Výnosy v dôchodkových fondoch

Report
VÝNOSY
v dôchodkových fondoch
Michal Nalevanko
Krátky exkurz do sveta bez penzií
Pár predpokladov
 vek: 35 rokov
 doba sporenia: 30 rokov
 výplata dôchodku: 25 rokov
 príspevok: 9 %
}
Jediná otázka:
Akú mieru zhodnotenia
(výnos) potrebujem
pre dosiahnutie tohto
cieľa?
Cieľ
Nasporiť toľko, aby som si z úspor
mohol pravidelne čerpať štvrtinu
predošlého čistého príjmu
Z fikcie do reality
Odpoveď na predchádzajúcu otázku:
3%
Vývoj úspor
Fáza výberu
Fáza sporenia
Kedy žiadať menej alebo viac?
 Ak chcem vyšší dôchodok
 Ak si nedokážem sporiť 9 %
 Ak si nedokážem sporiť
 Ak si budem sporiť dlhšie
 Ak si môžem usporiť viac
 Ak mi stačí nižšia náhrada
 Ak sporenie nie je pravidelné
 Ak predpokladám, že dôchodok
dostatočne dlhé obdobie
príjmu
budem poberať kratšie
Požadovaný výnos
Kde hľadať výnosy?
Akcie?
Výnos za posledných
10 rokov
Výnos za posledných
40 rokov
USA (S&P 500)
+ 2,7 %
+ 7,3 %
Nemecko (DAX)
+ 1,1 %
+ 6,3 %
Japonsko (Nikkei 225)
- 0,6 %
+ 3,9 %
Dlhopisy?
 Dlhová kríza vyvrátila dlhodobú paradigmu financií: štátne
dlhopisy nie sú bezrizikové aktíva
 Vytvorila dve kategórie dlžníkov – tých, ktorým požičajú už len
špekulatívne hedge fondy a tých, ktorým ostatní požičajú peniaze
za akúkoľvek cenu
Štáty ako dlžníci
 Portugalsko:
 Taliansko:
 Írsko:
 Grécko:
 Španielsko:
14,23 %
V rámci EÚ..
6,15 %
 Nemecko:
 Švajčiarsko:
 Dánsko:
7,64 %
34,19 %
1,96 %
0,79 %
1,92 %
5,47 %
..a mimo nej:
 USA
 Japonsko
 Kanada
2,06 %
1,01 %
2,11 %
Aké zlé sú dôchodkové
fondy?
Prehľad výkonnosti hlavných akciových
indexov...
 Eurostoxx
 USA
 Japonsko
 Stredná Európa
- 6,24 %
+ 23,6 %
- 20,2 %
+ 16,1 %
..a priemerná výkonnosť dôchodkových
fondov od ich vzniku
+ 11,9 %
Ďakujem za pozornosť!

similar documents