PowerPoint-presentasjon

Report
Skolelederforbundet 9.mars
Coaching og coachende væremåte
Walt Disney
Coaching
• Bevegelse og utvikling
• Prosessveiledning
• Forandringsprosess der den
enkelte person, gruppe eller
team selv tar ansvar for sin
egen utvikling
• Coachen hjelper til med å
utløse positive krefter i
individet eller teamet
Lederstiler i spennet mellom rådgivende og ikke
rådgivende kommunikasjon
Coaching
Likestilt forhold
Coach har prosesskunnskap, men liten
eller ingen fagkunnskap
Ingen løsning
Objektivitet
Diktator
Tar alle beslutninger,
bestemmer, liten eller
Ingen forankring
4
Arbeid mot fravær
Hva er din/vår drøm?
Visjon
Identitet
MENING
Verdier
Hvem er du/vi som ønsker å få
til dette – hva forteller det om
oss?
Hvorfor er dette viktig for
deg?
Indre ressurser og ferdigheter
Hvordan vil du/vigjøre det?
Ytre ressurser og ferdigheter
HANDLING
Hva vil du/vi gjøre?
Handlinger
Omgivelser
Hvor og når vil du /vi gjøre det?
Hvorfor ta tak i dette nå?
•
•
•
•
•
Vi er opptatt av både utdannelse og
dannelse for eleven våre
Vi er en skole som tar ansvar for å
utvikle gode holdninger hos elevene
våre: punktlighet og orden, plikter –
ikke bare rettigheter, ta ansvar for
fellesskapet
Vi vil gjøre vårt for at elever og
foresatte forstår konsekvenser av
fravær mht læring - og også
arbeidsgiveres holdning til høyt
elevfravær
Vi har forventninger til at våre elever
blir ”hel ved” – og oppmøte til rett tid
er en del av dette
Vi bryr oss om våre elever – ”lar
ingen seile sin egen sjø” - vi
praktiserer det ”kjærlige nei”!
Å skape oppslutning og entusiasme om mål
Teamcoaching er å lede gode beslutningsprosesser
• Forankring
• Medvirke og
medskape
• Ta i bruk teamets
eller gruppa
ressurser
• Sikre en god
beslutning
• Motivasjon
Kontrakt - kjøreregler
• Tenk på et møte du var med
på eller et team du har vært
i der du opplevde at
samarbeidet var godt,
løsningsfokusert, dere kom
fram til gode resultater og
du lærte noe av å være
med: Sett ord på hva det var
som gjorde at dere fikk til
dette. Hvilke regler eller
føringer levde møtet eller
teamet etter?
• Hva vil du ha med av dette i
ditt team i dag?
Å bygge bro
•
•
•
•
•
Når du skal fra ett tema til det
neste og ha med deg alle videre:
Vi ble enige om..
Hovedpunktene var…
Har du fremdeles noen spørsmål
Parkeringsplass
Kan vi nå gå videre…
Det handler om mennesker som kan og vil..
Skolens fokus
Elever
Faglærer
Kontaktlærer
Avdelingsleder
Administrasjonen
Rektor
Å utvikle et menneske fra der det er..
Den profesjonelles utvikling (Dreyfus og Dreyfus)
Ekspert
Kyndig utøver
Kompetent utøver
Avansert begynner
Nybegynner
Skolens bidrag til elevenes læring
Fått til
 Mest søkte skole i Oslo – 844
elever hadde Ullern på 1.2,
3.plass 2011
 Nasjonal demonstrasjonsskole
2006
 HR-Norges kompetanse- pris
2008
 4.beste vgs-skole i landet 2009
(VG)
 Universitetskole 2012
 Høy skåre på medarbeiderundersøkelser
Skolen ingen ville gå på
Cockpitledelse
Størrelse:
300 × 420
Type:
83KB GIF
Mr. Einstein: Hva mener du er det viktigste spørsmålet et menneske bør stille seg?
ULLERN VIDEREGÅENDE SKOLE
1901-2011
Fortellingen fra IBM
Likhet, likhet med forandring eller total endring?
•.
Å ære de gjenglemte japanerne
Størrelse:
798 × 521
Type:
118KB JPG
Endringens ulike spørsmål og tidsfaser
Strekk 4: Hvordan kan
du/dere vite at du har
nådd målet når målet er
nådd?
Fortid
Strekk 1: Hva ønsker
du/dere å oppnå?
Coach
posisjon
Strekk 3: Hvordan tenke
annerledes? Mulige
hindringer?
Fremtid
Strekk 2: Hva vil
du/dere gjøre for å nå
målet?
NÅ
Her og nå
Gremlindører
Størrelse:
362 × 395
Type:
36KB JPG
De fire gremlindørene
Dør 1:Frykten for å drømme!
Dør 2: Offeridentitet – troen på å kunne få det til!
Dør 3: Systemidentifikasjon – sterk identifikasjon med et gamle systemet – og eksisterende kultur og
verdier
Dør 4: Troen på meg selv og frykten for å lykkes og mislykkes
Leder og lærer i profesjonell dialog
Utforske samtalens og relasjonens muligheter
Hvem skal du samtale med?
Kunde
Besøker
Klager
Fra verktøykassa
Demonstrasjon av samtalekvadranten
Samtalekvadranten er et verktøy for å omdanne tanker til ord og deretter handling
SAMTALEKVADRANTEN
Strekk 4: Hvordan kan
du vite at du har nådd
målet når målet er
nådd?
Fortid
Strekk 1: Hva ønsker du
å oppnå?
Coach
posisjon
Strekk 3: Hvordan tenke
annerledes? Mulige
hindringer?
Fremtid
Strekk 2: Hva vil du
gjøre for å nå målet?
NÅ
Her og nå
Godt å snakke om det jeg er opptatt av – å få opp den andres agenda og holde den
Sette rammer for samtalen - kontrakten
Hva er den beste bruken av de neste 30 minuttene for deg? Hva ønsker du deg av denne samtalen?
Hva ville være det aller beste resultatet av at vi arbeider sammen?
Hvis du i morgen tenker tilbake på denne samtalen med glede og tenker at den var nyttig for deg –
hva må skje her i dag da?
.
Størrelse:
1024 × 683
Type:
301KB JPG
Den gode samtale
Kritiske fase – å ta av
Å være her og nå
På bølgelengdeferdigheter
Coachposisjon
•Bilde i full størrelse - Samme størrelsex større
Dette bildet kan være beskyttet av opphavsrett.
Størrelse:
858 × 450
Type:
23KB JPG
Kritisk fase: Å gå inn for landing
Det er ca 2-3 minutter igjen av samtalen vår: Hva har vært nyttig for deg?
Understreker likeverdet ved å fortelle hva som var nyttig for meg
God veiledning og coaching forutsetter at man mestrer lytting på ulike nivåer
Vi ønsker å
finne ut av hva
ordene betyr
for senderen
1. Indre lytting 2. Fokusert
3. Global lytting
lytting
Vi åpner opp for alle våre
sanseinntrykk, medregnet
intuisjon og følelser samt
stemninger, lukt og lyd fra
omgivelsene
Egne mentale modeller
styrer hva vi hører,
vektlegger og tror
senderen ønsker å si
Aktiv lytting krever at man lytter på nivå 2 og 3.
Kilde: Gjerde 2003
Åpne spørsmål bidrar til større grad av selvrefleksjon og dialog
Ekempler på åpne spørsmål
 Hva vil oppnå? Når skal du ha oppnådd dette?
 Hva vil være annerledes når du har nådd målet?
 Hva betyr det for deg å nå de målene du har satt deg?
 Hva vil du gjøre først?
 Hva kan hindre deg?
 Hva holder deg tilbake?
 Hva vil skje dersom du ikke får løst problemet?
 Hva vil være smarte steg å ta? Ser du enda flere muligheter?
 Hva trenger du av støtte fra andre for å oppnå dette?
 Hva ville en ekspert eller ressursperson ha gjort i samme situasjon?
 Hva vil du gjøre først?

similar documents