14. Německo

Report
EVROPA
Spolková republika
Německo
III2-Z7-III-14
ANOTACE
Materiál obsahuje prezentaci ve formátu
Microsoft PowerPoint (.ppt) pro učivo
zeměpisu v 7. ročníku, oblast Člověk a
příroda. Doplněno o úkoly. Zaměřeno na
práci s atlasem a využití informací z
učebnice. Materiál lze využít pro společnou
práci ve třídě na interaktivní tabuli.
Německo
Německo (oficiální název Spolková republika Německo,
zkratka SRN, německy: Bundesrepublik Deutschland, zkratka BRD)
jestředoevropský stát. Na severu sousedí s Dánskem, omývá jej Severní
moře a Baltské moře, na východě sousedí s Polskem a Českou
republikou, na jihu s Rakouskem a Švýcarskem a na západě
s Francií, Lucemburskem, Belgií a Nizozemskem.
Rozloha Německa je 357 021 km2, přičemž území státu se nachází v
mírném podnebném pásu. Německo má necelých 82 milionů obyvatel,
což z něj činí nejlidnatější stát Evropské unie. Jeho populace ale v letech
2003 až 2010 klesla kvůli dlouhodobě velmi nízké porodnosti o skoro
800 000 obyvatel, což z něj dělá jednu z mála západoevropských zemí s
negativním přírůstkem obyvatelstva.Tento nelichotivý vývoj probíhá i
navzdory tomu, že Německo je zároveň domovem třetí největší
populace imigrantů na světě.
Německo – poloha na mapě
Obrázky - Německo
Otázky a úkoly :
1.Pohovoř o podílu Německa na druhé
světové válce?
2.Vyhledej významná města v
Německu.
3.Které spolkové země tvoří SRN?
Zdroje :
-
Jednotlivé obrázky dostupné z odkazů :
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/EUGermany.svg/713px-EU-Germany.svg.png
http://www.celysvet.cz/fotky/nemecko_10.jpg
http://statyevropy.cz/wp-content/uploads/2009/03/reichstag-obnovitelnezdroje.jpg
http://www.esl-jazykovky.cz/data/category/image/654.jpg

similar documents