Herskindskolen

Report
Pernille Bruun og Rikke Thisgaard
Herskindskolen
Læring i Bevægelse
Motivation
 Bevægelse ude/inde
 Motorik
”Yes! Løbe-diktat!”
Læring i
Bevægelse
Bevægelse ude/inde
• Bevægelse som
understøtter fagligheden
•En integreret måde at
opbygge undervisning på
Årsplan for matematik i 1. kl. i skoleåret 2012/13 – Pernille Bruun
Uge
33,34,35
Emne
Beskrivelse
- Færdighed
Aktiviteter
- Inde
Antalsbestemmelse, -Kan skrive cifrene 0-9 Bogen Matematrix 1A
talsymboler og
med korrekt
s.1 – 8
rækkefølge
skriveretning
Værksteder:
- Kan danne bro mellem 
Talskrivning
talnavn og talsymbol

Gæt og tæl
(1-20).
- Udvikler forståelse af
rækkefølgen – tallenes
indbyrdes ordning på
tallinjen
- Lige og ulige tal
Aktiviteter
- Ude
Trinmål jf. faghæfte 12Matematik – trinmål efter 3.
klassetrin
- kende de naturlige tals
Gå tallene 0-9 i
sand/forme med reb → opbygning og ordning, herunder
titalssystemet
rigtig skriveretning.
- bruge tælleremser og arbejde
med talfølger og figurrækker
Tal på ryggen
deltage i udvikling af metoder til
Gå/hoppe talrækker i
addition og subtraktion
taltavlen → 10på baggrund af egen forståelse
tabellen.
- bestemme antal ved hjælp af
addition, subtraktion samt enkel
Skriv tallene op til 20 - multiplikation og division inden
hop lige og ulige tal.
for de naturlige tal
- løse konkrete problemer ved
Lige/ulige terninger
hjælp af hovedregning,
fangeleg.
lommeregner, it og enkle
skriftlige beregninger
Hinkeleg
- tale om dagligdags ting og
billeder i et uformelt geometrisk
Kastespil en bold og et
sprog med udgangspunkt i
tal – bolden har værdi former, størrelser og
(+3, +2 osv.)
beliggenhed
- arbejde individuelt og sammen
med andre om løsning af
praktiske problemstillinger og
matematiske opgaver
Hop stavning på tastatur.
Læring i
Bevægelse
Motorik
• Power pauser
•Bevægelseslektier
•Læringsmiljø
http://video.skanderborg.dk/?
poditemid=11874&tagsid=
Læring i
Bevægelse
Vi arbejder nu systematisk
med læring i bevægelse på Herskindskolen:
•Undervisningen rammer bredere – flere er med!
• Det giver glade og motiverede børn – og glade børn lærer bedst!
• For at styrke elevernes grundmotorik og dermed også deres
læringsforudsætninger.
Pernille Bruun og Rikke Thisgaard
Herskindskolen

similar documents