PowerPoint-presentation

Report
Syftet med Stockholmsenkäten
 Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt riskoch skyddsfaktorer
 Ge en uppfattning om hur olika beteenden förändras över tid
 Förse Stockholms stad, stadsdelsområden och skolor med
lokala data
 Underlag för forskning och utveckling samt för att fördela
resurser till förebyggande insatser
 Mobilisering av aktörer i det förebyggande arbetet t.ex. från
skola, fritid, socialtjänst, polis, frivilligsektor samt inte minst
föräldrar
Stockholmsenkäten
 Enkät till grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2
 2014 deltog 10 skolor – svarsfrekvens på 84 procent
 Enkäten innehåller ca 350 frågor/delfrågor
 Besvaras anonymt under lektionstid och lämnas i förslutet
kuvert till klassläraren
 Besvarades under våren 2014 efter sportlovet
 Markör Marknad och Kommunikation AB genomförde
datainsamlingen på uppdrag av Värmdö kommun
 Utöver Värmdö kommun genomförs undersökningen i Botkyrka,
Danderyd, Ekerö, Haninge, Järfälla, Nacka, Sigtuna, Sollentuna,
Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Upplands Bro,
Upplands Väsby och Vaxholm
Andelen Värmdöungdomar och ungdomar från övriga kommuner i årskurs 9 som röker dagligen
eller ibland
(källa: Stockholmsenkäten 2014)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Värmdö
Övriga kommuner
Pojkar
Flickor
Andelen Värmdöungomar i årskurs 9 som röker dagligen eller ibland
(källa: CAN, Jörgen Larsson, Stockholmsenkäten)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2000
2002
2004
2006
Pojkar
2008
Flickor
2010
2012
2014
Andel Värmdöungdomar och ungdomar från övriga kommuner i årskurs 2 på gymnasiet som
röker dagligen eller ibland
(Källa:Stockholmsenkäten 2014)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Pojkar
Flickor
Värmdö
Övriga kommuner
Andelen Värmdöungdomar årskurs 2 på gymnasiet som röker dagligen eller ibland
100
(källa: Stockholmsenkäten)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2006
2008
2010
Pojkar
2012
Flickor
2014
Andel Värmdöungdomar och övriga kommuner i årskurs 9 som inte dricker alkohol
(Källa:Stockholmsenkäten 2014)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Pojkar
Flickor
Värmdö
Övriga kommuner
Andelen Värmdöungdomar i årskurs 9 som inte dricker alkohol
(Källa:CAN, Jörgen Larsson, Stockholmsenkäten)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1992
1995
1997
2000
2002
Pojkar
2006
Flickor
2008
2010
2012
2014
Andelen Värmdöungdomar och ungdomar i övriga kommuns i årskurs 2 på gymnasiet som inte
dricker alkohol
(Källa: Stockholmsenkäten 2014)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Pojkar
Flickor
Värmdö
Övriga kommuner
Andelen Värmdöungdomar i årsurs 2 på gymnasiet som inte dricker alkohol
(Källa:Stockholmsenkäten)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2006
2008
2010
Pojkar
2012
Flickor
2014
Andel Värmdöungdomar och ungdomar i övriga länet,årskurs 9 som storkonsumerar minst en
gång i månaden
(Källa: Stockholmsenkäten 2014)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Pojkar
Flickor
Värmdö
Övriga kommuner
Andelen Värmdöungdomar i årskurs 9 som storkonsumerar alkohol minst en gång i månaden
(Källa: Stockholmsenkäten 2014)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1992
1995
1997
2000
2002
2004
Pojkar
2006
Flickor
2008
2010
2012
2014
Andelen Värmdöungdomar och ungdomar i övriga kommuner i årskurs 2 på gymnasiet som
storkonsumerat alkohol någon gång under de senaste fyra veckorna
(Källa:Stockholmsenkäten 2014)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Pojkar
Flickor
Värmdö
Övriga kommuner
Andelen Värmdöungdomar i årskurs 2 på gymnasiet som storkonsumerar alkohol minst en gång i
månaden
(Källa:Stockholmsenkäten)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2010
2012
Pojkar
2014
Flickor
Andel Värmdöungdomar och ungdomar från övriga kommuner i årskurs 9 som någon gång
använt narkotika
(Källa: Stockholmsenkäten 2014)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Pojkar
Flickor
Värmdö
Övriga kommuner
Andel Värmdöungdomar i årskurs 9 som någon gång använt narkotika
(Källa:CAN,Jörgen Larsson, Stockholmsenkäten)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1992
1995
1997
2000
2002
2004
Pojkar
2006
Flickor
2008
2010
2012
2014
Andel Värmdöungdommar och ungdomar i övriga kommuner i årskurs 2 på gymnasiet som
någon gång använt narkotika
(Källa:Stockholmsenkäten 2014)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Pojkar
Flickor
Värmdö
Övriga kommuner
Andelen Värmdöungdomar och ungdomar i övriga kommuner som använt narkotika någon gång
under de senaste fyra veckorna (Andelen flickor är så låg att det inte är möjligt att särredovisa efter kön)
(Källa: Stockholmsenkäten 2014)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Årskurs 9
Årskurs 2
Värmdö
Övriga kommuner
Andel Värmdöungdomar i årskurs 2 på gymnasiet som använt narkotika någong gång under de
senaste fyra veckorna(anddelen flickor är för låg så att det inte går att redovisa för 2014)
(Källa: Stockholmsenäten)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2008
2010
2012
Pojkar
Flickor
2014
Andel ungdomar i Värmdö och övriga kommuner som klottrat eller gjort olaglig graffiti
(Källa:2014)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Årskurs 9
Årskurs 2
Värmdö
Övriga kommuner
Andel Värmdöungdomar som klottrat eller gjort olaglig graffiti (Andel pojkar 2014 för låg för att redovisas)
(Källa: Stockholmsenkäten)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2010
2012
Årkurs 9 Pojke
Årkurs 9 Flicka
2014
Årskurs 2 Pojke
Årskurs 2 Flicka
Andel ungdomar i Värmdö och övriga kommuner sombegått allvarliga egendomsbrott (Andel för
gymnasister från Värmdö så låg att den inte kan redovisas)
(Källa: Stockholmsenkäten 2014)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Årskurs 9
Årskurs 2
Värmdö
Övriga kommuner
Andel Värmdöungdomar som begått allvarliga egendomsbrott (Andelen i gymnasiet 2014 för liten för att
redovisas) (Källa: Stockholmsenkäten)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2010
2012
Årkurs 9
2014
Årskurs 2
Andel ungdomar i Värmdö och övriga kommuner som använt hot eller våld
(Källa:2014)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Årskurs 9
Årskurs 2
Värmdö
Övriga kommuner
Andel ungdomar i Värmdö kommun som använt hot eller våld
(Källa: Stockholmsenkäten)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2010
2012
Årkurs 9 Pojke
Årkurs 9 Flicka
2014
Årskurs 2 Pojke
Årskurs 2 Flicka
Kontaktuppgifter
[email protected]
tfn 08-570 482 55

similar documents