Nowoczesna infrastruktura drogowa sposobem na poprawę

Report
Nowoczesna infrastruktura drogowa
sposobem na poprawę
bezpieczeństwa ruchu drogowego
Przygotował: Tomasz Kacprzak
2014
Tomasz Kacprzak
- prawnik, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego
- Sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego w Łodzi
- Zastępca Dyrektora WORD w Łodzi
- Radny Rady Miejskiej w Łodzi
ZASADA „3E” w BRD (Wielka Brytania)
Co należy zrobić aby na naszych drogach
było bezpieczniej ???
Bezpieczna infrastruktura:
- bezpieczne, nowoczesne drogi i ulice, w tym nowoczesne ronda
- właściwe oznakowanie
- „uspokojenie ruchu” – tam gdzie występuje ruch pieszy i rowerowy
- drogi rowerowe
- chodniki dla pieszych
- wagi dla TIRów, sepracja kierunków ruchu za pomocą barier
Edukacja: dzieci, młodzieży oraz pozostałych uczestników ruchu
- wychowanie komunikacyjne w szkołach
- bezpieczne miasteczka ruchu drogowego (czynne cały tydzień)
- egzamin na kartę rowerową w warunkach drogowych
Aktywne działanie:
- Współdziałania służb: Policji, straży gminnych, ITD, zarządców dróg
- Współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi
Co należy zrobić aby było bezpieczniej ???
Bezpieczna infrastruktura:
- bezpieczne, nowoczesne drogi i ulice, w tym nowoczesne ronda
- właściwe oznakowanie
- „uspokojenie ruchu” – tam gdzie występuje ruch pieszy i rowerowy
- drogi rowerowe
- chodniki dla pieszych
- wagi dla TIRów, sepracja kierunków ruchu za pomocą barier
Jakie „strefy prędkości”?
Strefa „Tempo 30”
Gdzie:
Charakterystyka:
- Ścisłe centra miast
- osiedla
-
Wjazd do stref poprzez „bramy”
Wyspowe progi zwalniające
Podwyższone tarcze skrzyżowań
Skrzyżowania równorzędne
„Brama” do Strefy „Tempo 30”
Wjazd do „Strefy TEMPO 30” (poprzez chodnik)
Progi wyspowe (ulice o mniejszym natężeniu ruchu)
Strefa zamieszkania
Gdzie?
Charakterystyka:
- ulice oraz osiedla
(gdy nie ma separacji
ruchu pieszego i kołowego)
- Prędkość pojazdów do 20 km/h
- Pierwszeństwo pieszych
- Parkowanie jedynie w wyznaczonych
miejscach
- Brak przejść dla pieszych
Strefa zamieszkania
Przykład złego oznakowania „strefy zamieszkania”
Fizyczne ograniczenia prędkości
-
wyniesione przejścia dla pieszych, przystanki
azyle dla pieszych
nowoczesne drogi rowerowe
wyniesione skrzyżowania
zwężanie jezdni
progi wyspowe, szykany, poduszki „berlińskie”
ronda (w tym turbinowe)
Wyniesione przejście dla pieszych, zatoka dla autobusów
Wyniesione skrzyżowanie (wraz z przejściami dla pieszych)
„Poduszka berlińska” (Łódź)
Szykana (Łódź)
Szykana (Łódź)
Szykana na DK 48 (Spała)
Zwężanie jezdni
Woonerf – Projekt w realizacji ul. 6 Sierpnia (Łódź)
Wysuwane słupki
Drogi rowerowe
-
asfaltowe, a nie z kostki betonowej (!)
pasy rowerowe na jezdniach
śluzy rowerowe
bezpieczne przejazdy rowerowe
kontrapasy
Droga rowerowa – asfaltowa (Łódź)
Skrzyżowanie równorzędne z pasami dla rowerzystów (Łódź)
Pas rowerowy (Łódź)
Pas rowerowy (Łódź)
Przejazd rowerowy (Łódź)
Śluza rowerowa
Śluza rowerowa – pierwsza w Polsce (Wrocław, 2010)
Droga rowerowa przy jezdni – z separatorami (Łódź)
Dwukierunkowy pas dla rowerów na ulicy jednokierunkowej (Łódź)
Przystanek autobusowo – tramwajowy na torowisku
Rondo turbinowe
Rondo na drodze wojewódzkiej nr 708 (woj. łódzkie)
Rondo w Lubinie
Oznakowanie
Jakie?
- znaki drogowe (pionowe) umieszczamy jedynie tam gdzie to konieczne!
- warto rozbudowywać oznakowanie poziome
Lewoskręty i azyle
Oznakowanie
Przykład chaosu informacyjnego
Droga powiatowa (pow. żniński, woj. kujawsko – pomorskie)
Pas wyłączony z ruchu (DK3 Przybiernów, zachodniopomorskie)
Droga Wojewódzka nr 470 Kościelec – Ceków Kolonia (woj. wielkopolskie)
Waga preselekcyjna dla samochodów ciężarowych – Łódź, ul. Zgierska (dawna DK1)

similar documents