Fysisk mishandling

Report
Kognitiv adfærdsterapi for forældre
der har mishandlet deres børn fysisk
Mogens Nygaard Christoffersen
SFI, THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH, Copenhagen, Denmark
Jacqueline Corcoran
School of Social Work, Virginia Commonwealth University, Alexandria, USA
Diane DePanfilis
R. Anna Hayward
School of Social Work, University of Maryland, Baltimore, USA
De centrale spørgsmål:

Hvad er mest skadeligt for børns
sundhed og udvikling?

Hvilke foranstaltninger er
formålstjenlige, når man ønsker at
ændre forholdene?
Børnemishandling

Psykologisk
mishandling dvs. et
gentaget mønster, hvor
barnet får at vide, at det
er værdiløst, ikke
elsket, og uønsket.

Seksuel mishandling
dvs. en handling, der er
en seksuelt motiveret,
og involverer børn eller
seksuel udnyttelse af
børn.

Fysisk mishandling dvs.
en handling, der
resulterer i en alvorlig
fysisk skade eller risiko
for en sådan fysisk
skade.

Vanrøgt dvs.
manglende opfyldelse
af barnets basale behov
mht. sundhed, mad,
hygiejne, tøj, bolig,
sikkerhed og opsyn.
Promille af en fødselsårgang
Børnemishandling
Hospitals- Kommuners
register børnesager
De unge
selv
Fysisk
1,2
10,7
56
Psykologisk
0,1
32,0
227
Seksuelt
0,3
4,5
12
Vanrøgt
0,2
33,8
149
En el. flere
4,7
45,4
321
Fysisk mishandling belyst ved interview med
25-årige om deres barndom.
Beskrivelse af fysisk mishandling
procent
1.
Er du, i din barndom, blevet slået med forskellige genstande (f.eks. bøjle, pisk eller spanskrør)
2,7
2.
Er du, i din barndom, blevet truet med våben, f.eks. kniv, pistol af dine forældre/stedforældre?
0,4
3.
Er der, i din barndom, blevet kastet en genstand imod dig af dine forældre/stedforældre?
2,7
4.
Har dine forældre/stedforældre taget kvælertag på dig i din barndom?
0,5
5.
Har du, i din barndom, fået brændemærker eller bidmærker af dine forældre/stedforældre?
0,2
6.
Har du, i din barndom, kunnet konstatere gentagne mærker efter slag fra dine
1,7
7.
Har en læge, i din barndom, konstateret skader på dig, f.eks. brækkede knogler, stiksår,
forældre/stedforældre?
0,3
8.
Er du, i din barndom, blevet slået, sparket eller udsat for anden vold, der har resulteret i blå
dine forældre/stedforældre?
1,6
I alt En eller flere af ovenstående
5,6
Vanrøgt belyst ved interview med 25årige om deres barndom
Beskrivelse af vanrøgt
Procent
1.
Forventede dine forældre/stedforældre, at du selv stod for tøjvasken?
2,9
2.
Da du var yngre end 12 år, gik du da i skole i beskidt tøj, f.eks. fordi der ikke var rent tøj?
1,5
3.
Da du var yngre end 12 år, måtte du da selv sørge for at komme regelmæssig til tandlæge?
1,6
4.
Da du var yngre end 12 år, måtte du da indimellem sulte, f.eks. fordi der ingen var til at tilberede maden,
1,2
5.
Da du var yngre end 12 år, måtte du da selv passe dine yngre søskende, når dine forældre/stedforældre
8,0
6.
Da du var yngre end 12 år, måtte du da passe dig selv, når du var syg?
5,9
7.
Da du var yngre end 12 år, har du da selv måttet tilkalde læge ved sygdom?
0,6
I alt
En eller flere af ovenstående
14,9
Psykologisk mishandling belyst ved interview
med 25-årige om deres barndom
Beskrivelse af psykologisk mishandling
Procent
1.
Har dine forældre/stedforælder ydmyget dig ved nedværdigende tiltale
13,2
2.
Har dine forældre/stedforælder ydmyget og nedværdiget dig offentligt?
5,4
3.
Er du blevet truet med at blive smidt ud hjemmefra af dine
4.
Er du blevet truet med voldelig afstraffelse (f.eks. tæv, pisk) af dine
3,0
5.
Har dine forældre/stedforældre gennem deres adfærd vist, at du var
4,9
6.
Har dine forældre/stedforældre konstant kritiseret dig og udsat dig for
2,9
I alt En eller flere af ovenstående
13,6
22,7
Post traumatisk stressreaktion hos 25-årige udsat for
børnemishandling i barndommen. Ujusteret odds ratio.
Posttraumatisk stressreaktion
(PTSD)
Har du været ude for nogle ubehagelige oplevelser,
der var så frygtelig og forfærdelig, at du inden den
sidste måned…




Haft mareridt om eller tænkt på det, når du
ikke ønskede det?
Ungået situationer, der mindede dig om det?
Har været konstant på vagt, agtpågivende
og let opskræmt?
Følt dig følelsesløs, distanceret fra andre og
adskilt fra dine omgivelser?
Selvmordsovervejelser/selvmordsforsøg hos 25-årige udsat
for børnemishandling i barndommen. Ujusteret odds ratio.
Børnemishandling
Blivende
ødelæggelser af …
 Selvværd
 Social funktionsevne
 Følelsesmæssigt
 Indlæringsmæssigt
 Tidlig indsats
Koncentrations- og
adfærdsproblemer (Tabel 2).
Odds ratio
6
5
4
3,7
3
2
2,9
2,4
1
0
vanrøgt
psykologisk mish.
fysisk mish.
Barnet er depressivt, ulykkelig
og socialt isoleret. (Tabel 3).
Odds ratio
4
3
2,7
2,4
2
1,8
1
0
vanrøgt
psykologisk mish.
fysisk mishandlin
Barnets bedre reaktion (mht.
depressive reaktioner) ved ophør af
mishandling.
Odds ratio
40
30
20
16,9
13,4
10
6
01
vanrøgt
psykologisk mish.
fysisk mishandlin
Børn udsat for fysisk
mishandling










individuel terapi for familiemedlemmer
systemisk terapi
netværksorienteret terapi
familiebehandling
familieværksted
kognitiv adfærdsterapi
psykiatrisk behandling af forældre
praktisk, pæd., støtte i hjemmet
konsulentbistand
erhvervsarbejde/uddannelse
Formålet er…

The aim of this review
is to evaluate the
effectiveness of
cognitive behavioural
therapy (CBT) with
parents who have
physically abused
their children on
preventing the
recurrence of physical
maltreatment.
Fysisk mishandling

The presence of a nonaccidental injury resulting
from acts of commission by
an adult or defined as acts of
commission that involve
either demonstrable harm or
endangerment to the child.

These acts are characterized
by overt physical violence or
excessive punishment
(including poisoning and
exposing to extreme heat or
cold) (Kelly 1983; Wolfe
1988; Malinosky 1993).
Cognitive behavioral therapy

Interventionen er beskrevet af forskeren som
CBT eller man kan ud fra manualer,
beskrivelser af undersøgelsen og andet
materiale beskrive indsatsen som CBT.

Indsatsen kan være rettet mod et enkelt
individ, parret eller være gruppe baseret.
Typer af undersøgelser:
Randomiserede kontrollerede studier
 Quasi-radomiserede allokeringer
 Quasi-ekspirimentelle undersøgelser
med kontrolgrupper:

– Rutine behandling
– Andre interventioner (fx Familie terapi)
– Ingen intervention
Review processen
proces
antal
Trin 1:
Antal referencer (Nordisk Campbell)
7.628
Trin 2:
Screening af titel og abstrakt
Trin 3:
Screening af fuld tekst
Trin 4:
Screening af alle aspekter
Analyse
510
46
2
Eksklusion af undersøgelser…

Plejefamilie- eller
adoptionsundersøgelse

Undersøgelser hvor
voldsudøveren
adskilles fra barnet

Som minimum skal
undersøgelsen
indeholde en
vurdering af om der
sker en gentagelse
af den fysiske
mishandling (recidiv)
Elektroniske søgninger




















Academic Search Premier
Acompline
C2-SPECTR
ClinicalTrials.gov
Cochrane Controlled Trials Register
Community of Science
Criminal justice periodical index
Cumulative Index too Nursinf and Allied
health (CINAHL)
Current Contents, 1993-2004
Bibsys
Danbib
Dissertation Abstracts online
Education Full Text
Education on-line (Leeds University
database)
ERIC
Evidence Based Medicine Reviews
GPO Monthly (Government Printing Office
Monthly)
Government publication reference file
Head Start Bureau research database, USA
IBSS


















Inside Web
Web of Knowledge
PubMed
Libris
MEDLINE / PubMed
National Clearinghouse on Child Abuse and
Neglect
NCJRS (National Criminal Justice Reference
Service)
Political Science Abstracts
PAIS International (Public Affairs Information
Service)
Planex
PsychINFO, (Psychological Abstracts)
Psychology and Behavioral Sciences
Collection
Sociological abstracts
Social Science Citation Index
Social Services Abstracts
Social Science Search (SciSearch), (same
as Social Science Citation Index?)
Sociofile (Sociological Abstracts and Social
Planning And Development Abstracts)
US Political Science Documents
Undergruppe analyser:
moderator analyse efter type af design

Laveste niveau:
– svagt quasi-eksperimentel design uden
initialoplysninger

Mellemste niveau:
– Standard quasi-eksperimentel design med
mulighed for at kontrollere betydningsfulde
variable

Højeste niveau:
– Eksperimentel design med randomiseret
allokering
Kolko’s study
RCS routine community services (N=12)
CBT Cognitive behavioral treatment (N=25)
FT family therapy (N=18)

Conflict Tactics Scales (Strauss)
– Parent-to-child violence (P<0.04)

Child abuse potential inventory (Milner)
– (P<0.009)

Weekly report of abuse indicators (Kolko)
 Child:
– Parental anger (P<0.008)
– Family problems (P<0.068)
– Threat or physical force/discipline (NS)

Parent:
– Parental anger (P<0.009)
– Family problems (NS)
– Threat or physical force/discipline (P<0.001)

Severity ratings of individualized treatment problems (Brunk & Wolfe)
– Primary problem – harsh discipline (P<0.0001)
– Secondary problem – inconsistent discipline (P<0.0001)
– Tertiary problem – verbal abuse (P<0.0001)
Use of harsh physical discipline:
Mean individual severity rating of the primary problems
Source: Kolko et al., 1996
Recurrence after physical abuse
intervention
Eksempler på determinanter, der øger
sandsynligheden for mishandling og vanrøgt:
Forøgelse af antal fattige familier
 Arbejdsløshed
 Velfærdsbegrænsninger til de fattigste
familier

Anvender vi strudsens strategi?




Børnemishandling
foregår i det skjulte
Få børn henvender sig
selv
Ukendskab til omfanget
Der mangler en
evalueringsstrategi for
at finde de mest
effektive metoder til at
mindske
børnemishandling
Synes du selv, det går bedre?

I Danmark findes ingen systematiske
opgørelser af udviklingen i, hvor mange børn
der udsættes for børnemishandling.
 Man savner derfor mulighed for at følge
udviklingen for at kunne sikre, at de
samfundsmæssige tiltag, man iværksætter,
også resulterer i den tiltænkte reduktion i
omfanget af børnemishandling

similar documents