PowerPoint-presentatie - Netwerk Tegen Armoede

Report
Armoede en geestelijke gezondheid
“Oog voor elkaar, ook met elkaar”
Studienamiddag donderdag 27 maart 2014
Vlaams Parlement, Brussel
#ggoogvoorelkaar
1
Welkom
Welkom en inleiding
 Prof. Dr. Jozef Corveleyn, voorzitter van
‘Oog voor elkaar, ook met elkaar’
2
Vooruitblik
Een beleidsperspectief op armoede
en geestelijke gezondheid
 Jo Vandeurzen, Vlaams minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
3
Vier projecten, vraag en antwoord
 Geestkracht
Cindy Steegen & Griet Deckers
 Goed weekend!
Gert Vits & Saskia De Bruyn
 OOG’enblik
Petra Beyens & Manuela Wolters
 Samen op de eerste lijn, het werkt!
Anita Rimaux
Interviewer: Guy Tegenbos
4
Uiteenzetting
Eerstelijnspsychologische functie en haar
meerwaarde voor mensen in armoede
 Prof. Dr. Chantal Van Audenhove
5
Panelgesprek
Naar een toegankelijke geestelijke
gezondheidszorg voor mensen in armoede
 Prof. Dr. Jozef Corveleyn
 Chris Leenaerts
Recht-Op
 Heidi Den Hollander
 Bob Cools
6
CAW Puerto/Ons Gedacht
CGG De Pont
 Johan Neijens
KULeuven
CAW Limburg
Moderator: Guy Tegenbos
Uiteenzetting
Waar is de sociale psychiatrie naartoe?
 Prof. Dr. Paul Verhaeghe
7
Slotwoord
Armoede en geestelijke gezondheid,
aanbevelingen vanuit de projecten
 Frederic Vanhauwaert, algemeen
coördinator Netwerk tegen Armoede
8
Slotwoord - aanbevelingen
Overkoepelend
 Breng geestelijke gezondheidszorg naar
de mensen toe
9
Slotwoord - aanbevelingen
En verder
 Zet psychologen in op laagdrempelige
plaatsen waarmee mensen in armoede
vertrouwd zijn
 Zet in op groepswerk
 Verwerf inzicht in de leefwereld van
mensen in armoede
 Bevorder samenwerking binnen en
tussen sectoren
10
Slotwoord - aanbevelingen
 Werk verder aan beeldvorming rond
armoede en geestelijke gezondheid
 Waardeer basiswerkingen
 Maak ruimte voor specifieke en
blijvende werkvormen en voorzie
voldoende middelen
 Zorg voor een betaalbare geestelijke
gezondheidszorg
11
Receptie
We nodigen u van harte uit op de
afsluitende receptie!
Elke avond plannen maken,
Een ketting van gedachten haken
Iedere morgen wakker worden
Een nieuwe dag, zonder zorgen?
We maken er het beste van
Doen alles zo goed het kan
De dag voorbij, dankbaar en blij
Ik was er weer bij
12
(C.)

similar documents