Didaktik i praktik

Report
Fælles redskaber til læring
Erfaringer fra projektet Didaktik i praktik
Projektdeltagere
 Næstved Kommune
 Silkeborg Kommune
 Region Sjælland, Uddannelsesenheden
 Region Midtjylland, Psykiatri og Social
 SOSU Sjælland
 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg
 PASS som projektansvarlig
 Kubix som konsulenter
2
LUU-konference SOSU - 06.03.12
Pernille Bottrup www.kubix.dk
Formål med projektet
Overordnet mål: Forebygge frafald, øge antallet af elever der
gennemfører sosu-uddannelser; styrke samspil mellem
skole og praktik
Hvordan:
 Udvikle metoder til at styrke koordinering af samarbejde
mellem skole og praktik
 Styrke sammenhæng mellem og opmærksomhed på didaktiske metoder i hhv skole og praktik (fx gensidige besøg)
 Beskrive forventninger til elever og forberede dem forud for
skole- og praktikophold
3
LUU-konference SOSU - 06.03.12
Pernille Bottrup www.kubix.dk
Skole og praktik - forskellige læringsarenaer
Skole
Praktik
 Pensumstyret
 Arbejdsopgavestyret
 Fokus på faget
 Fokus på løsninger der
virker i praksis
 Fokus på individets
læring
 Primært teoribåret
 Fokus på arbejde og
læring; individ og
arbejdsfællesskab
 Primært erfaringsbåret
4
LUU-konference SOSU - 06.03.12
Pernille Bottrup www.kubix.dk
Sammenhængende læringsforløb
 Skole og praktik skal ikke være ens, men spille godt
sammen og have fælles sigtelinjer
 Fokus på tematiske kroge som bygger bro mellem de to
arenaer
 Redskaber og metoder som kan bruges på tværs;
didaktiske greb
5
LUU-konference SOSU - 06.03.12
Pernille Bottrup www.kubix.dk
Gode erfaringer med at skabe sammenhæng
•’Blande’
verdener
•Bruge ældre
elever
Skoleundervisning
•Koordinering,
dialog på tværs
Praktik
•Bruge elever
selv
•Koble identitet
og faglighed
6
LUU-konference SOSU - 06.03.12
Pernille Bottrup www.kubix.dk
Ønsker til at skabe bedre sammenhæng
Metodekoordinering;
’blande’ sig?
Skoleundervisning
Inf.udveks
-ling;
former?
Praktik
Styrke
refleksion
på tværs
Søge
koblingspunkter - i
mål mv
7
LUU-konference SOSU - 06.03.12
Pernille Bottrup www.kubix.dk
Udviklede metoder og redskaber
 Brug af fælles læringsredskab (casemateriale)
 Brug af fælles redskab til refleksion (pædagogisk
samarbejdsplan)
 Brug af fælles metode til at inddrage livserfaring og skabe
refleksion (nonstop-skrivning, brug af billeder)
 Brug af ’ældre’ elever til at skabe koblinger
 Skabe rammer for formidling af skoleprojekt i praktikken
 Få medvejleder fra praktikken ind i skoleprojekt
 Metode til fælles refleksion mellem elev og praktikvejleder
om praktikmål
8
LUU-konference SOSU - 06.03.12
Pernille Bottrup www.kubix.dk
Fælles læringsredskab
 Samme case bruges i tilpasset form i hhv skole og
praktik
 Den velkendte metode skal gøre det lettere for eleven
at inddrage teori i arbejdet i praktikken – gøre teorien
relevant og konkret; skabe genkendelighed og tryghed
9
LUU-konference SOSU - 06.03.12
Pernille Bottrup www.kubix.dk
Fælles redskab til refleksion
 Samme redskab, Den pædagogiske samarbejdsplan,
bruges til refleksion på skolen og i praktikken
 Nogle elever kan i praktikken være usikre på, hvad
refleksion er: ”Det har vi ikke prøvet før” – skyldes bl.a.
at refleksionsform er anderledes (individuel) end på
skolen (i fællesskab); redskab kan bygge bro
10 LUU-konference SOSU - 06.03.12
Pernille Bottrup www.kubix.dk
Fælles metode til anvendelse af livshistorie og refleksion
 Bruge billeder som afsæt for nonstop-skrivning, fx om
erfaringer fra praktikperiode eller værdier/holdninger til
borger/patient
 Andre skriftlige refleksionsformer giver ofte fokus på
fejl, det der blev glemt i en plejeopgave
 Billeder giver anledning til livsfortællinger – kobling til
eget liv; historier som kan lette refleksionen
11 LUU-konference SOSU - 06.03.12
Pernille Bottrup www.kubix.dk

similar documents