Lipiany - Home.pl

Report
„Moje miejsce na ziemi
- Lipiany”
Miejsca do zwiedzenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ratusz
Kościół
Szkoła
Cmentarz
Brama Myśliborska
Jezioro Wądół
Jezioro Kościelne
Podziemny tunel
Krajobrazy miasta
Ratusz
1.
2.
3.
4.
5.
Ratusz zbudowany stylem klasycystyczny w XVIII wieku
Znajduje się na ulicy „Placu Wolności’’
Burmistrzem Lipian jest Krzysztof Boguszewski
Ludność: 6300 osób
W 1334r. Lipiany dostały prawa miejskie
Fontanna
Fontanna znajdująca się przed gminą
zbudowana jest z trzech betonowych koników
polnych.
Historia Lipian
Lipiany niejednokrotnie były burzone przez maszerujące wojska niemieckie, austriackie,
szwedzkie, czeskie, rosyjskie i francuskie. Wiele pożarów i epidemii od XVI do XIX wieku dokonały
spustoszenia miasta. Głównymi zajęciami mieszkańców była uprawa roli, hodowla bydła, rybołówstwo. W czasie II wojny Lipiany i okolice
poniosły minimalne straty w zabudowie. Zachowały pierwotny układ przestrzenny, fragmenty murów, kościół, ratusz oraz prawie wszystkie
budynki z XIX i początku XX wieku.
Kościół
Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi
Panny. Zbudowany w XII wieku. Wiele pożarów i
zniszczeń oraz kolejne odbudowy niemal
całkowicie zatarły pierwotną formę świątyni.
Szkoła
Publiczna Szkoła w Lipianach powstała jako jedna z
pierwszych w powiecie Pyrzyckim. Budynki
pozostałe po Niemcach, w których zamierzono
zorganizować szkołę w Lipianach zostały
wybudowane w latach 1903 - 1904. Do 1939 roku
mieściły się w nich koszary wojskowe, w latach 1935 –
1945 były przeznaczone na szpital wojskowy. W lipcu
1945 roku pierwszy starosta Ziemi Pyrzyckiej Aleksander
Debolski poprosił przybyłego zza Buga Konrada
Gutowskiego, by w Lipianach zorganizował szkołę.
Patron szkoły
Patronem szkoły w Lipianach jest Kornel
Makuszyński. Był polskim prozaikiem, poetą,
felietonistą, krytykiem teatralnym i publicystą,
członkiem Polskiej Akademii Literatury.
Cmentarz
Na zdjęciu widzimy najstarszy
grób na cmentarzu: Luise Lemke
26.04.1871r. – 28.02.1938r.
Po prawej stronie jest ołtarz cmentarny
znajdujący się na środku cmentarza.
Brama Myśliborska
Brama znajduje się na głównej ulicy miasta
prowadzącą do Myśliborza. Była jedną z bram
których się wjeżdżało do miasta.
Brama Pyrzycka
Druga brama naszego miasta również znajduje
się na głównej ulicy ale od drugiej strony miasta.
Jadąc w tym kierunku można dojechać do
Pyrzyc.
Jezioro Wądół
Znajduje się w północnej części miasta. Na
wodzie została postawiona fontanna po to aby
turyści zwrócili uwagę na otaczający ją przepiękny
krajobraz.
Jezioro Kościelne
Znajduje się w południowej części miasta. Ludzie
w mieście mówią na to jezioro Kościelne a na
mapach pokazuje że to jezioro Lipiańskie.
Podziemny tunel
Stare podziemne tunele obecne są zamknięte
ponieważ większość zawaliła się i została podtopiona.
Tunele biegną od kaplicy na cmentarzu do ratusza oraz ze
szkoły i kościoła do ratusza.
Krajobrazy miasta
Droga za cmentarzem koło jeziora kościelnego.
Idąc tą drogą można zauważyć stary zawalony
tunel lekko podtopiony.
Park
Park na cmentarzu. Droga biegnąca przez środek
prowadzi od ulicy Myśliborskiej do grobów.
Wierzba
Wierzba znajdująca się na terenie plebani.
Kontrastuje z resztą drzew znajdujących się na
tle niej.
Łąka
Łąka znajduje się na półwyspie storczyków za
domem kultury i nauki. Biegają tam sarny i
inne polne zwierzęta.
Widok Lipian
Widok Lipian od strony półwyspu storczyków.
Widzimy piękny krajobraz jaki otacza nasze
wspaniałe miasto.
Zachęcam do zwiedzenia tego miasta ze względu
na uroki naszych jezior i krajobrazu, który otacza
nasze miasto.
Zdjęcia zostały ręcznie zrobione przez autora tej
prezentacji.

similar documents