Peringkat
PI4
Daerah
PI7
Peningkatan kemahiran 
dan motivasi
penggunaan aplikasi
SPS
Data SPS yang

kemaskini
13 & 14
Pengisian Data SPS di
Feb 2014 sekolah-sekolah 4 Modul
Teras;
Data Asas SPS
1. Profil Sekolah
2. Kemudahan
Sekolah
3. Data Murid
4. Data Staf /Guru.

Data Asas SPS

Jan 2014 Pengisian Data SPS di
sekolah-sekolah secara
berterusan
PI3
PI4
PI7

PI3
PI4
PI7

TINDAKAN
Membudayakan
Penggunaan ICT
dalam P&T dalam
kalangan guru
SPS sebagai Inisiatif
Data KPM
Membudayakan
Penggunaan ICT
dalam P&T dalam
kalangan guru
SPS sebagai Inisiatif
Data KPM
Unit ICT PPD
KEWANGA
N
OS21000 –
PKG
OS29000 –
Membudayakan
Penggunaan ICT
dalam P&T dalam
kalangan guru
SPS sebagai Inisiatif
Data KPM
Pentadbir
Sekolah
Admin SPS
Pentadbir
Sekolah
OS21000 –
OS29000 –
Admin SPS
Guru-guru
Admin SPS
Guru-guru
OS21000 –
OS29000 –
PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS
SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH BATU PAHAT 2014
BIL
7
8
9
MASA
Mac/april
2014
AKTIVITI
KPI
Latihan / Bengkel
Penggunaan SPS secara PI3
Hands On Peringkat
PI4
Daerah untuk Pentadbir PI7
Jan 2014 Khidmat Sokongan,
Pemantauan dan Penilaian PI3
PI4
PI7
Jan 2014 Rumusan Penilaian dan PI3
Pemantauan Keseluruhan PI4
PI7
STATUS
OUTPUT
OUTCOMES
Peningkatan kemahiran 
dan motivasi
penggunaan aplikasi
SPS
Data SPS yang

kemaskini
Laporan Bulanan
Khidmat Sokongan
Laporan Bulanan
Pemantauan
Laporan Bulanan
Penilaian
Laporan Bulanan
Pelaksanaan Program
Perluasan SPS Negeri
Johor




Membudayakan
Penggunaan ICT
dalam P&T dalam
kalangan guru
SPS sebagai Inisiatif
Data KPM
Membudayakan
Penggunaan ICT
dalam P&T dalam
kalangan guru
SPS sebagai Inisiatif
Data KPM
Membudayakan
Penggunaan ICT
dalam P&T dalam
kalangan guru
SPS sebagai Inisiatif
Data KPM
TINDAKAN
Unit ICT PPD
KEWANGA
N
OS21000 –
PKG
OS29000 –
Pengetua/Guru
Besar/GPK1
SPM, JPN Johor OS21000 –
2000.00
UPICT, BTPN
Johor
OS29000 –
00.00
Unit ICT PPD
PKG
SPM, JPN Johor OS21000 –
2000.00
UPICT, BTPN
Johor
OS29000 –
6000.00
CARTA ALIR
PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS
PERINGKAT SEKOLAH
MULA
AKTIVITI
TINDAKAN
MASA
1
Mesyuarat / Taklimat Pelaksanaan Program
Peluasan SPS Peringkat Sekolah
Pentadbir Sekolah, GPB/ Guru
Data, Guru-guru
13 Feb 2014
2
Latihan / Bengkel Penggunaan SPS secara
Hands On Peringkat Sekolah
Pentadbir Sekolah, GPB/Guru
Data, Guru-guru
13 Feb 2014
3
Pengisian 4 Modul Data Asa SPS
Pentadbir Sekolah, GPB/Guru
Data, Guru-guru
13 dan 14 Feb 2014
Pengisian Data SPS di sekolah secara
berterusan
Pentadbir Sekolah, GPB/Guru
Data, Guru-guru
Jan – Dis 2014
Khidmat Sokongan, Pemantauan dan
Penilaian
Pentadbir Sekolah, GPB/Guru
Data,
Jan – Dis 2014
Rumusan Penilaian dan Pemantauan
Keseluruhan
Pentadbir Sekolah, GPB/Guru
Data,
Jan– Dis 2014
4
5
6
TAMAT
ISU DAN MASALAH DAERAH BATU PAHAT
1. Kursus tidak dapat dilaksanakan secara hands on
2. Fasilitator tak dapat menyampaikan dengan baik
3. Capaian Internet yang perlahan
4. Sistem yang tidak mesra pengguna
5. Help Desk tidak berfungsi dengan baik
6. Surat Arahan pengemaskinian data SPS tidak sampai ke tangan Admin SPS
7. Data Staff tidak dibaca oleh sistem analisis pihak KPM
8. Guru-guru gagal mengisi data yg diminta walaupaun diberi tempoh yg ditetapkan
29
ISU SPS DISEKOLAH
1. Admin banyak tugas disekolah
2. Admin kurang mahir dengan sistem
3. Admin tidak memberikan taklimat kepada pihak pentadbir
4. Admin tidak membuat Latihan Dalaman sebagaimana yang dicadangkan
5. Capaian Internet yang tak setabil
6. Sistem yang tidak mesra pengguna
7. Tidak mendapat kerjasama daripada pentadbir dan staff sekolah
8. Tiada Pemantauan daripada pihak pentadbir
30
ISU SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH
1. Tiada Data kemudahan sekolah, Data Staff dan data murid
2. Murid tiada dalam kelas
3. Pra sekolah dan Peralihan
4. Tidak dapat mendaftar kerana telah wujud dipangkalan data
5. Lupa user dan pasword
6. Tidak tahu url
7. Button tambah murid tiada
8. Button Sekolah Saya/pentadbir sekolah tiada
9. Tidak dapat daftar staff
10. tak dapat delete pengguna kerana terdapat rekod pautan
11. Logo Sekolah tak dapat uplaod
12. DLL
31
Cadangan kepada pengurusan sekolah
i. Pengetahuan dan kemahiran Kepimpinan Transformasi dan Kepimpinan
ICT dalam kalangan pengetua dan guru besar ( terlibat sama)
ii. Meletakkan SPS sebagai agenda utama didalam setiap mesyuarat guru
dan kakitangan sekolah
iiI. Mengadakan kursus dalaman disekolah dengan menekankan
matlamat dan prosedur pelaksanaan SPS di sekolah
iv. Menyediakan lebih banyak kursus pendedahan penggunaan SPS
v. Sentiasa mengadakan perbincangan dan pertemuan diantara warga
sekolah yang terlibat secara langsung mahu pun tidak langsung didalam
pelaksanaan SPS di sekolah.
vi. Sentiasa mengadakan perbincangan dan perhubungan dengan
JPN, BTPN, PPD dan PKG berkaitan pelaksanaan SPS
Sumber : Cadangan dipetik daripada hasil kajian EPRD , KPM .
32
AKTIVITI BENGKEL
•
•
•
•
•
Taklimat
Tukar Pasword Admin SPS
Pengisian 4 Modul teras
Login semua staff sekolah
Mengisi medan yg kosong dan membuat
sedikit perubahan pada sistem maklumat
staff
33
MEJA BANTUAN YANG BOLEH DIHUBUNGI
1. VLE :
018-7998787
2. Laporan permasalahan 1BestariNet
kepada : https://1bnselfcare.yes.my
3. TALIAN BEBAS TOL
SPS : 1 800 88 2875
E-mel: [email protected] / [email protected]
cc kepada : btpnjoh.gov.my
4. Jadual pemasangan 1BestariNet - boleh berhubung
di talian 018-799 8771 atau emel [email protected] untuk
pertanyaan mengenai status/jadual pemasangan 1BestariNet
5. Rujukan bahan SPS :
http://jurulatihspsjohor.wordpress.com/
34

similar documents