Énvédelmi mechanizmusok 2.

Report
Szorongás
Énvédelmi mechanizmusok
1
© 2007, Crescendo
Énvédelmi mechanizmusok
2
KULCSÁR ZSOLT
© 2007, Crescendo
Szakmai dennotációm
3
 Pszichológus
 Blogíró
 Transzperszonális pszichológia
 Önmegvalósítás
 Integrál-pszichológia
 www.crescendo.hu
 Szoftver-ergonómus
 Wikipedia faragó
 Felhasználói felületek tervezése  Mindent a szabad tartalomért
 Synergon NyRt tanácsadó
 Kooperatív tartalomírás
 E-learning tanácsadó
 Új trendek alkalmazási
lehetőségei
 EduArt Pro ügyvezető
© 2007, Crescendo
 Implab tag
 Implicit Laboratories
 Tudattalan pszichés
jelenségek vizsgálata
Szakmai konnotációk...
4
web 2.0, alváskutatás, implicit jelenségek,
alvásparalízis, időmenedzsment, dokumentumkezelés,
önmegvalósítás, jóga, paradox intervenció,
egzisztencializmus, fenomenológia, tudományfilozófia,
drupal, világkép, holotróp tudatállapot, enneagram,
kognitívizmus, individuáció, orientalizmus, flamenco,
sakk, filozófia-történet, humanisztikus pszichológia,
alternatív pedagógia, archetípusok, tanatológia,
hálózatelméletek, skálafüggetlenség, spiritualitás,
valláspszichológia, családterápia, tárgy-kapcsolat
elméletek, waldorf, tanuláselméletek, mindmapping
© 2007, Crescendo
Énvédelmi humor
5
Addig nevettünk a főnök viccén, amíg megértettük,
hogy ez a mai feladat…
© 2007, Crescendo
6
© 2007, Crescendo
7
© 2007, Crescendo
A mediátor
8
Tudattalan
• Id
• Felettes én
© 2007, Crescendo
Tudatos
EGO
• Világról
alkotott modell
A szorongás Freud-i értelmezése
9
 A szorongás a libidinális energia egyfajta
felszabadulása, ha annak közvetlen kifejeződése
gátolt.
 A szorongás olyan veszélyjelző, mely figyelmezteti
az ént, hogy várhatóan valami kellemetlen
következik.
© 2007, Crescendo
A szorongás formái
10
Neurotikus
Reális
A külső világ valós
fenyegetései miatt
érzett félelem
© 2007, Crescendo
Morális
Lelkiismeretfurdalás
Szorongás
Tudatosan, reálisan, ösztönösen, erkölcsösen
11
Világképünk
mögött lévő
értékrendszer
Tudatosan
megélt ösztönök,
melyek összhangban vannak
értékeinkkel
Realitás
• Világról alkotott modell
• Amilyennek én látom a
világot
Morális
késztetések
• Lelkiismeret
Tudatosan
megélt
ösztönök
Ösztönkésztetések
• Érosz
• Thanatosz
Az erkölccsel
összhangban lévő
ösztönkésztetések
© 2007, Crescendo
A integrál-fejlődés három lépése
12
© 2007, Crescendo
Új minőség
Introjekció
Integráció
Differenciáció
Énvédelmi mechanizmusok haszna
13
 Az én integritásának megőrzését szolgálják
 Az Id és a Felettes én-ből áramló hatások eláraszthatják a
tudatot
 Az egészséges psziché fenntartásának feltétele az én
határainak megőrzése
 A túl intenzív szorongás elviselése csak szűrők használata
valósulhat meg
 A psziché immunrendszere
© 2007, Crescendo
14
Nem az a kérdés, hogy
Miként szabaduljunk meg az énvédelmi
mechanizmusainktól,
hanem az, hogy
Miként tegyünk különbséget az egészséges és
egészségtelen énvédelmi mechanizmusok
között?
© 2007, Crescendo
Én
Tudat str.
Jellemző
patológiák
Diferenci -9hó
álatlan
-0
Differenciál
atlan
ősmátrix
Perinatális patológia ?
1
Testi én
0-6
Szerzorosfizikai
Pszichózis
2
Érzelmi
én
72év
Fantazmiku Narcisztikuss-érzelmi
borderline
Introjekció, hasítás, selftárgy fúzió,
3
Mentális
én (ego)
2-7
Leképező
elme
Neurózis
(éretlen)
Elfojtás, fantáziálás,
dühkitörés, disszociáció
4
Szociális
én
7-11
Szabály/
szerep
Sorskönyvi
patológia
Izoláció, idealizáció,
reakcióképzés
5
Önreflexí
v én
Formális /
reflexív
Identitással
kapcsolatos
Neurózisok (érett)
Racionalizáció,
intellektualizáció, humor,
altruizmus, szublimáció
6
dasein
Kentaur /
víziólogika
Egzisztenciális
patológia
Inauteintikusság,
0
© 2007, Crescendo
Énvédelmi mech.
15
Projektív identifikáció,
hallucináció
Transzláció
16
 Az adott szinten belüli változtatás
 Horizontális elmozdulás (kis léptékű, relatív gyorsan
végrehajtható változtatás)
 Stabilizálás
 A négy negyed adott szinten való harmonizálása
 Az én súlypontjához való igazítása
 Az én négy negyedben való harmonizálása:
Pszichológiai-spirituális
 Kulturális, morális

-
 Watzlawick: elsőrendű változás
 Az adott rendszeren belüli elmozdulás
© 2007, Crescendo
Biológiai
Szociális
Transzformáció
17
 Szintváltás
 Pl. konformista (négyes) szinten lévő egyén egyes szintre
jellemző énvédelmi mechanizmussal él (torzítással)
 Nagyobb léptékű, komoly erőfeszítést igénylő változtatás
 Vertikális elmozdulás
 Watzlawick: másodrendű változás
 A jelenség újrakeretezése
 A paradigmán való kilépés (gödeli pont megtalálása)
© 2007, Crescendo
Robert Plutchik – féle felosztás
18
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Elfojtás
Tagadás
Projekció
Racionalizáció
Intellektualizáció
Reakcióképzés
Regresszió
Eltolás / Szublimáció
© 2007, Crescendo
George Eman Vaillant - kiegészítve
Pszichotikus Éretlen
Neurotikus
Érett
pszichotikus tagadás vágyteljesítő fantázia
intellektualizáció
humor
delúzív projekció
projekció
reakcióképzés
szublimáció
Torzítás
passzív agresszió
disszociáció
elnyomás
Hallucináció
acting out
helyettesítés
altruizmus
Tagadás
kontrollálás
elfojtás
anticipáció
selftárgy fúzió
blokkolás
izoláció
aszkétizmus
Hasítás
skizoid fantáziálás
idealizáció
pszichotikus tagadás hipochonderség
© 2007, Crescendo
19
devalválás
disszociáció
meg nem történtté tevés
kettős tranzakció
racionalizáció
rejtett szándékok
intellektualizáció
regresszió
áttolás

similar documents