Presentatie VIA Experience 11 februari 2015

Report
Informatieavond 11 februari 2015
denkt
en …
DE HOOGBEGAAFDE LEERLING
denkt
en …
denkt
en …
onthoudt
makkelijk
denkt
TOP DOWN:
(geheeldeel)
creatief
denkt
en …
denkt
en …
denkt
en …
denkt
en …
denkt
onderzoeksgericht
brede
interesse
denkt
en …
denkt
en …
denkt
en …
denkt
en …
denkt
buiten
kaders
denkt
en …
denkt
en …
denkt
en …
denkt
en …
intelligente
humor
denkt
autonoom
denkt
snel
denkt
door
denkt
en …
denkt
en …
denkt
en …
Eigenwijs
Uitgangspunten VIA Hageveld
•
•
•
•
TOP DOWN: uit de echte wereld, geen overbodige herhaling
AUTONOMIE: optimale differentiatie (b.v. tempo, aanpak)
ONDERZOEKEN EN ONTWERPEN
HB-THEMA’S: peers, motivatie en mindset, studievaardigheden
• MEERVOUDIGE INTELLIGENTIES VAN H. GARDNER
• OPTIMAAL LEERRENDEMENT
• KADERS, GRENZEN EN EISEN: gedrag, regels, wettelijke eisen
Het onderwijs in VIA Hageveld
PRESTATIES
Kennis:
- Prestaties
- Voortgangstoetsen
- Lessen/workshops
- Excursies
Vaardigheden:
- Prestaties
- Workshops
- Stage
- Reflectie met ontwikkellijnen
Portfolio
Prestatie alfa
Prestatie Bèta
Prestatie gamma
Prestatie delta
Weekritme onderbouw in dagdelen
Maandag
8.30 – 14.20
Dinsdag
8.30 – 14.20
Woensdag
8.30 – 16.10
Donderdag
8.30 – 14.20
1/2
Mentortijd
Prestatietijd
of Informatica
Studievaardig- Delta major
heden of
workshop:
filosofie
Tekenen/hv
of
Workshop
Muziek of
Engels
Drama.
Lichamelijke
opvoeding
3/4
Gamma (AK)
workshop
Workshops
alfa
Workshop
Nederlands
Prestatietijd
leerplein
Delta minor
Workshop
Frans
5/6
Prestatietijd
op leerplein
Workshop
wiskunde
Workshop
gamma
Voer van
Buiten:
Gastsprekers
e.d.
Prestatietijd
op leerplein
Vrijdag
8.30 – 14.20
Workshop
wiskunde
Workshop Engels
Mentortijd
Weekritme onderbouw in dagdelen
Maandag
8.30 – 14.20
Dinsdag
8.30 – 14.20
Woensdag
8.30 – 16.10
Donderdag
8.30 – 14.20
1/2
Mentortijd
Prestatietijd
of Informatica
Studievaardig- Delta major
heden of
workshop:
filosofie
Tekenen/hv
of
Workshop
Muziek of
Engels
Drama.
Lichamelijke
opvoeding
3/4
Gamma (AK)
workshop
Workshops
alfa
Workshop
Nederlands
Prestatietijd
leerplein
Delta minor
Workshop
Frans
5/6
Prestatietijd
op leerplein
Workshop
wiskunde
Workshop
gamma
Voer van
Buiten:
Gastsprekers
e.d.
Prestatietijd
op leerplein
Vrijdag
8.30 – 14.20
Workshop
wiskunde
Workshop Engels
Mentortijd
Weekritme onderbouw in dagdelen
Maandag
8.30 – 14.20
Dinsdag
8.30 – 14.20
Woensdag
8.30 – 16.10
Donderdag
8.30 – 14.20
1/2
Mentortijd
Prestatietijd
of Informatica
Studievaardig- Delta major
heden of
workshop:
filosofie
Tekenen/hv
of
Workshop
Muziek of
Engels
Drama.
Lichamelijke
opvoeding
3/4
Gamma (AK)
workshop
Workshops
alfa
Workshop
Nederlands
Prestatietijd
leerplein
Delta minor
Workshop
Frans
5/6
Prestatietijd
op leerplein
Workshop
wiskunde
Workshop
gamma
Voer van
Buiten:
Gastsprekers
e.d.
Prestatietijd
op leerplein
Vrijdag
8.30 – 14.20
Workshop
wiskunde
Workshop Engels
Mentortijd
Leerplein
Weekritme onderbouw in dagdelen
Maandag
8.30 – 14.20
Dinsdag
8.30 – 14.20
Woensdag
8.30 – 16.10
Donderdag
8.30 – 14.20
1/2
Mentortijd
Prestatietijd
of Informatica
Studievaardig- Delta major
heden of
workshop:
filosofie
Tekenen/hv
of
Workshop
Muziek of
Engels
Drama.
Lichamelijke
opvoeding
3/4
Gamma (AK)
workshop
Workshops
alfa
Workshop
Nederlands
Prestatietijd
leerplein
Delta minor
Workshop
Frans
5/6
Prestatietijd
op leerplein
Workshop
wiskunde
Workshop
gamma (GS)
Voer van
Buiten:
Gastsprekers
e.d.
Prestatietijd
op leerplein
Vrijdag
8.30 – 14.20
Workshop
wiskunde
Workshop Engels
Mentortijd
Weekritme onderbouw in dagdelen
Maandag
8.30 – 14.20
Dinsdag
8.30 – 14.20
Woensdag
8.30 – 16.10
Donderdag
8.30 – 14.20
1/2
Mentortijd
Prestatietijd
of Informatica
Studievaardig- Delta major
heden of
workshop:
filosofie
Tekenen/hv
of
Workshop
Muziek of
Engels
Drama.
Lichamelijke
opvoeding
3/4
Gamma (AK)
workshop
Workshops
alfa
Workshop
Nederlands
Prestatietijd
leerplein
Delta minor
Workshop
Frans
5/6
Prestatietijd
op leerplein
Workshop
wiskunde
Workshop
gamma
Voer van
Buiten:
Gastsprekers
e.d.
Prestatietijd
op leerplein
Vrijdag
8.30 – 14.20
Workshop
wiskunde
Workshop Engels
Mentortijd
Weekritme onderbouw in dagdelen
Maandag
8.30 – 14.20
Dinsdag
8.30 – 14.20
Woensdag
8.30 – 16.10
Donderdag
8.30 – 14.20
1/2
Mentortijd
Prestatietijd
of Informatica
Studievaardig- Delta major
heden of
workshop:
filosofie
Tekenen/hv
of
Workshop
Muziek of
Engels
Drama.
Lichamelijke
opvoeding
3/4
Gamma (AK)
workshop
Workshops
alfa
Workshop
Nederlands
Prestatietijd
leerplein
Delta minor
Workshop
Frans
5/6
Prestatietijd
op leerplein
Workshop
wiskunde
Workshop
gamma
Voer van
Buiten:
Gastsprekers
e.d.
Prestatietijd
op leerplein
Vrijdag
8.30 – 14.20
Workshop
wiskunde
Workshop Engels
Mentortijd
Voorbeeld ontwikkellijn
STARTER
Wacht af, wacht op instructie, aansturing, straf.
X X X X X
KUNNER
Kiest maar wat (workshops, prestaties).
Neemt het heft in eigen hand, neemt initiatief, stelt
vragen, laat zich helpen.
Kiest bewust voor prestaties en workshops.
Kiest de makkelijke weg.
Verlegt grenzen.
Denkt niet vooruit, maakt geen planning.
Denkt vooruit, maakt een concrete planning.
Laat de planning snel los, stelt uit.
Houdt zich zoveel mogelijk aan de planning, pakt aan.
Haalt deadlines niet of negeert ze.
Haalt deadlines.
Haakt af.
Zet door.
Gebruikt de prestatietijd om niet te werken.
Gebruikt de prestatietijd om flink door te werken.
Laat de inhoud van workshopsover zich heenkomen.
Weet waarom hij of zij in de workshop zit en doet actief
mee.
Zoekt hulp zodra hij of zij ergens zelf niet uit komt (bij
medeleerling, expertof mentor).
Ziet vrijheid en keuzemogelijkheden in VIA als een kans.
Zoekt geen hulp bij een vraag of probleem (bij
medeleerling, expert of mentor).
Ziet vrijheid en keuzemogelijkheden in VIA als een
bedreiging.
Wat vraagt VIA van leerlingen (en
ouders)?
• Bereidheid zich een groeimindset eigen te
maken.
• Zelfstandigheid en zelfsturend vermogen.
• Bereidheid daar waar nodig externe hulp in te
schakelen.
VIA, een leergemeenschap
Samen met de leerlingen en de ouders zoeken
we naar evenwicht tussen
• individuele behoeftes en gezamenlijke doelen
behalen
• eigen aanpak en vereiste kwaliteit
• wat je als docent gewend was en wat nu nodig
is
• respect voor de autonomie van de leerling en
een zekere mate van aansturing
Onze ervaringen met VIA
•
•
•
•
•
•
•
Er is al veel ontwikkeld; er moet nog veel meer
Leerlingen komen met plezier naar school
Een “peer”groep werkt
Veel variatie in het aanbod
Voer Van Buiten doet het goed
We komen ogen en handen tekort
M.n. ouders vinden het moeilijk om regulier los
te laten
• We zijn op de goede weg naar onderwijs op maat
VWO regulier
VIA
Eindexamen
--------------------
Eindexamen
--------------------
Klas 6
Klas 5
Klas 4
Onderbouw
-------------------Klas 3
------------------------- OB/
BB
Klas 2
Klas 1
Regulier: jaarlaag/klas
Nl En Fa Wi Bi Na Sk Ak Ge
VIA: individuele progressie
Inschrijven en evt. loten leerlingen
basisschool
7 februari: Open Dag (8.30 – 13.00)
11 februari: Hageveld Experience (19.30 – 21.00)
Dan:
Digitaal inschrijven
Intakegesprek
Eventueel loting (gewogen naar woonplaats)
Toelating in hoger leerjaar
• Beperkt aantal plekken, pas in april meer
bekend over hoeveel beschikbaar.
• Wachtlijst, interne overstappers gaan voor,
daarna extern op volgorde van aanmelding.
Extra (vrijwillige) ouderbijdrage
• Nodig om te kunnen werken met kleinere
groepen dan waarvoor we een Rijksbijdrage
ontvangen.
• Richtbedrag: 1.500,- euro.
M.I. Prestaties over VIA
1. Schrijf een compacte
folder voor ouders.
2. Bedenk een statistisch
onderzoek om
toegenomen geluk aan te
tonen.
3. Een beeldende poster voor
groep 8.
4. Een rap of lied over de
meerwaarde van topdown
leren.
5. Ontwerp een profiel van de
ideale VIA leerling.
6. Bedenk 10 veldwerkopdrachten voor gamma
die leerlingen enthousiast
en nieuwsgierig maken.
7. Beschrijf hoe jouw kind
zich zou voelen in VIA.
8. Maak een hoorspel over
het leren in VIA.

similar documents