Breuklijnen

Report
BREUKLIJNEN
OVERZICHT BELGIË
BREUKLIJNEN
• Levensbeschouwelijke breuklijn
Vertrekken vanuit filosofie of religie (levensbeschouwing)
CD&V en CDH
socialistische partijen,
liberale partijen,
groene partijen
• Sociaal-economische breuklijn
Werkgevers <-> werkgevers. Klassiek ‘links’ en ‘rechts’
SP.A, PVDA, PS,
Groen, Ecolo
Open VLD, MR, NVA,
Vlaams Belang, LDD, (FDF)
BREUKLIJNEN
• Communautaire breuklijn
Tussen gemeenschappen in België
SP.A, CD&V, PS,
CDH, Open VLD,
MR
NVA, Vlaams Belang, LDD
• Ecologische breuklijn
Spanning tussen ecologie en economie
Groen, Ecolo
Open VLD, MR,
Vlaams Belang, NVA
BREUKLIJNEN
• Vreemdelingen breuklijn
Voor- en tegenstanders van multiculturele samenleving.
PVDA, SP.A, PS,
GROEN, ECOLO
Vlaams Belang, NVA
• Links – Rechts
Links wordt vaak gekoppeld aan ‘progressief’ en rechts aan ‘conservatief’.
onvolledige en onduidelijk.
Rechtse partijen zijn o.a. ook vaker voor een deregulering van de
economie, een strenger asielbeleid, strengere straffen voor criminelen…
terwijl linkse partijen kiezen voor een socialer economisch beleid,
regularisatie voor asielzoekers, meer hulpverlening in plaats van straffen…
BREUKLIJNEN
• Spanningsboog links-rechts

similar documents