File

Report
VAN TIJD TOT TIJD
Cursus p105-122
Overzicht hoofdstuk




Neem je tijd
Kringloop en pijl
BZL: godsdienstige indeling van tijd
Tijd en eeuwigheid
NEEM JE TIJD
P105-109
Wat is tijd? - verwonderen



Aristoteles zei: “Tijd is de meetbare maat van
beweging ten aanzien van een voor en een na.”
Verleden en toekomst horen bij het verschijnsel van
tijd, maar bestaan ze wel?
Toekomst is nog niet, verleden is reeds geweest,
bestaat dan enkel nu?
Hoe laat is het?
Opdracht 1- filosoferen


Filosoferen= nadenken over iets zonder dat je een
pasklaar antwoord kan formuleren.
geen echt juist of fout antwoord.
Lees: Planeet aarde een mens van 46 (p106)
Opdracht 2 - Nu




Zit even mooi rechtop.
Sluit je ogen.
Je mag twee minuten lang aan niets denken.
Je bent enkel nu (hier op dit moment).
Opdracht 2.4: Mo-nu-ment


Nu: vergankelijk, vluchtig, maar kan een zeer diepe
indruk nalaten, kan als een euwigheid ervaren
worden.
OF: elk moment gaat voorbij en toch kan je het
ervaren als iets wat een blijvende indruk maakt,
zoals een monument.
Opdracht 4 – indeling van tijd

We gaan jouw dag vergelijken met die van een
monnik.

similar documents