Powstanie Warszawskie

Report
„BURZA „
-
-
-
Przewidywał on włączenie się oddziałów Armii Krajowej ( AK ) do walki
z wycofującymi się Niemcami i wyzwalanie obszarów, które do 17 września 1939 r.
znajdowały się w granicach II Rzeczypospolitej
Na zdobytych terenach planowano ujawnienie struktur cywilnych i wojskowych
Polskiego Państwa Podziemnego, podległych legalnym władzom polskim
w Londynie. Miały one przedstawić jednostkom sowieckim propozycję dalszej
współpracy. Zakładano, że taki scenariusz wymusi na ZSRR uznanie polskiej władzy
emigracyjnej, przedwojennej granicy wschodniej
Realizacja planu zaczęła się na Wołyniu na początku 1944 r.
Żołnierze AK wzięli udział w wyzwoleniu Lwowa, Wilna, Białostocczyzny
i Lubelszczyzny
Po zakończeniu walk oddziały AK rozbrajano, a oficerów deportowano w głąb ZSRR
Podjęto decyzję o samodzielnym oswobodzeniu stolicy
Stalin w 1944 wydał nakaz rozbrajania oddziałów AK
WYBUCH POWSTANIA
-
31 lipca na przedpolach warszawskiej dzielnicy Praga pojawiły się oddziały wojsk
radzieckich
1 sierpnia 1944 wybuch powstania
WALKI POWSTAŃCZE
-
-
W rękach powstańców przez pierwsze cztery dni znalazły się: większa część
Śródmieścia, Stare Miasto, Powiśle, Żoliborz, Wola i część Mokotowa
Żołnierze radzieccy
zaprzestali działań bojowych
i zatrzymali się
na przedmieściach stolicy.
Adolf Hitler rozkazał zniszczyć Warszawę i wymordować mieszkańców. Niemieckimi
wojskami dowodził Erich von dem Bach- Zalewski
2 października 1944 został podpisany akt kapitulacji. Straty : 18 tysięcy zabitych
i 25 tysięcy rannych. Polaków wzięto do niewoli.
Straty niemieckie to : 17 tysięcy zaginionych i zmarłych i 9 tysięcy rannych.
Ludność miasta wysiedlono, zaś jego budynki systematycznie wyburzano.
W styczniu 1945 Warszawa była zniszczona w ok 80%
SKUTKI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
-
-
Ludzie poczuli się jak w wolnym kraju.
Życie w stolicy było trudne – zaopatrzenie w wodę i żywność nie było
wystarczające.
Zaczęło się bombardowanie i systematyczne podpalanie budynków.
Esesmani z Rosyjskiej Wyzwoleńczej Armii Narodowej wsławili się szczególnie
mordami na ludności cywilnej , dokonali rzezi na mieszkańcach dzielnicy Ochota.
Największych mordów dopuścili się niemieccy żołnierze ze specjalnych batalionów
SS złożonych z kryminalistów, przeprowadzili rzeź mieszkańców Woli.
W powstaniu zginęło około 180 tysięcy cywilów.
Zmiana nastrojów wśród ludności, która skupiła się na walce o przetrwanie.
Warszawa była zniszczona i pozbawiona sił politycznych i woskowych
Stalin długo nie pozwalał samolotom alianckim wykorzystywać lądowisk
na zajętych przez siebie terenach.
OCENA POWSTANIA
-
-
Spory przeciwników i zwolenników powstania są nadal aktualne.
Zdaniem przeciwników powstania wcześniejsze działania NKWD dawały jasny
obraz, do czego mógł się posunąć Stalin i jaki był cel jego działań.
Pojawiają się głosy o celach politycznych
Jedynym rzeczywistym zwycięzcą był Stalin, który zniszczył główny ośrodek
polskiego życia politycznego i kulturalnego
Pamięć o tym zrywie przetrwała do dziś
ŻRÓDŁA
„ Poznać przeszłość. Wiek XX”

similar documents