Obdĺžnik

Report
Mgr. Miloš Jurč
Obdĺžnik je rovinný útvar
Je to pravouhlý rovnobežník
a
b
b
a
Každé dve
protiľahlé
strany sú
zhodné
Obvod obdĺžnika sa počíta:
O=a+a+b+b
a
b
b
Jednoduchý
vzorec:
O = 2.(a+b)
a
Obsah obdĺžnika sa počíta:
a
b
S=a.b
a
Príklad:
6
b4
4
6
S = 6 . 4 Spočítame štvorčeky
S = 24 cm2
Jednoduchý príklad:
Vypočítajte obvod a obsah obdĺžnika, ak
strana a = 14 cm, strana b = 6 cm.
O = 2.(a+b)
O = 2.(14+6)
O = 40 cm
S= a.b
S = 14 . 6
S = 84 cm2
Obvod obdĺžnika je 40 centimetrov.
Obsah obdĺžnika je 64 centimetrov štvorcových
1. príklad pre žiakov:
Vypočítajte obvod a obsah obdĺžnika, ak
strana je a = 8,5 cm, b = 5 cm.
O = 2.(a+b)
O=
O=
S= a . b
S=
S=
Nezabudnite napísať odpoveď.
(Pomocné výpočty robte do zošita)
2. príklad pre žiakov:
Vypočítajte obvod a obsah obdĺžnika, ak
strana je a = 9,4 cm, b = 6,3 cm.
O = 2.(a+b)
O=
O=
S= a . b
S=
S=
Nezabudnite napísať odpoveď.
(Pomocné výpočty robte do zošita)
Zložitejšie príklady:
1. Do miestnosti tvaru obdĺžnika treba uložiť
plávajúcu podlahu. Rozmery miestnosti sú:
a = 6,2 m, b = 4,9 m. Koľko m2 plávajúcej
podlahy treba kúpiť? Koľko eur zaplatíme,
ak 1m2 plávajúcej podlahy stojí 12,50 €?
2. Záhrada tvaru obdĺžnika má rozmery 32 m
a 15 m. Koľko drôtu treba kúpiť, aby sa
natiahol okolo záhrady trikrát?
1. Do miestnosti tvaru obdĺžnika treba uložiť
plávajúcu podlahu. Rozmery miestnosti sú:
a = 6,2 m, b = 4,9 m. Koľko m2 plávaj. podlahy
treba kúpiť? Koľko eur zaplatíme, ak 1m2
plávajúcej podlahy stojí 12,50 €?
IZBA – OBDĹŽNIK
a = 6,2 m
b = 4,9 m
S = ?
1m2 .......12,50 €
S=a.b
S = 6,2 . 4,9
S = 30,38 m2
x = 30,38 . 12,5
x = 379,75 €
x = asi 380 €
Treba kúpiť 30,38 m2 plávaj. podlahy.
Zaplatíme približne 380 eur.
2. Záhrada tvaru obdĺžnika má rozmery 32 m
a 15 m. Koľko drôtu treba kúpiť, aby sa
natiahol okolo záhrady trikrát?
ZÁHRADA-OBDĹŽNIK
a = 32 m
b = 15 m
O=?
O = 2 . (a+b)
O = 2 . (32+15)
O = 94 m
x=3.O
x = 3 . 94
x = 282 m
Na oplotenie záhrady treba
kúpiť 282 metrov drôtu.
Zaujímavý príklad:
c=1,5cm
c=1,5cm
c=1,5cm
c=1,5cm
c=1,5cm
c=1,5cm
a = 8 cm
Vypočítajte obsah
vyfarbenej časti
útvaru, ktorý je
na obrázku.
b = 2,5 cm
... a ešte domáca úloha:
1. Vypočítajte obvod a obsah obdĺžnika,
ak strana a = 9,7 cm, b = 5,4 cm.
2. Sála má rozmery 74 m a 18 m. Koľko
osôb sa do nej zmestí, ak sa počíta na
jedného človeka 50 dm2 ?
3. Koľko kusov dlaždíc tvaru obdĺžnika
s rozmermi 20 cm a 10 cm je potrebných
na vydláždenie chodby dlhej 45 metrov a
širokej 3,5 metra?
Ďakujem za pozornosť!

similar documents