inleidende presentatie av 16 juni

Report
[email protected]
ALGEMENE VERGADERING
16 JUNI 2014
[email protected]
Algemene Vergadering
November 2013
Antwoorden op enkele vragen
Aanspreekpunt
Schriftelijk of persoonlijk
OC De Forum, Speiestraat 16 in Wervik
Aanspreekpunt
Schriftelijk of persoonlijk
• Persoonlijk bij de bestuursleden
Nieuw: per e-mail
[email protected]
Cultuurkalender “online”
• Activiteiten vanuit thuis op de kalender
plaatsen
Samenwerken tussen verenigingen
• Opmaken van infolijst
Infrastructuur
Infrastructuur
• De cultuurraad heeft een meldings- &
opvolgingsfunctie
Gebruik infopanelen
[email protected]
Wat deed de cultuurraad tot nu toe?
Cultuurraad is een adviesraad
Advies is niet bindend
Advies wordt door het CBS gevraagd
Er wordt relatief weinig om advies gevraagd
Dus: de cultuurraad geeft, indien nodig, ook
ongevraagd advies.
Gevraagd advies
• Verhoging retributie
Vraag te laat om AV bijeen te roepen
CR geen vragende partij
Indien toch verhoging, meer investeren in
cultuur
Dankzij schepen lager dan gevraagd in CBS
Leden CR extra korting
Toch nog onbetaalbaar?
• Wij willen helpen door te bemiddelen. Laat
iets weten eventueel via
[email protected]
Ongevraagd advies
Masterplan Wervikstraat Geluwe
Schooltje Ter Hand
Bezorgdheid rond omgevingswerken
vernieuwing Leiebrug
Vertraging opening Tabaksmuseum
En verder…
• Maandelijkse vergadering, 11 keer per jaar
• Voorbereiden 2 AV/jaar
• Vertegenwoordigd in andere raden
Advies voor projectsubsidie
• 2 personen uit de CR zijn vertegenwoordigd
• CBS heeft uiteindelijke beslissing
Inventaris stads- & OCMWlokalen
Helpen zoeken naar geschikte ruimtes
voor verenigingen in lokaalnood
Nodige aandacht aan de te bouwen
infrastructuur
Uw hulp en steun
• Nood aan informatie om te kunnen reageren
• Ook voor positieve berichten
• Denk eraan:
[email protected]

similar documents