De kerselaar- presentatie sociale plattegrond 2014 [PPTX, 20 blz, 1

Report
DE KERSELAAR VZW
Een thuis voor 59 personen met een
verstandelijke beperking in Overijse
Aanbod tehuizen niet werkenden - bezigheidstehuis en tehuizen werkenden o.b.v. kleinstedelijke zorgregio's
Aantal plaatsen
Londerzeel
50
TW 01/01/2009
Kapelleop-denBos
Opwijk
TNW (b) 01/01/2009
Merchtem
MPC St. Franciscus
TNW (b) UB 2009
Affligem
Liedekerke
per 100.000 inwoners
De Valier
Roosdaal
20 - 70
De Poel
Ternat Dilbeek
Zonnelied
Zonnelied
MPC
Zonnestraal
MPC De Lork
St. Franciscus
Sint-Fransicus
MPC
St. Franciscus
Sint-
70 - 140
140 - 317
Lennik
Zonnelied
Galmaarden
Zonnelied
De Okkernoot
Bever
Klim vzw
De Ark
Herne
PietersLeeuw
Gooik
Pepingen
Halle
Leuven
Herent
Kortenberg
Tielt-Winge
Kortenaken
Geetbets
WezembeekOppem
Tervuren
Bertem
Zoutleeuw
Alvinnenberg Ave Regina
Boutersem Tienen
Huldenberg
Linter
Oud-Heverlee Bierbeek
Overijse
Hoeilaart
Glabbeek
Ave Regina
Zaventem
Kraainem
Ganspoel
Linkebeek
SintGenesiusRode
Holsbeek
Heymen
Het Roerhuis
Lubbeek
Drogenbos
Beersel
Bekkevoort
Ave Regina
Steenokkerzeel
Machelen
Wemmel
Asse
Martine Van Camp
Siddartha
Haacht
Homevil
Levedale
TNW (b) VIPA 2004
Ons Tehuis
Brabant
Kampenhout
Vilvoorde
Diest
Kids Wolfsdonk
Huize Huize Eigenhaard ScherpenheuvelZichem
Deveuster
Aarschot
Rotselaar
Martine Van Camp
Boortmeerbeek
Zemst
Grimbergen
Zonnelied
Tremelo Begijnendijk
Rozemarijn
Meise
TNW (b) VIPA 2008
Aantal plaatsen
Keerbergen
Huis in de stad
Hoegaarden
De Kerselaar
Bron: Bevraging van voorzieningen door coördinatiepunt handicap Provincie Vlaams-Brabant
Grenzen: Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen, toestand 22/05/2003 (AGIV-product)
Landen
Vooraf de
HISTORIEK DE KERSELAAR VZW
in en notendop
De Kerselaar opgericht in 1980
Aanleiding:
Nood aan huisvesting en zorg voor werknemers van de beschutte
werkplaatse IJSEDAL vzw
Initiatiefnemers:
• sympathisanten, burgers en ouders van pmh
actief ondersteund door:
• Gemeentebesturen uit de Druivenstreek
• OCMW’s uit de Druivenstreek
• Congregatie van de Zusters van Overijse-Mechelen
Eerste bewoners:
januari 1987
Huisvesting De Kerselaar vzw
• Deel van het kloostergebouw Zusters OverijseMechelen: 35 bewoners
• Nieuwbouw 1996: voor 15 bewoners
De Kerselaar 2002
• De Kerselaar is amper gekend in de regio
• Is georganiseerd als een gesloten gemeenschap
• Geen integratie- of inclusieprojecten
• Verhuis Zusters van Overijse-Mechelen = verkoop
kloostergebouw
• Nood aan een alternatieve huisvesting:
Geen nieuwbouwproject = einde De Kerselaar vzw
En nu…………..
De Kerselaar 2002 - 2008
• Maximaal inspelen op noden en wensen van
bewoners = opstarten vrijwilligerswerking
• Betrekken van vrijwilligers in het dagelijks
leven van de bewoners
• Van een gesloten naar een open site
• De Kerselaar moet ‘gedragen’ worden door de
Druivenstreek
• Nieuwbouwproject: ‘De Kerselaaar 2010’
Bouwproject “De Kerselaar 2010”
De Kerselaar
Bestaande gebouwen
De Kerselaar
Nieuwe residenties
Opstarten vrijwilligerswerking
•
•
•
•
Regionale campagne – folder, persbericht
Provinciale campagne
Website – vrijwilligersbank
Van 0 – 60 vrijwilligers
Vrijwilligerswerking op 3 niveau’s
• Organisatie
• Bewoners
-
Individueel
Groep (vakanties, misviering, wandelingen,..)
Dagactiviteitencentrum
Culturele en sportieve activiteiten (sportclub
Druivenstreek)
• Evenementen – acties – tvv De Kerselaar
‘DE KERSELAAR 2010’
nieuwbouwproject voor 36 bewoners
FINANCIERING
• Totale kostprijs:
Vlaamse Overheid:
Nationale Loterij:
Provincie:
€ 4.100.000:
€ 2.000.000
€ 400.000
€
66.000
• Eigen financiering:
€ 1.634.000
• Financiering rond krijgen = regio betrekken
warm maken voor project
BOUWPROJECT
“De Kerselaar 2010”
Tehuis voor personen met een handicap
“Wij bouwen mee”
REGIO BETREKKEN BIJ FINANCIERING
De Kerselaar profileren in de regio = het ‘kom uit je kot principe’
• 20 jaar De Kerselaar (evenementen i.s.m. lokale verenigingen)
• Engagement nemen binnen lokale beleidsstructuren bv. welzijnsraad,
vrijwilligersraad
• Opstarten van projecten ‘Begeleid werk’
• Integratie- en inclusieprojecten in scholen, CC Den Blank, woonzorgcentra,…
• Theaterproductie ism CC Den Blank “Het uur dat we niets van elkaar wisten”
• Sportclub Druivenstreek – Special Olympics
• Kerstmarkt De Kerselaar vzw
« DE KERSELAAR 2010 »
Project ‘ De Kerselaar 2010’ bekendmaken:
EEN SOCIALE UITDAGING
• Regionale pers
VOOR DE DRUIVENSTREEK
• Inspelen op solidariteit van regio
• ‘De Kerselaar 2010’ als project implementeren in regio
• ‘De Kerselaar 2010’ voorstellen bij initiatiefnemers i.f.v. fondsenwerving
ACTIES
BOUWFONDS ‘DE KERSELAAR 2010’
•
•
•
•
•
•
Postbusbrief (Overijse, Hoeilaart, Tervuren, Jezus-Eik)
Lokale overheden betrekken
Service clubs
Sociale Kerstmarkt in Tervuren
Verenigingsleven organiseert tvv ‘De Kerselaar 2010’
Vriendenkring = vzw die evenementen organiseert
tvv De Kerselaar
• Acties in regionale pers bekendmaken = promotie
voor nieuwe acties
EFFECT BOUWFONDS
‘DE KERSELAAR 2010’
Korte termijn
• Financieel - € 585.000
• Betrokkenheid bij verhuis
• Betrokkenheid bij opening nieuwbouw
Lange termijn
• Uitbreiding vrijwilligerswerking
• Structurele betrokkenheid binnen regio bv.
welzijnsraad, cultuurraad, artotheek, Murga-fanfare,
enclavewerking, inclusiemarkt, Spocje, …
• Verenigingen blijven initiatieven organiseren
• Bereidheid om nieuwe projecten De Kerselaar te
ondersteunen
De Kerselaar 2014
project :
‘op twee sporen’
De Kerselaar
project :
‘op twee sporen’
Situering van het project:
Welzijnsraad Overijse 2013
Oprichting van een ad hoc werkgroep met als opdracht:
‘Waar zijn er hiaten in de zorg en begeleiding van
personen met een handicap in Overijse?’
Het zorgaanbod in de Druivenstreek voor volwassen personen met een verstandelijke
handicap heeft 7 pijnpunten waaraan de Welzijnsraad wil werken:
7 pijnpunten :
1. Kortopvang voor kinderen en volwassenen met een handicap
2. Busvervoer naar de speelpleinen
3. Naschoolse opvang/huistaakbegeleiding voor kinderen van ouders met een handicap
4. Doorstroming van schoolverlaters uit het buitengewoon onderwijs naar een dagcentrum
5. De tewerkstelling van personen met een handicap in maatwerkbedrijven
6. Gepensioneerde werknemers van BW IJsedal: aansluiten bij bestaande initiatieven voor
senioren
7. Zelfstandig wonen voor volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke handicap,
De Kerselaar regisseert een oplossing voor twee pijnpunten
Actie op twee sporen
Kortopvang
Doelgroep:
volwassen personen met een
verstandelijke handicap
• dagdagelijkse zorg door
ouders / familie
• bezoeken eventueel een
dagcentrum
Intensieve
ondersteuning bij het
zelfstandig wonen
Doelgroep:
Volwassen personen met een
verstandelijke handicap
mits ondersteuning in staat
zelfstandig te wonen
De Kerselaar regisseert een oplossing voor twee pijnpunten
Actie op twee sporen
Kortopvang
Aanbod:
• dagopvang en/ of
nachtopvang
• weekdagen en/of weekends
Intensieve
ondersteuning bij het
zelfstandig wonen
Aanbod:
• individuele (intensieve)
ondersteuning bij het
zelfstandig wonen
• Ondersteuning bij het
zoeken naar een
aangepaste huisvesting
De Kerselaar regisseert een oplossing voor twee pijnpunten
Actie op twee sporen
Kortopvang
Beoogd effect:
• ouders/familie worden
ondersteund in hun zorg
• de zorg voor de doelgroep
kan langer verzekerd worden
door de eigen vertrouwde
omgeving
Intensieve
ondersteuning bij het
zelfstandig wonen
Beoogd effect:
• doelgroep krijgt de kans om
zelfstandig te gaan of te blijven
wonen
• lokale samenwerkingsverbanden
opzetten om de ondersteuning te
organiseren
De Kerselaar regisseert een oplossing voor twee pijnpunten
Actie op twee sporen
Kortopvang
Actoren:
• De Kerselaar
• Dagcentrum De Berken
• Welzijnsorganisaties actief in
de Druivenstreek: CAW,
CLB’s, OCMW’s,
Ziekfondsen,…
Intensieve
ondersteuning bij het
zelfstandig wonen
Actoren:
• ouders / familie van de doelgroep
• vrijwilligers
• welzijnsorganisaties actief in de
Druivenstreek:
• OCMW’s, Gemeentebesturen,
huisvestingsmaatschappijen
De Kerselaar regisseert een oplossing voor twee pijnpunten
Actie op twee sporen
Kortopvang
Acties:
•
Bekendmaken van het aanbod
 met informatiedragers
 via:
OCMW, ziekenfondsen,
dagcentra,
CLB’s,
lokale pers, …
•
Organiseren van de zorg
binnen de bestaande accommodatie
en het beschikbaar personeelskader
van de voorziening
Intensieve ondersteuning
bij het zelfstandig wonen
Acties:
•
Organiseren van drie ronde
tafels met:
1.
2.
3.
•
ouders / familie
partner- en welzijnsorganisaties
actief in de Druivenstreek
OCMW’s, Gemeentebesturen,
huisvestingsmaatschappijen
Uitwerken van een stappenplan:
1.
2.
3.
4.
Verduidelijking van de
zorgvragen van de doelgroep
Antwoorden zoeken op de
zorgvragen door diverse
partners
Opzetten van een
ondersteuningsnetwerk met
vrijwilligerswerking
Realiseren van een
huistvestingsaanbod op korte,
middellange en lange termijn
ondersteuning
ouders
zussen/
door broers
het
thuismilieu
familie
vrijwilligers
uitbouwen
reguliere
sociaal
verenigingen
netwerk
zelfstandig
wonen
OCMW
huisvestingsmtsch
Gemeenten
huisvesting
sociaal
verhuurkantoor
PPS
VAPH –
voorzieningen
professionele
zorgcentra
ondersteuning
reguliere
hulpverlening
ouders
zussen/ broers
familie
ondersteuning
door het
thuismilieu
vrijwilligers
reguliere
verenigingen
professionele
ondersteuning
zelfstandig
wonen
uitbouwen
sociaal
netwerk
VAPH –
voorzieningen
zorgcentra
reguliere
hulpverlening
OCMW
huisvestingsmtsch
Gemeenten
sociaal
verhuurkantoor
PPS
huisvesting

similar documents