Forældregruppen

Report
JEG GØR DET BEDSTE JEG KAN
Ved Neuropædagog
Maria Hansen
AT ARBEJDE UD FRA EN NEUROPÆDAGOGISK
FORSTÅELSE





Neuropædagogikken bygger
bro mellem to videnskaber:
Naturvidenskaben og
humanvidenskaben
Der findes ingen manual i
neuropædagogikken.
Der arbejdes ikke med
sandheder, men med
hypoteser.
Ethvert menneske er unikt og
udvikler sig livet igennem
afhængig af konteksten.
Ressourcejæger:
ressourcesyn – ikke fejlfinder.
NEUROPÆDAGOGIK OG RELATIONENS
BETYDNING FOR HJERNENS UDVIKLING



Neuropædagogik er en
forståelsesramme som
benyttes kreativt og intuitivt.
Neuropædagogikken tager sit
afsæt i at udvikling
nødvendigvis må foregå i
samvær og samspil med
andre.
Det er relationen og
kommunikationen med
andre mennesker, der er en
medvirkende faktorer i
udviklings- og
læringsprocesser.
NORMALT FUNGERENDE HJERNE NT / HJERNE MED AUTISME AT
MACLEANS: DEN TRE-ENIGE HJERNE
Grøn: Neocortex- den tænkende
Gul: mellemhjerne /føle hjernen
Rød: Hjernestammen/reptil hjernen
MACLEANS: DEN TRE-ENIGE HJERNE
Drivkraft:
Behov for at lære
og bidrage
Neocortex
Komplekse,
emotionelle og
tænkende systemer
Kultur
Kode:
ORDEN/UORDEN
Behov for at have
det godt
Mellemhjerne
Kode;
niveau
BEHAG/UBEHAG
Motorisk og følende
system, tolker
impulser fra
hjernestammen
Behov for at
overleve
Hjernestammen
Regulerer indre
balance og arousal.
Kropssansende og
energiregulerende
system
Kode;
LIV/DØD
HJERNESTAMME NIVEAU






Opmærksomhed: fastholder fokus og koncentration – afledes ikke, formatio
reticularis styrer opmærksomhedsfokus, orienteringsfleksibilitet og fordeling af
informationsprocesser
Arousalregulering: Vågenhedsniveau afstemmes, fastholdelse af spænding på
hjernen
Affektiv kontrol: forudsigelige adfærdsskift/initiativer, primitive emotionelle
reflektoriske reaktioner der sikrer overlevelse, amygdala reagerer, aggression,
kamp/flugt, voldsom vrede/glæde, frys og seksualitet. De 4 F’er
Reaktion på uventet berøring: Neurotransmitter exciterer adfærdsmønstre
Basal sanseintegration: kontrollerer bevægelseskvalitet - cerebellum regulerer og
koordinerer sikker- og usikker bevægelsesniveau, automatiserede bevægelser,
sikker balance – vestibulærfunktion
Vitale autonome systemer: Renlighed, sult / mæthed, blodtryk,
temperaturregulering, søvn, vejrtrækning, puls, neurotransmitterregulering –
fighting, fleeing, feeding og fucking
MELLEMHJERNE NIVEAU

Modtagelsen og fordeling af informationer: sindsstemninger, give/tage, modtage og
turtagning, koordineringen, orienteringen og samspil med omgivelserne – reguleret adfærd.

Filterfunktion i basalganglierne: automatisk tænkning og omsætning af disse til handling og
emotioner, udløsning af dopamin/belønningssystemet ved mad, sex, etc.

Regulering af basal sanseintegration: søvnrytme og tidsstruktur i forhold til lys og mørke basen for instinkter og drifter, kønshormoner


Regulering af basale affekter og sensoriske stimuli: raseri, frygt, glæde, gå ”død” adfærd,
balance mellem det sympatiske og parasympatiske nervesystem – kaostilstande, handlinger
på faresignaler, kamp-flugt-adfærd, organisering og generalisering af emotionel/somatisk
erfaring, ros, anerkendelse, irettesættelse, vejledning, perceptuelle og emotionelle koblinger.
Korttidshukommelsen, rummelige og tidsmæssige erfaringer: fortløbende hændelser, tider og
steder, kategorier, lagrer repræsentationer, diskrimination af erfarede stimuli, fastholdelse af
informationer, sammenhæng i egen livshistorie - implicitte og eksplicitte hukommelsesspor.
NEOCORTEX/ VENSTRE HEMISFÆRE





Impressive funktioner: lydmæssig udtale / fonemer, opfattelse og
genkendelse af ord og meningsindhold
Fastholde og lagre viden: verbale og sociale informationer herunder
normsætning
Finmotorikken: øje - håndkoordination, ansigtsmimik og
mundmotorik
Kreativiteten og teknologisk finesser: selektiv opmærksomhed,
detaljefokusering, finishfokus, monoperception
Differentiering og analyse af emotionel information: hæmning af
emotionel negativ adfærd, forstærkning af den positive information
NEOCORTEX/ HØJRE HEMISFÆRE





Sammensætning af sproglige helheder: aflæsning af kropsmimik,
ansigtsmimik, visuel information, sprogmelodien/prosodien, betoninger,
underfundigheder, lange udredninger.
Grovmotorikken: rejse sig, sætte sig, stå, gå, løbe, krydskoordinering og
gå på ujævn terræn.
Primære emotioner: regulering af intense emotionelle processer i et
helhedsperspektiv, fantasi og virkelighed
Sanseintegrative processer: aktiv samspil mellem mennesker, percipere
socialt aktivitetsbillede, overblik over sociale situationer, kobler flere
sansekanaler i informationssøgning, panorama perception, ser helheden.
Opmærksomhed: returnerer til fokus efter kortvarig afledning reversibel opmærksomhed, modtager kollektiv besked, holder
øjenkontakt.
AUTISME/ADHD
Hukommelse
Vurdering
Konsekvenser
Planlægning
Amygdala betyder mandel – fordi den ligner en mandel.
Amygdala fungerer som vores ”følelsesmæssige vagthund”, der scanner
omgivelserne for at vurdere, om der er noget, der er farligt… og hvis der er ”giver
den sig til at gø.” Den er livsvigtig, fordi den kan få os til at reagere hurtigt, ved at
blive bange, når der er noget, der er farligt… Men nogle gange gør den også, når der
ikke er fare på færde.
I nogle situationer er vores amygdala meget følsom…
… og i andre situationer er amygdala
meget doven …
Hippocampus betyder søhest… og den ligner da
også en søhest…
Hippocampus er ansvarlig for indlæring
og hukommelse og fungerer som
diplomaten, der er med til at berolige
amygdala, når ”den bliver bange”.
Hippocampus har kontakt til
pandelapperne. I stress-situationer –
overvejende ved langtidsstress – kan
hippocampus (midlertidigt) skrumpe, og
derved påvirkes indlæringsevnen og
hukommelsen.
DET AUTONOME KOMPASAktivitet
Sympatisk
Kamp,
Flugt
Hyperårvågenhed,
Ubehag/
Norandr
enalin
Afmagt,
Underkastelse
Kollaps,
Længerevarende freeze,
Depression
Forbigående
alarmrefleks
og hyperaktivitet
Afværgeimpuls
Tilbagetrækning
Afvæbnende smil
Energiløshed
Passivitet
Kortvarig stivnen eller følelsesløshed
Nysgerrighed
Vitalitet (livlighed)
Engagement
Henrykkelse
Spejling
Afslapning
Hvile
Lyst til at
putte sig
Passivitet
Parasympatisk
Overeksaltering,
Mani
Behag/
Dopamin
Behagelige rolige
trancetilstande,
Ekstrem
dagdrømmeri,
Narkolepsi
Dopamin:
Dopamin er et signalstof, der hænger sammen med nysgerrighed,
motivation, forventningens glæde, interesse og engagement. Er
involveret i belønningsadfærd (og afhængighed og
misbrugsadfærd).
Dopaminniveauet stiger ved alle glædesfyldte, følelsesmæssige
aktiviteter (f.eks. leg, tæt fællesskab, lytte til god musik, teater,
biograf, forskellige sportsaktiviteter, synge, spille musik,
seksualitet, at nyde lækker mad (specielt sødt og fedt), positivt og
omsorgsfuldt samvær m.m.)
Serotonin
Serotonin er et signalstof, der har betydning for personens
tænkning og adfærd og interessen i at være sociale sammen
med andre mennesker. Ved lavt niveau bliver tanker og
adfærd negativ og lysten til socialt samvær forsvinder.
Ved depression er serotoninniveauet lavt.
Serotonin hæmmer aggressiv adfærd og hæmmer
noradrenalins virkning (nøglen til stabil affektregulering)
Serotoninniveauet kan bl.a. øges ved omsorg, ved fysisk
aktivitet, mad og ved at få naturlig lys og luft.
Oxytosin: Et hormon, som skaber en varm, let og kærlig
følelse og støtter tilknytningen til andre mennesker. Virker
beroligende og antiaggressivt. Oxytosin udskilles ved berøring,
massage, beroligelse, trøst, rare ansigtsudtryk, visualisering,
meditation m.m.
Adrenalin og Norandrenalin er kroppens overlevelse.
Neurotransmitter stof, der gør mennesket i stand til at yde optimalt.
Er nødvendig i den rette mængde for at opnå læring. Adrenalin gør
kroppen klar til de 3 F’er.
SAMFUNDET OG DIAGNOSEN.
Hvem kan stille diagnosen?
Hvorfor kommer der flere og flere?
Er der plads til de unge i skolerne?
Kender du nogen med diagnosen – voksne eller
børn?
Hvordan kan du se det?
HVAD STRESSER
Uoverskuelighed
 Ikke at forstå
 Når det ikke giver mening
 Når man ikke kan løse opgaven
 Sansepåvirkninger
 Ikke at kunne mærke sig selv
 Dårlig søvn
 Osv.

SENSEROY OVERLOAD
TEGN – I KENDER JERES BØRN BEDST
Kropslige reaktioner som åndedræt
 Ændring af farve i ansigt / læber
 Særlige bevægelser – spænding i kroppen
 Særlige ord eller sætninger

Kom selv med flere forslag
NÅR BÆGERET FLYDER OVER
PLAN A-B-C-D OSV.
Udvikling af hensigtsmæssige handlestrategier
 At skabe mening
 Visuelle støtte systemer
 Social stories, tegneserie fortællinger, Katkassen
 At skærme mod belastning


similar documents