panduan pengisian ssqs 2014

Report
SMART SCHOOL QUALIFICATION
STANDARD 2014
Penarafan Tahap Pembestarian
Sekolah
PENGENALAN KEPADA SISTEM
Laman Web BTPN Sarawak
Untuk memulakan
pengisian penarafan ini,
pengguna perlu melayari
laman web BTPN
Sarawak.
www.btpnswk.edu.my
Kemudian, klik pautan
SSQS
Laman Arahan & Muat Turun
Setiap peserta perlu
mendapatkan TOKEN
terlebih dahulu sebelum
penarafan dijalankan. Ini
adalah untuk mengelak
pengisian barang yang
berulang.
Kemudian, klik pautan
SSQS untuk mula
penarafan.
Borang Offline boleh
didapati di pautan ini.
Cara mendapatkan TOKEN
Klik pada butang
Log Masuk Admin
untuk ke laman Admin
sistem di peringkat
sekolah.
Perhatikan juga alamat
URL laman ini. Pastikan
URL adalah seperti
berikut:
perlis.moe.edu.my/ssqssarawak
Cara mendapatkan TOKEN
Guru Perpustakaan dan
Media (GPM) dilantik
secara automatik sebagai
Admin di peringkat
sekolah.
Klik pada tanda
> Selepas SEKOLAH
untuk masuk ke ruangan
ADMIN.
Cara mendapatkan TOKEN
Admin perlu mengisi
Kod Sekolah
menggunakan HURUF
BESAR pada ruangan
yang disediakan Contoh:
YBA4321.
Kata Laluan pula juga
menggunakan Kod
Sekolah dan ditaip
dengan HURUF BESAR.
Klik Masuk untuk
teruskan. Pastikan anda
mengisi kod sekolah yang
betul.
Cara mendapatkan TOKEN
Jika anda berjaya ke
laman seperti yang
dipaparkan ini, klik
butang Cetak untuk
mencetak nombor Token.
Nombor TOKEN adalah
seperti yang tertera pada
ruangan Token. Setiap
Token hanya dapat
digunakan sekali sahaja
dan khas untuk
responden tertentu
sahaja seperti Pengetua/
Guru Besar dikategorikan
sebagai PENTADBIR.
Memulakan Penarafan SSQS 2014
Setelah berjaya
mendapatkan TOKEN, Log
Keluar dan anda akan
dipaparkan kembali ke
laman utama SSQS 2014.
Sila klik pada butang
responden mengikut
peranan. Sekiranya anda
adalah responden Guru,
klik pada butang guru.
Pengisian TOKEN
Paparan seperti berikut
dipaparkan dan nombor
TOKEN pada ruangan
Token.
Setiap Token mempunyai
nombor yang unik dan
nombor kod sekolah. Klik
pada butang
Sambung
Ciri-ciri Sistem
Borang Penarafan akan
kelihatan seperti yang
dipaparkan di sebelah.
Borang ini mempunyai
indikator % lengkap isi
sehingga 100%.
Sambung Pengisian
Baca dan fahami borang
ini dengan teliti sebelum
menandakan jawapan.
Anda tidak perlu takut
menjawab borang ini
kerana ia bukan ujian.
Tidak ada betul atau
salah dalam jawapan
yang diberikan.
Sekiranya anda perlu
berhenti semasa sedang
mengisi borang ini, tekan
butang Sambung semula
kemudian dan anda
boleh sambung di rumah.
Sekira Berlaku Kecemasan
Sekiranya anda tidak
sempat habis mengisi
borang ini akibat masalah
yang tidak dapat
dielakkan seperti talian
internet tiba-tiba putus
atau gangguan bekalan
elektrik, anda boleh
masuk semula ke sistem
ini pada masa lain
menggunakan Token yang
sama dan apa yang telah
diisi masih kekal.
Bilangan Responden
Jenis Responden
Bilangan
Responden
Pentadbir (PGB)
1
GPM (Admin)
1
Guru
30
Murid
30
Jumlah Responden
62
Bilangan Responden SKM
Panduan dibawah boleh digunakan sekiranya bilangan guru
dan murid tidak mencukupi.
Jenis Responden
Pentadbir
GPM
Guru
Murid
Jumlah Responden
Bilangan Responden
1
1
6
30
38
Jenis Responden
Pentadbir
GPM
Guru
Murid
Jumlah Responden
Bilangan Responden
1
1
6
6
14
BORANG SSQS
BORANG PENTADBIR
Borang Pentadbir: Bahagian A
Profil Sekolah
•
•
•
•
•
Jenis Sekolah
Kod Sekolah
Lokasi Sekolah
Bilangan Guru
Bilangan Murid
Borang Pentadbir: Bahagian B
PENGGUNAAN ICT DALAM PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
SEKOLAH
– Bilangan aplikasi yang digunakan
– Bilangan jenis peralatan ICT
– Bilangan program dalam Pelan Strategik Pembestarian Sekolah
yang dilaksanakan
– Bilangan bahan pengurusan dan pentadbiran dihasilkan oleh
Pentadbir secara dalam talian
– Kekerapan Pentadbir memuatnaik bahan pengurusan
– Kekerapan Pentadbir menggunakan emel
– Bilangan jenis medium komunikasi SELAIN emel
– Bilangan Modul SPS yang digunakan oleh Pentadbir
Borang Pentadbir: Bahagian C
•
•
•
•
•
•
•
Penglibatan MURID dalam program perkongsian pintar ICT
Penglibatan GURU dalam program perkongsian pintar ICT
Perkongsian ilmu berkaitan ICT secara dalaman
Sesi latihan dan perkongsian ilmu dengan KOMUNITI
Pelaksanaan Perancangan Strategik Pembestarian Sekolah
Penglibatan sekolah dalam aktiviti berkaitan ICT
Mesyuarat Jawatankuasa Pembestarian/ ICT Sekolah
Borang Pentadbir: Bahagian D
APLIKASI
• Inovasi sekolah dalam bentuk aplikasi pengurusan PdP yang
dibina oleh guru
• Kewujudan laman web sekolah dan ciri-ciri
• Pemantauan penggunaan Sistem Pengurusan Sekolah (SPS).
• Jangkamasa aduan dibuat selepas gangguan capaian ke SPS
Borang Pentadbir: Bahagian E
INFRASTRUKTUR ICT
•
•
•
•
•
•
•
Jumlah komputer
Jumlah komputer berfungsi
Jumlah projektor LCD
Jumlah projektor LCD berfungsi
Lokasi komputer yang boleh diakses oleh warga sekolah
Lokasi yang terdapat akses internet
Gangguan capaian internet (downtime) dalam SEMINGGU
BORANG GURU PERPUSTAKAAN
DAN MEDIA
Borang Guru Perpustakaan & Media
KEMUDAHAN FIZIKAL, PERALATAN & BAHAN
• Ciri-ciri PSS strategik
•
•
•
•
Ruang/Sudut terurus dan berfungsi
Perabot dan Peralatan berfungsi
Nisbah buku Sekolah Menengah (SM) / Sekolah Rendah (SR)
Bilangan jenis koleksi pelbagai bahan cetak
PENGURUSAN & PENGELOLAAN PSS
• Pengurusan dan pengelolaan PSS yang cekap
dan terancang
• Dokumentasi yang lengkap dan kemaskini
PENGGUNAAN PSS
• Peratus guru dan murid meminjam bahan
• Peratus murid menggunakan bahan
PROGRAM GALAKAN MEMBACA
• Penglibatan murid dalam program NILAM
• Pencapaian dan pengiktirafan dalam program NILAM
• Mengurus dan melaksana Literasi Maklumat secara kolaborasi
• Program-program promosi dan galakan membaca
PROGRAM PENINGKATAN PSS / PELAN STRATEGIK
• Program peningkatan PSS untuk menambah sumber
kewangan, pembangunan staf dan penambahbaikan
perkhidmatan
• Ciri-ciri keistimewaan Pusat Sumber Sekolah
BORANG GURU
Borang Guru: Bahagian A
Penggunaan ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran
• Jangkamasa anda mencari maklumat dari internet
• Jangkamasa anda mengintegrasikan ICT dalam PdP
• Jangkamasa anda menggunakan Rancangan Pendidikan melalui
media elektronik dan digital
• Jangkamasa anda menggunakan VLE untuk PdP
• Bahan pengajaran dan pembelajaran yang dihasil dan dimuatnaik ke
VLE
• Penggunaan perisian yang dibekalkan oleh KPM untuk PdP
• Penggunaan emel sebagai medium komunikasi dalam kalangan guru
• Penggunaan medium komunikasi SELAIN emel
• Bilangan modul SPS yang digunakan
Borang Guru: Bahagian B
MODAL INSAN
• Kompetensi ICT guru dari sudut konsep dan operasi
• Kompetensi ICT guru dari sudut pedagogi
• Kompetensi ICT guru dari sudut profesional
• Kompetensi ICT guru dari sudut sosial, etika dan keselamatan
• Aktiviti pembangunan profesional ICT yang DIHADIRI
• Aktiviti pembangunan profesional ICT yang DIJALANKAN
Borang Guru: Bahagian C
APLIKASI
• Medium penyebaran maklumat yang anda gunakan selain
laman web
• Kebolehcapaian maklumat kepada kumpulan sasar
BORANG MURID
Borang Murid
MODAL INSAN
• Berkolaborasi dengan rakan dan guru menggunakan VLE
• Penglibatan anda berkolaborasi di luar waktu persekolahan
• Bilangan peralatan ICT yang digunakan untuk menyiapkan
tugasan
• Jangka masa penggunakan internet untuk mencari maklumat
• Kekerapan anda menggunakan VLE di waktu persekolahan
• Kekerapan anda menggunakan VLE selepas waktu
persekolahan
• Medium komunikasi yang digunakan SELAIN VLE untuk
pembelajaran (eg.: SMS, Whatsapp, wechat, LINE, FB)

similar documents