10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1

Report
1/7
3. Števila do 1 000 000
Števila do 1 000 000
Števila do 1 000 000
Števila do 1 000 000
Števila do 1 000 000
Števila do 1 000 000
Koliko nas
nas j e ?K
Koliko
je?
Števila do 1 000 000
Spremeni številke danega števila.
DT T
5
5
3
3
1
2
S
D
E
2 0 8 5
4 0 8 5
4 0 6 5
6 2 6 5
4 0 4 3
8 0 8 6
Število tisočic povečaj dvakrat.
Število DT in D zmanjšaj za dva.
Število T in S povečaj za dva.
Vse številke zmanjšaj za dva.
Vse številke povečaj dvakrat.
Osemindvajset tisoč šestinosemdeset.
2/7
Števila do 1 000 000
100
S
10
1
D
E
1 0 0
Katere so prve tri desetiške enote?
E, D, S
1 000
T
S
D
E
1
0
0
0
DT T
S
D
E
0
0
0
0
ST DT T
S
D
E
Katera desetiška enota je
desetkrat večja od stotice?
10 S = 1T
10 000
1
Katera desetiška enota je
deset krat večja od tisočice?
10 T = 1DT
100 000
1
0
0
0
3/7
0 0
Katera desetiška enota je
deset krat večja od desettisočice?
10 DT = 1ST
Števila do 1 000 000
4/7
Štejemo po sto tisoč.
1 · 100 000 = 100 000 = sto tisoč
2 · 100 000 = 200 000 = dvesto tisoč
3 · 100 000 = 300 000 = tristo tisoč
milijon
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
4 · 100 000 = 400 000 = štiristo tisoč
5 · 100 000 = 500 000 = petsto tisoč
6 · 100 000 = 600 000= šeststo tisoč
7 · 100 000 = 700 000 = sedemsto tisoč
8 · 100 000 = 800 000= osemsto tisoč
9 · 100 000 = 900 000 = devetsto tisoč
10 · 100 000 = 1 000 000 = milijon
To so večkratniki števila 100 000.
5/7
Števila do 1 000 000
Preberimo naslednje šestmestno število.
ST DT T
2 5 6
S
D
E
0 0 0
= dvesto šestinpetdeset tisoč
100 000
100 000
200 000
50 000
6 000
Števila do 1 000 000
Sedaj bomo lahko prebrali katerokoli šestmestno število.
ST DT T
1 6
9
S
D
E
3 9 5
Najprej preberemo, koliko tisočic ima število.
Sto devetinšestdeset tisoč.
Nato preberemo, koliko je enic .
Tristo petindevetdeset.
V štirimestnih, petmestnih in šestmestnih številih najprej
preberemo, koliko je v številu tisočic, zatem pa, koliko je
enic.
6/7
7/7
Števila do 1 000 000
Spoznajmo novo desetiško enoto: milijon M.
Štejmo po 100 000.
M ST DT T S D E
Milijonica M je nova desetiška
enota, ki je 10 krat večja od
1
stotisočice ST.
1 0 0 0 0 0
234
1 0 0 0 0 0
0
9
78
56
1 M = 10 ST
Število 1 000 000 je sedemmestno število.
Števila do 1 000 000
Dodatek
LEGENDA
Ponavljanje gradiva
Novo gradivo
Vaje
Dodatne vsebine
Snov, ki jo učenci zapisujejo v zvezke
Oznaka za prehod na novu sliku
Krešo Stojić & Klavdija Štrancar

similar documents