Forum_7 november 2013_sessie 1_Filip Staes_kinesitherapie

Report
Ontwikkelingssamenwerking en
internationale aspecten van de
kinesitherapie
Een case study
Prof. F. Staes
Overzicht inhoud
• De opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie
• Ruimer kader voor inrichten opleidingsonderdeel
• Overwegingen bij inrichten opleidingsonderdeel
• Beslissingen
• Inhoud
• Toekomst?
Onwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie – F. Staes
De opleiding Revalidatiewetenschappen
en kinesitherapie (RevaKi)
Opleiding RevaKi
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Bacheloropleiding (3 jaar)
Masteropleiding (2 jaar)
920 studenten
Nederlandstalig
Internationaal
553 studenten
45 studenten
Onwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie – F. Staes
Opbouw masterprogramma
Gemeenschappelijke opleidingsonderdelen
Gemeenschappelijke keuzeopleidingsonderdelen
Stage
Masterproef
Afstudeerrichtingen (5)
Onwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie – F. Staes
Ruimer kader
Visitatie
Vraag visitatiecommissie (2004) tot internationalisering
Studenten naar het buitenland
sturen?
Studenten in eigen curriculum met
internationale aspecten in aanraking
laten komen?
Inrichten van internationaal programma (vanaf 2007-2008)
Grotendeels gezamenlijk ingericht
met Nederlandstalig programma
Instroom vanuit verschillende landen
Onwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie – F. Staes
Visitatie
Visitatie 2011-2012
Aanbod internationaal programma goed
Meer aandacht nog voor internationalisering studenten Nederlandstalig
programma
Meer aandacht voor interculturele aspecten
Kunnen we iets aanbieden dat verschillende van deze elementen combineert?
Gaan we onze studenten meer dwingend wegsturen op stage of lessen in
andere landen?
Onwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie – F. Staes
Problemen uitsturen studenten
Organisatie opleidingen kinesitherapie in buitenland sterk verschillend van
opleiding in Vlaanderen
• Professionale Bachelor en Master
• Bacholor of Science
• Master of Science
• Vaak gericht op een subdiscipline van revalidatie
• Sterk onderzoeksgericht
gemengde finaliteit in Vlaanderen
Vraag studenten om naar buitenland te gaan
wordt aangeboden
realiteit als mogelijkheid
Onwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie – F. Staes
Overwegingen bij inrichten
opleidingsonderdeel
Overwegingen inrichten OPO
Grote interesse van studenten Nederlandstalige programma over
ontwikkelingssamenwerking
Kunnen we iets ontwikkelen waardoor
Meer integratie tussen verschillende groepen van studenten?
Studenten Nederlandstalige programma meer leren van andere
landen/visies/…?
Onwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie – F. Staes
Overwegingen inrichten OPO
1 gemeenschappelijk of 2 afzonderlijke OPO’s?
Aanbieden als gemeenschappelijk OPO
• Voordelen:
• Slechts één keer aanbieden
• Zelfde doelstellingen voor beide groepen van studenten
• Reductie van onderwijscapaciteit
• Nadelen:
• Limitering qua taal: enkel Engels is mogelijk, geen andere talen
• Mogelijk onevenwicht aantal studenten uit beide groepen
Onwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie – F. Staes
Overwegingen inrichten OPO
1 gemeenschappelijk of 2 afzonderlijke OPO’s?
Aanbieden als 2 afzonderlijke OPOs
• Voordelen:
• Flexibele invulling mogelijk
• Geen taallimiteringen
• Inplanning in het curriculum kan asynchroon gebeuren
• Nadelen:
• Meer onderwijscapaciteit
• Finaliteit kan té veel verschillen
Onwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie – F. Staes
Beslissingen
Beslissingen
Inrichten van 2 opleidingsonderdelen
Keuzeopleidingsonderdeel in het masterprogramma
Ontwikkelingssamenwerking en
internationale aspecten van de
kinesitherapie (4 ECTS)
International perspectives on
physiotherapy (4 ECTS)
Aspecten rond ontwikkelingssamenwerking
Internationale studenten volgen enkel Engelstalige lezingen
Nederlandstalige studenten volgen ook studiedagen
Internationale aspecten/International perspectives
Internationale studenten stellen het onderwijs en de beroepsuitoefening voor uit
hun eigen land
Onwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie – F. Staes
Beslissingen
Andere manieren van evalueren
Ontwikkelingssamenwerking en
internationale aspecten van de
kinesitherapie (4 ECTS)
International perspectives on
physiotherapy (4 ECTS)
Schriftelijk examen
Presentation
Portfolio
(reflecties lessen en activiteiten)
Written report
(plaatsen van eigen informatie in
ruimer kader van andere presentaties
en andere lessen)
Eerste master
Tweede master
Onwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie – F. Staes
Inhoud AJ 13-14
Inhoud AJ 13 - 14
Concrete invulling
Ontwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie
(4 ECTS)
Voorbeelden van topics:
•
•
•
•
•
•
•
•
Gezondheidsindicatoren, factoren die gezondheid van de mensheid beïnvloeden bv armoede
Geschiedenis en modellen van ontwikkelingssamenwerking: Zin en onzin van ontwikkelingshulp
Voorstelling van het Tropisch Instituut voor Geneeskunde, van de Belgisch Technische Coöperatie
Werking van de gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties
Gezondheidspromotie en preventie
Globaal gezondheidsbeleid (WHO) en management
Toegang tot de eerstelijnsgeneeskunde in de derde en vierdewereld
Medische ethiek in de derde en vierdewereld
Onwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie – F. Staes
Inhoud AJ 13 - 14
Concrete invulling
Ontwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie
(4 ECTS)
Voorbeelden van topics (vervolg):
•
•
•
•
•
Mensenrechten en handicap
Millennium doelstellingen en personen met een handicap
Community-based rehabilitation (CBR) richtlijnen
Beschikbaarheid van technische hulpmiddelen in verschillende werelddelen
Manueel rolstoelgebruik in ontwikkelinglanden en de vierde wereld
Via (inter)nationale gastsprekers
Onwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie – F. Staes
Inhoud vanaf AJ 14 - 15
Concrete invulling
Ontwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie
(4 ECTS)
Algemene Topics zoals dit academiejaar
Studenten internationaal programma stellen onderwijs en beroepsuitoefening uit hun
eigen land voor
Onwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie – F. Staes
Toekomst
Toekomst
Verder nadenken over internationalisering en interculturele aspecten
Blijvend nadenken over internationalisering en interculturele aspecten
Niet steeds even eenvoudig:
• Blijvend overtuigen van studenten over nut internationalisering
• Blijvend overtuigen dat lessen niet enkel in Nederlands worden gegeven
• Integratie tussen “lokale” en “internationale” studenten niet vanzelfsprekend
• ook niet als samen les!
• ……
Onwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie – F. Staes
?

similar documents