2. Broar(2)

Report
2. BROAR
SID. 99-102
BALKBRO
• En bräda över ett dike är den allra
äldsta och enklaste typen av
balkbro. Det kallas spång.
• Det som är typiskt för en balkbro är
att den inte har några extra delar
som hjälper till att hålla upp den.
• Man kan säga att bron är
fribärande, det vill säga att den
klarar av att bära belastningen
utan något extra stöd.
• En modern balkbro är byggd utav
balkar av stål eller armerad
betong. Vägen är av betong och
gjuts runt eller på balkarna.
VALVBRO
• Romarna kom på att bygga
valvbroar av sten.
• När man lägger eller murar
kilformade stenar i ett valv, drar
man nytta av kilformen.
• När bron belastas kommer stenarna
bara att pressas ännu hårdare mot
varandra.
• Tyngden från bron pressar valvets
nedre del ut åt sidorna, så där
måste man bygga tjockt och starkt.
• Valvbroar är så stadiga att man än
i dag använder en del gamla
romerska broar.
BÅGBRO
• På 1800-talet började man ersätta
stenvalven med bågar av stål eller
betong.
• En sådan båge fungerar på
samma sätt som valvet – tyngden
kommer att verka längst ut i
ändarna på bågen.
• Bågen kan sitta under bron som på
en valvbro.
• Den kan också vara ovanför så att
brobanan delvis hänger i ett
fackverk av balkar som går ner från
bågen.
HÄNGBRO
• Bågbron och valvbron använder
ett sätt för att ”flytta tyngden” från
brobanan till brofästen eller pelare.
• I hängbron använder man ett
annat sätt.
• Brobanan hängs upp på två grova
bärlinor av stål. Linorna vilar sedan
på höga torn, pyloner, som tar upp
tyngden.
• Mellan bärlinor och brobanan går
det ganska tätt med lodräta linor,
som håller uppe brobanan
.
FACKVERKSBRO
• I alla typer av broar kan man
utnyttja fackverksbygge.
• När man talar om fackverksbro är
det vanligen en variant av
balkbron man menar.
• Fackverksbron byggs som en
balkbro, men varje balk är ersatt
med ett luftigt fackverk av
småbalkar, som ger en lätt och
stark konstruktion.
• Till att börja med byggdes
fackverksbroarna av trä, men så
småningom gick man över till järn.
FACKVERK
Fackverk gör
stålkonstruktionen lätt och
stadig.
Genom att kombinera flera
balkar kan man bygga en
struktur som gör att stålet
inte böjs.
Triangelformen gör att det
alltid är någon balk som
utsätts för drag (istället för
tryck) och håller ihop
konstruktionen.
JÄMFÖR TRYCK- OCH
DRAGKRAFTERNA
RÖRLIGA BROAR
• När man bygger en bro över vattendrag, vill man oftast att båtar ändå ska
kunna ta sig fram.
• Ett sätt är att bygga en riktigt hög bro.
• Man kan också göra en bro som kan öppnas på något sätt, en rörlig bro.
• Alla rörliga broar är balkbroar.
• Den vanligaste typen är klaffbron,
där en del av bron kan fällas upp,
precis som vindbryggan utanför
en gammal borg.
• Andra exempel på rörliga broar
är svängbroar och lyftbroar.
TVÅ TYPER AV ÖPPNINGSBARA BROAR
Klaffbro
Lyftbro
Hur ska ni få er bro öppningsbar?
BROÖPPNINGAR
Kurt Olsson del. 1
https://www.youtube.com/watch?v=flm7JmYiizs
Kurt Olsson del. 2
https://www.youtube.com/watch?v=S7Nlm1S_mOg
TVÅ FILMER OM BROAR
Det är mycket att tänka på när man bygger en bro. Vad bron ska anvandas till,
brons längd, vad far den kosta, miljöaspekter, estetik, belastningar av olika slag
t.ex. vind, vatten, jordbävning eller kollisioner. Materialets egenskaper har
också stor betydelse.
Tjörnbron 1980
https://www.youtube.com/watch?v=r-KhH2qKw64
Nar man konstruerar broar så är det viktigt att känna till ett fenomen som kallas
”egensvängning”. Om en grupp soldater marscherar i takt over en bro sa kan
bron komma i svängning. Den svänger mer och mer tills den rasar. Samma sak
galler om en felkonstruerad bro utsatts for en viss vindstyrka. Innan man kände till
detta havererade många broar på detta sätt.
Tacoma Narrows i Oregon1940
https://www.youtube.com/watch?v=j-zczJXSxnw
STYRNING MED OLJA ELLER LUFT
OBS! DETTA STÅR INTE I BOKEN
Hydraulik
• Betyder vatten- eller vätske-.
• Hydraulik är ett sätt att överföra
mekanisk energi med hjälp av
en vätska, oftast olja,
tillsammans med cylindrar,
kolvar, rör och slangar.
• Man använder det på t.ex.
traktorer och liknande maskiner
Pneumatik
• Betyder som drivs med luft eller
lufttrycks.
• Pneumatik använder tryckluft
istället för olja. En luftpump
pumpar in luft i en tank tills
trycket i tanken når en viss nivå.
Med hjälp av övertrycket i
tanken kan man då uträtta olika
slags arbete.
• Man använder det t.ex. i
verktyg eller när bussen
öppnar sina dörrar.
EXEMPEL PÅ HYDRAULIK
På den här grävskopan är
tre hydrauliska mekanismer
utritade. De är ritade i grön
färg. De reglerar den stora
armen, den lilla armen och
skopan.
Oljan till cylindrarna
regleras med pumpar, som
styrs på elektrisk väg från
förarplatsen.
EXEMPEL PÅ PNEUMATIK
Spikpistol som
drivs med hjälp
av lufttryck.
DIN BRO
• Ni ska använda er av
pneumatik när ni bygger er
bro.
• Ni får fyra ”sprutor” och en
bit slang per bro.
• Med hjälp av dessa ska ni få
bron att bli öppningsbar.
• Hur ska ni göra?
Lufttryck

similar documents