File

Report
LEESTEKST: VAN DE
NOORMANNEN, VERLOS ON
HEER.
Lestekst p60-61 - BZL
Hagar de verschrikkelijke
Wickie, de Viking
Vikings (2013 - )
Daniel Agger (Brondby IF - DNK)
Vraagje… wat klopt niet aan de
afbeelding?
Oorzaken plundertochten?



Dreigend voedseltekort
Zucht naar avontuur
Aantrekkingskracht van het verzwakte Frankische
rijk ( financieel gewin)
Vikingroutes
Vikingexpansie
Vertakkingen onder Noormannen
Tak
Trokken naar
bedoeling
ZWEDEN
Oostzeegebied
-Rusland
Constantinopel en
Bagdad
1) Plunderen
2)Handel drijven 
Ruilhandel (slaven, honing,
pelzen, …)
DENEN en NOREN
West-Europa
1) Invallen
2) Emigratietochten
“NOORMANNEN”
Schotland
Ierland
Ijsland
Groenland
Noord-Amerika
Emigratie  Naar ander
gebied trekken en zo
voedseltekort oplossen
Oorspronkelijke woongebieden
Noormannen
Normandië


Rollo
De Franse koning gaf
“Normandië” in leen
aan
Noormannenleider
Rollo.
Reden: Rollo moest
andere Noormannen
tegenhouden zodat ze
niet naar Parijs konden
oprukken.
Doc. 4: Hoe evolueerden de
plundertochten?

Van plunderaars naar kolonisten!
 Langs
de kust stichtte men dorpen om vandaar uit
‘raids’ te doen i.p.v. terug naar Scandinavië te keren
om daar de winter door te brengen.

Talent? + voorbeeld.
 Aanpassingstalent
 In
Engeland gaven zij de aanzet tot een verenigd rijk.
 Zij bekeerden zich tot het christendom.
Drakkar – naamgeving?
Drakkar



Drakkar = draak
Snek = snake
Het voorsteven van
een schip was versierd
met een drakenkop of
slangenkop.
Skuldelev 2
Voordelen van een drakkar?
Combinatie roeien en zeilen
zeer snel
Lang en licht
over land
versleepbaar
Zeil
Bronzen broche
Kledingpinnen
Helm Edelman
Helm gewone Viking
Runenschrift

similar documents