Bahan Taklimat GICT

Report
TAKLIMAT
SMART SCHOOL QUALIFICATION STANDARD
(SSQS)
2014
OBJEKTIF SSQS
Terdapat lima objektif SSQS seperti berikut:
1.
Menjadi satu sistem petunjuk untuk mengukur penggunaan ICT
dalam pendidikan.
2.
Memberi asas untuk perancangan polisi dan pembaikan program.
3.
Menaiktarafkan piawaian dalam pendidikan.
4.
Menjadi pemangkin (catalyst) untuk perubahan dalam pendidikan.
5.
Memperkasakan (empower) guru dan murid.
MENU UTAMA
FOCUS AREA SSQS
Focus area dan juga pemberatan yang diberikan di dalam SSQS
adalah:
1.
Penggunaan (Utilization)
2.
Modal Insan (Human Capital)
3.
Aplikasi (Application)
4.
Infrastruktur ( Infrastructure)
MENU UTAMA
KEDUDUKAN BINTANG
Kedudukan bintang atau Star Ranking yang digunakan adalah seperti
berikut:
MARKAH
BINTANG
Basic
(0 - 20) -
Basic Plus
(21 - 40) -
Median
(41 - 60) -
Advance
(61 - 80) -
Advance Plus (81 - 100) -
MENU UTAMA
PROSES KERJA SSQS
Pungutan data secara online
Analisis data di peringkat BTP
Dibentangkan dimesyuarat pengurusan data di BTP
Dibentangkan di mesyuarat Jawatan kuasa pemandu
Sekolah Bestari :
• dipengerusikan oleh KSU dan CEO MDEC di
Putrajaya.
• Dihadiri oleh semua Pengarah bahagian di KPM.
Keputusan mula di hantar
ke semua negeri.
Mesyuarat FCC (Flagship Coordination Committee)
Dipengerusikan oleh KSN (Ketua Setiausaha Negara)
Di Putrajaya dan dihadiri oleh kementerian-kementerian
Lain selain KPM ( Kementerian Pelajaran Malaysia)
TAMBAHAN
DATA SSQS INI JUGA DIGUNAKAN UNTUK MENJAWAB STATUS PEMBESTARIAN
DI SEKOLAH DALAM PARLIMEN
MENU UTAMA
TARIKH PENGISIAN
BIL
ZON
DAERAH
TARIK
PELAKSANAAN
A
BATU PAHAT
PONTIAN
PASIR GUDANG
SEGAMAT
KLUANG
10 - 16 OGOS,
2014
B
MUAR
KULAI
MERSING
JOHOR BAHRU
KOTA TINGGI
17 - 23 OGOS,
2014
3
VERIFIKASI BTPN JOHOR
25 - 28 OGOS,
2014
4
PELAPORAN SSQS NEGERI JOHO KE BTP
30 OGOS, 2014
1
2
RESPONDEN
A. Sekolah yang mempunyai 62 responden.
Jenis Responden
Pentadbir
GPM
Guru
Murid
Jumlah Responden
Bilangan Responden
1
1
30
30
62
B. Sekolah yang tidak cukup 62 responden - 38 Responden
Jenis Responden
Pentadbir
GPM
Guru
Murid
Jumlah Responden
Bilangan Responden
1
1
6
30
38
MENU UTAMA
RESPONDEN
C. Sekolah kurang murid (SKM) yang tidak cukup 62
responden. - 14 Responden
(6 orang guru/murid)
Jenis Responden
Pentadbir
GPM
Guru
Murid
Jumlah Responden
Bilangan Responden
1
1
6
6
14
D. Sekolah kurang murid (SKM) yang tidak cukup 62
responden. - 14 Responden
(4 orang guru/murid)
Jenis Responden
Pentadbir
GPM
Guru
Murid
Jumlah Responden
Bilangan Responden
1
1
6
6
14
MENU UTAMA
URL SSQS 2014
http://btpnjoh.moe.edu.my/ssqsv3/
MENU UTAMA
LAMAN UTAMA SSQS 2014
MENU UTAMA
MANUAL PENGGUNAAN SSQS 2014
1. Log masuk URL yang telah diberikan oleh Pihak BTPN atau PKG
masing-masing.
2. Paparan seperti gambarajah 1 di atas akan kelihatan.
3. Sila pilih kumpulan responden yang telah diberikan, sama ada
Pentadbir, GPM, Guru atau Murid.
4. Pastikan anda telah diberikan TOKEN bagi membolehkan anda log
masuk untk menjawab soalan kaji selidik ini.
5. TOKEN yang diberikan hanya untuk sekali kegunaan sahaja.
6. Sekiranya pihak responden sekolah tidak dapat masuk menggunakan
TOKEN yang diberikan, sila berhubung dengan pihak BTPN dan PKG
masing-masing.
PANDUAN SSQS
1. Sila klik butang panduan ssqs mendapatkan panduan pengisian ssqs
2014
Gambarajah 2 di atas merupakan paparan untuk responden SSQS Pentadbir.
LOG MASUK ADMIN
1. Sila klik butang Log Masuk Admin untuk mendapatkan no token dan
memantau pengisian SSQS.
2. Sila pilih ajensi anda (Sekolah, PKG, BTPN)
Gambarajah 3 di atas merupakan pilihan agensi.
LOG MASUK ADMIN
1. Masukkan User dan Password anda
User = Kod Sekolah
Pass = Kod Sekolah
LOG MASUK ADMIN
Gambarajah 5 di atas merupakan laman paparan untuk ADMIN.
1. Sila tekan butang Cetak untuk mencetak no TOKEN SSQS.
2. Token yang belum digunakan akan bertanda N.
LOG MASUK ADMIN
Gambarajah 6 di atas menunjukkan token yang sudah digunakan.
Bahagian status akan terpapar tarikh responden menjawab SSQS
SSQS PENTADBIR
Gambarajah 7 di atas merupakan paparan untuk responden SSQS Pentadbir.
1. Sila klik butang pentadbir di laman utama
2. kemudian masukkan TOKEN dan tekan sambung.
3. Sekiranya TOKEN anda betul teruskan menjawab SSQS Pentadbir 2014
ini.
SSQS GPM
Gambarajah 8 di atas merupakan paparan untuk responden SSQS GPM.
1. Sila masukkan TOKEN dan tekan sambung.
2. Sekiranya TOKEN anda betul teruskan menjawab SSQS GPM 2014 ini.
SSQS GURU
Gambarajah 9 di atas merupakan paparan untuk responden SSQS GURU.
1. Sila masukkan TOKEN dan tekan sambung.
2. Sekiranya TOKEN anda betul teruskan menjawab SSQS Guru 2014 ini.
SSQS MURID
Gambarajah 10 di atas merupakan paparan untuk responden SSQS MURID.
1. Sila masukkan TOKEN dan tekan sambung.
2. Sekiranya TOKEN anda betul teruskan menjawab SSQS Murid 2014 ini.
SELESAI MENJAWAB
Gambarajah 11 di atas merupakan paparan untuk selesai menjawab
kesemua soalan SSQS.
1. Sila tekan link Cetak Jawapan Anda untuk dokumentasi anda
CETAK SSQS
1. Sila Klik butang PDF export untuk mencetak jawapan anda.
2. Anda Boleh menyimpan softcopy tersebut atau membuat cetakkan untuk
dokumentasi anda
SOALAN BERTANDA *
Paparan yang berikut akan dipaparkan sekiranya soalan mandatori tidak dijawab.
SEKIAN
TERIMA KASIH
MENU UTAMA

similar documents