Krop i læring - Arbejdsmiljoweb.dk

Report
Introduktion til nyansatte – krop i læring
Vision: At udvikle et
målrettet, rummelig og
eksperimenterende
læringsmiljø
Metode: Anerkendende
kommunikation,
læringsstile, anerkende og
værdiskabende evaluering
og Cooperativ Learning
Kropsfænomenologisk tilgang
Maurice Merleau-Ponty (1908-1961, fransk filosof)
Er grundlæggeren af kropsfænomenologien
Menneskets oplevede kropslighed
går forud for erfaringen af kroppen
som en objektiv genstand
Oplevet kropslighed betyder, at mennesket
ikke kan adskilles fra sin krop, men snarere
at vi ”er vores krop”
I sanseoplevelsen er der sammenfald mellem
bevidsthed og verden, subjekt og objekt
Hvorfor inddrager vi bevidst kroppen i læringsrummet?
Kroppen er fundament for erkendelse
Kroppen er i et dialektisk forhold til verden
- kroppen er rettet mod verden
- kroppen bliver rettet af verden
Vi både ”er vores krop” (subjekt) og
”har en krop” (objekt)
Kroppens ”tavse viden” er en læringsmæssig
ressource
Bevidst inddragelse af kroppen forener
Kropsoplevelser
OG
• Oplevelsen af sansernes
påvirkning af kroppen
• Følelsesmæssigt
forankret
• Kompleks
• Subjektiv/individuel
• Ofte tavs viden
• Afhængig af
omgivelserne
Kropsbevidsthed
• Bevidsthed om sansernes
påvirkning af kroppen
• Fornuftsmæssigt
forankret
• Systematisk
• Objektive/generelle
• Italesat viden
• Uafhængig af
omgivelserne
Krop i læring
” Det kognitive og det
affektive får mere ligeværdig
fokus”
Jeg er ok og kan
faktisk godt lære noget
nyt og svært, og krop
og følelser er helt
legale at inddrage
sammen med teori og
tænkning
Læring og metoder
Fortæl mig om det og jeg glemmer
Vis mig det og jeg husker måske
Involver mig i det og jeg forstår
Involver min oplevelse af det og jeg husker
KROP I LÆRING BYGGER BRO
Hvad fremmer krop i læring
• Motivation (lyst- og vækstmotivation)
• Faglig kompetence (forståelse af begrebet krop)
• Personlige kompetencer
- læringskompetence (jeg kan godt, og jeg er ok)
- sociale kompetencer (fællesskab og tolerance)
• Bliver god til empati
• Glæde og tryghed
• Flere smil og mere tale
• Selvtillid (via det jeg gør)
• Selvværd (er god nok, som den jeg er)
Afgørende forudsætninger for læring 
Krop i læring og erhvervskompetence
i sundhedssektoren
Præstationspsykologi
- at fokuserer på resultatforbedring og målinger
- forebyggelse
HELHEDSORIENTERET
PLEJE
Det brede sundhedsbegreb
- sundhedsfemme og forebyggelse
Erfaringsdannelse og kommunikation
gennem kropsudfoldelse i samspil
med andre
- det interpersonelle
- sundhedsfremme
Udvikling af
kropslig kompetence
Begynder at identificerer sig med
kropslig aktivitet også selv om
der er krav til styrke,
udholdenhed, balance og
kondition
Fokuseret bevægelse og
udvikling af kropslige
kompetencer og begyndende afhængighed
Succesoplevelser og
udvikling af
personlige
kompetencer
Begyndende lyst
og megen
forsigtighed
Modstand, tvang,
skepsis og
usikkerhed
Kolbs læringscirkel
- refleksion over kropslig sansning,
så tavs viden sprogliggøres
Kan krop i læring anvendes i alle fag….
Aktivt Velvære
Engelsk
Dansk
Naturfag
Pædagogik med psykologi
Social- og samfundsfag
Sundhedsfag
Aktivitets- og praktisk fag
Medicinsk fag
Sundheds- sygepleje fag
Kultur- og aktivitetsfag
HVORDAN
Kan krop i læring anvendes i alle fag….
Aktivt Velvære
Engelsk
Dansk
Naturfag
Pædagogik med psykologi
Social- og samfundsfag
Sundhedsfag
Aktivitets- og praktisk fag
Medicinsk fag
Sundheds- sygepleje fag
Kultur- og aktivitetsfag
Kommunika
tion tovejs:
Tælle til 5
Tillid og
empati:
Træstamme
i cirkel
Kan krop i læring anvendes i alle fag….
Aktivt Velvære
Engelsk
Dansk
Naturfag
Pædagogik med psykologi
Social- og samfundsfag
Sundhedsfag
Aktivitets- og praktisk fag
Medicinsk fag
Sundheds- sygepleje fag
Kultur- og aktivitetsfag
Netværksko
rt
eksempler
for
patienten
Irma
Kan krop i læring anvendes i alle fag….
Aktivt Velvære
Engelsk
Dansk
Naturfag
Pædagogik med psykologi
Social- og samfundsfag
Sundhedsfag
Aktivitets- og praktisk fag
Kultur- og aktivitetsfag
Medicinsk fag
Sundheds- sygepleje fag
Begrebet
friktion

similar documents